2.9
Скачати:
Журнал-ордер 5 А с.-г. та відомість по рахунках:

Методичні рекомендації щодо ведення журналу-ордера 5 А с.-г. та форма самого журналу затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 04 червня 2009 року № 390.

Так, у журналі ордері 5 А с.-г. узагальнюються дані про наявність у підприємства та рух матеріальних цінностей у грошовому виразі за місцями їх зберігання або за місцезнаходженням осіб, які є матеріально відповідальними за такі цінності.

Відомості до журналу вносяться щомісяця у розрізі синтетичних рахунків і після цього, дані, які було відображено у журналі мають бути перенесені до головної книги.

Окрім того, відомості стосовно залишків виробничих запасів, готової продукції та ПШП, які вказані у журналі, звіряються з відомостями, які було вказано у сальдових відомостях по кожному окремо взятому синтетичному рахунку.

Сама форма журналу передбачає також відображення у ньому періоду за який журнал складається, найменування підприємства, а також, виконавцю та головному бухгалтеру підприємства необхідно поставити власні підписи.

Окрім того, до журналу вносяться номери окремих субрахунків, показники дебету та кредиту, номери кореспондуючих рахунків, номери складів та шифрів субрахунків, прізвище та ініціали матеріально  відповідальних осіб, тощо.

Також, формою журналу 5 А с.-г. передбачений розрахунок розподілу витрат пов’язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей з вказівкою на період часу за який здійснюється такий розрахунок. У такому розрахунку відображаються коди синтетичних рахунків, назви аналітичних рахунків, здійснюється розрахунок вартості товарно-матеріальних цінностей з відображенням показників залишку цінностей на початок звітного місяця, обсягів надходжень таких цінностей портягом звітного місяця, показників реалізованих цінностей та залишків станом на кінець місяця. Окрім того, вказується питома вага цінностей в загальному надходженні, питома вага відпуску та розподіл витрат, що пов’язуються з купівлею товарно-матеріальних цінностей протягом місяця.

Також, вказується дата закінчення журналу та дата відображення відповідних даних у Головній книзі. Виконавець журналу та головний бухгалтер підприємства простявляють у журналі 5 А с.-г. власні підписи.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію