2.6
Скачати:
Журнал-ордер 3 Г с.-г. по кредиту рахунків:

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство (в тому числі сільськогосподарське) може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Журнал-ордер 3 Г с.-г. є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку.

Журнал-ордер 3 Г с.-г. разом з журналом-ордером 3 В с.-г. призначений для проведення обліку розрахунків за зобов’язаннями сільськогосподарського підприємства. У даному журналі здійснюється узагальнення відомостей про розрахунки орендодавцями за необоротні активи, які було передано підприємству в довгострокову оренду (відомості вносяться по кожному окремому орендодавцю), узагальнюються відомості по розрахунках за поточними зобов’язаннями підприємства (інформація відображається за кожного окремо взятого кредитора та за видами заборгованості), вказуються дані по розрахунках за всіма видами платежів, які зараховуються до бюджету, відображаються розрахунки за індивудуальним страхуванням та за страхуванням майна, вказується узагальнена інформація про розрахунки з учасниками та засновниками підприємства за кожним окремо взятим засновником та/або учасником.

Показники щодо витрат здійснених на оплату праці, які відображаються у відомості 5.3 с.-г. мають збігатись з показниками, які відображені у журналі 3 Г с.-г.

Транспортно-заготівельні витрати, які пов’язуються з купівлею матеріальних цінностей також визначаються на підставі журналу 3 Г с.-г.

Також, у журналі 3 Г с.-г. вказується дата його закінчення, дата відображення суми оборотів у Головній книзі, проставляються прізвище, ім’я та по батькові виконавця, а також, головного бухгалтера підприємства. Окрім того, зазначається дата за який журнал 3 Г с.-г. було складено.

Ведеться даний журнал-ордер тими юридичними особами (сільськогосподарськими підприємствами), які здійснюють бухгалтерський облік з використанням журнально-ордерної системи.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію