2.5
Скачати:
Журнал-ордер 3 В с.-г. по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство ( втому числі сільськогосподарське)  може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Для здійснення обліку розрахунків за зобов'язаннями призначений журнал-ордер 3 В с.-г. (разом з журналом-ордером 3 Г с.-г.). Методичні рекомендації щодо здійснення ведення журналу 3 В с.-г. та форма даного журналу затверджені Наказом Міністерства аграрної політки України від 04 червня 2009 року № 390.

У самому журналі-ордері 3 В с.-г. вказується найменування юридичної особи (сільськогосподарського підприємства) та його код ЄДРПОУ. Також, проставляється дата за яку журнал заповнюється. Окрім того, у журналі вказуються найменування постачальників чи підрядників (за кожним з них відомості відображаються окремо), реєстраційні номери документів чи платіжних докуменів, номери та дати прибуткових документів, обраховується та вказується залишок на початок місяця (кварталу або року), а також відображаються відомості за окремими рахунками, а саме, 20, 21, 22, 28, 64. На підставі вказаних відомостей обраховується загальна сума по кредиту. Також, виконавець має відобразити дату виникнення заборгованості, вартість акцепту по рахунку чи вартість невідфактурованих поставок та проставити відмітки про здійснену оплату та списання по рахунку обліку грошових коштів.

Форма журналу передбачає також відображення дати його закінчення та дати відображення відповідних відомостей у Головній книзі.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію