2.4
Скачати:
Журнал-ордер 3 Б с.-г. по кредиту рахунків:

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство ( в тому числі сільськогосподарське) може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Журнал 3 Б с. – г. призначений для здійснення обліку розрахунків з дебіторами. Методичні рекомендаці по веденню даного журналу, а також, сама форма журналу 3 Б с. – г. затверджені наказом Міністерства аграрної політики України він 04 червня 2009 року № 390. Ведеться даний жернал юридичними особами (сільськогосподарськими підприємствами) у тому випадку, коли такі підприємства ведуть бухгалтерський облік з застосуванням журнально-ордерної системи.

Так, форма журналу 3 Б с. – г. передбачає відображення у ній ряду показників, включаючи рахунки  бухгалтерського обліку (дебет та кредит таких рахунків).

У журналі вказується дата його закінчення та дату відображення даних у Головній книзі. Окрім того, журнал 3 Б с.-г. підлягає до підписання виконавцем та головним бухгалтером.

За рахунком 18 у журналі 3 Б с.-г. відображаються дані про виникнення або збільшення суми дебіторської заборгованості, а за кредитом – дані про погашення або списання зобов’язання. Ведеться облік у журналі за кожним окремо взятим дебітором, видом його заборгованості та строками виникнення і виконання зобов'язання.

За рахунками 34, 51, та 62 ведеться обрахунок заборгованості дебіторів (покупців, замовників, та ін.) за вже виконані роботи (надані послуги), відвантажені товари, тощо. За рахунком 37 здійснюється облік розрахунків за дебіторською заборгованістю, що є поточною. Тут аналітичний облік також здійснюється за кожним окремим дебітором.

За рахунком 38 здійснюється облік резервів за дебіторською заборгованістю, що є сумнівною.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію