2.3
Скачати:
Журнал-ордер 3 А с.-г. по кредиту субрахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами"

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство ( в тому числі сільськогосподарське) може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

У журналі –ордері 3 А с.-г. здійснюється облік розрахунків, довгострокових та поточних зобов’язань по кредиту субрахунку 372.

Ведеться такий журнал юридичними особами, які є сільськогосподарськими підпиємствами у разі ведення ними бухгалтерського обліку з застосуванням журнально-ордерної системи.

Методичні рекомендації ведення як і форма журнала-ордера 3 А с.-г. затверджені Наказом Міністерства аграрної політики України від 04 червня 2009 року № 390.

Так, форма журналу-ордера 3 А с.-г. вбачає відображення у ній відомостей щодо прізвища, ім’я та по батькові підзвітної особи з якою здвіснюється розрахунок, порядкового номера запису за минулий місяць, щодо дати виникнення заборгованості у підприємства, вказується дебет та кредит станом на початок місяця, відображається інформація про суму коштів, що була видана під звіт, а також, дата такої видачі, про суму коштів виданих у відшкодування перевитрат та дата здійснення такої видачі та про суму відшкодованиї, утриманих коштів, а також, про суму невикористаних авансів з вказівкою дати та номера видаткового касового ордера. Також, у вкладних аркушах журналу вказуються відомості про обсяги використаних підзвітних сум, обсяги виданих сум понад норми передбачені законодавством, курсову різницю, тощо.

Окрім того, у журналах-ордерах 3 А с.-г. відображаються дані підприємств, якими здійснюється його ведення, до таких даних належать найменування та коди ЄДРПОУ.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію