1.2
Скачати:
Журнал 2 за кредитом рахунків 50, 60 

Форму бухгалтерського обліку в якості системи регістрів бухгалтерського обліку, систематизування даних у них обирають підприємства самотужки, дотримуючись засад проведення бухгалтерського обліку і з урахуванням певних аспектів власної діяльності та способу обробки даних. Операції з отримання позик та інші операції, облік котрих ведуть на рахунках 50 та 60 відображають у Журналі номер два.

Показники оборотів відображають у розрізі кореспондуючих рахунків, а записи роблять за виписками банківської установи та документів, котрі до них додаються, інших документів, котрі засвідчують рух залучених позикових коштів. Основні вимоги до використання, форму даного документа затверджено Мінфіном у формі наказу «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" номер триста п’ятдесят шість від двадцять дев’ятого грудня двохтисячного року.

До основних реквізитів документа належать зокрема, наступні:

1) Найменування підприємства, організації, назва документа та дата;

2) Назва документа та дата;

3) Відомості з кредиту рахунку 50 в дебет рахунків із зазначенням дати виписок банківської установи, інвестицій, каси, рахунків, розрахунків із різними дебіторами, виданих веселів, зобов’язань, короткострокових позик, витрат та показників загалом;

4) Відомості з кредиту рахунку 60 в дебет рахунків із записом дати виписок, інвестицій, каси, рахунків у банках, позик, витрат та показників загалом;

5) Аналітичні дані до рахунку 50 та 60 із зазначенням видів позик (кредитів), позикодавців, строків погашення, сальдо на початку місяця та на кінець, оборотів за звітний період, нарахованих відсотків за користування позиками;

6) Дата закінчення журналу та відображення сум оборотів у Головній книзі;

7) Підписи виконавця та головного бухгалтера.

Заповнення Журналу проводять за первинними і зведеними обліковими документами (звіти касира та додані до останніх касові ордери, виписки банку тощо). У сьомій графі таблиці аналітичних даних до рахунку п'ятдесятого зазначають суми отриманих довгострокових позик, переведення короткострокових у довгострокові позики, а в шостій графі зазначають погашення заборгованості за ними та переведення в поточну заборгованість по довгострокових зобов’язаннях. Щодо рахунку 60, то в сьомій графі зазначають відомості щодо сум одержаних короткострокових кредитів (позик), а в шостій графі зазначають дані погашення та переведення останніх в довгострокові зобов’язання у випадку відстрочення кредитів.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію