1.3
Скачати:
Відомість аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами 

Регістр бухгалтерського обліку є спеціальною таблицею визначеного формату й будови, котра застосовується для узагальнення, систематизації інформації щодо документально оформлених господарських операцій.

Здійснення записів у регістрах називається обліковою реєстрацією, котра виступає окремим групуванням даних щодо змін кожного виду активів, власного капіталу, зобов’язань протягом звітного періоду. Облік розрахунків із постачальниками й підрядниками, покупцями та замовниками, дебіторами та кредиторами, податками та платежами, виданих та отриманих короткострокових векселів, виданих довгострокових векселів, довгострокових та поточних зобов’язань, відстрочених податкових активів та зобов’язань проводять у Журналі номер три й відомостях аналітичного обліку 3.1 – 3.6. Показники аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами зазначають у відомості 3.2.

Основні вимоги до використання, форму даного бланка затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку" номер триста п’ятдесят шість від двадцять дев’ятого грудня двохтисячного року.

До основних реквізитів відомості належать зокрема, наступні:

1) Назва документа та його дата;

2) Відомості щодо номера запису, номера документа;

3) Найменування дебітора рахунків (підзвітної особи, найменування організації);

4) Показники сальдо на початку місяця із моментом виникнення заборгованості та дебету і кредиту;

5) В дебет рахунку 37 із кредиту рахунків, котрі вказано, із зазначенням дати, номерів, загалом за дебетом;

6) З кредиту рахунку 37 у дебет вказаних рахунків із зазначенням дати, номерів та значень загалом;

7) Показник сальдо в кінці місяця;

8) Загалом за рахунком 37;

9) Дата та підпис виконавця.

Форму бухгалтерського обліку в якості системи регістрів бухгалтерського обліку, реєстрації та систематизації даних у них обирають підприємства самотужки, дотримуючись засад, на яких базується бухгалтерський облік і з рахуванням певних аспектів власної діяльності та способу обробки даних. Всі види регістрів (журналів, відомостей, аркушів-розшифровок) по всіх господарських операціях заповнюють у гривнях та копійках, а регістри, котрі ведуть окремо по операціях в іноземній валюті – у відповідних вимірниках іноземних валют. Відомості аналітичних даних зазвичай оформлюють по складанні Журналу.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію