1.4
Скачати:
Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Відомість аналітичного обліку фінансових інвестицій (далі – Відомість 4.2) є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, Відомість 4.2 складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Методичні рекомендації щодо заповнення відомості 4.2 закріплено положеннями Наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356. Відомість 4.2 є частиною Журналу 4, а відображаються у ній узагальнені аналітичні дані про здійснені фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства, спільну діяльність (якщо облік ведеться з використанням методу участі у капіталі), дані про еквіваленти грошових коштів та інших інвестицій. Необхідно зазначити, що дані по короткостроковим та довгостроковим фінансовим інвестиціям відображаються у окремих відомостях.

Сама форма Відомості 4.2 передбачає відображення у ній найменування показника, інформації щодо рахунків у банках, неоплаченого капіталу, довгострокових та короткострокових позик, доходів від реалізації, участі в капіталі, інших фінансових та операційних доходів та інших доходів, загальної суми за дебетом та кредитом, сальдо станом на кінець місяця та загального розміру фінансових інвестицій здійснених протягом року починаючи з його початку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію