1.10
Скачати:
Реєстр депонованої заробітної плати 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Реєстр є частиною журнально-ордерної системи здійснення бухгалтерського обліку разом з рядом журналів-ордерів, дебетових відомостей, відомостей аналітичного обліку, Головною книгою, довідками та листками-розшифровками.

Методичні рекомендації щодо формування реєстру депонованої заробітної плати та форма такого реєстру затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

Бузпосередньо затвердженою формою реєстру передбачено внесення до нього таких відомостей як найменування цеху або відділу підприємства, номери платіжних відомостей, прізвище, ім'я та по батькові працівника, дата виникнення заборгованості з оплати праці перед прцівником, сума заробітної плати, що вчасно не була виплачена, а також, проставляються відмітки про здійснення оплати, перерахування, списання чи перенесення заборгованості (тут вказуються дата, номер документа, сума та підпис виконавця).

Окрім того, за показниками відображеними у реєстрі здійснюються загальні розрахунки сум несвоєчасно виплачених заробітних плат, перерахованих заробітних плат, тощо.

Підприсується реєстр касиром підприємства, його головним бухгалтером, а також виконавцем.

Окрім того, проставляється дата складання такого реєстру.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію