1.4
Скачати:
Розділ I Журналу 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 19) 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Як зазначено положеннями Методичних рекомендацій, що затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 року № 356, облікові регістри за своїм призначенням мають забезпечувати хронологічне, систематичне або комбіноване акумулювання, угрупування та підсумовування інформації про господарські операції, які містяться у прийнятих первинних  документах. Такі регістри створюються щомісяця і належать до підпису виконавцями та головним бухгалтером чи іншою особою, яка уповноважена на здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Загалом, у Журналі 4 проводиться облік необоротних активів та фінансових інвестицій. У вищезазначеному Журналі обліковуються основні засоби, а також,  інші необоротні нематеріальні активи, нематеріальні активи та дані щодо зносу необоротних активів.

Формат Розділу І Журналу 4 являє собою одну сторінку формату А4, а відомості до нього вносяться на основі даних, які відображені у первинній та зведеній обліковій документації, такій як акти прийому-передачі, списання основних засобів, розрахунку їх амортизації, тощо.

У рядках 3,4 та 5 Розділу І вказуються відомості про вибуття основних засобів, про вибуття інших необоротних матеріальних активів у зв'язку з їх продажем, передачою (безоплатною), сума уцінки, інформація щодо незмогою подальшого отримання підприємством економічної вигоди від використання таких основних засобів.

Сума нарахованої амортизації та збільшення зносу необоротних активів відображаються у графі 6 Розділу І Журналу 4. У сьомій графі вказується вартісний показник негативного гудвілу, якщо такий виникає у результаті придбання підприємства, або його об’єднання з іншим підприємством.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію