1.5
Скачати:
Розділ I Журналу 5 і Журналу 5 А за кредитом рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 і розділ II Журналу 5 і 5 А за кредитом рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Журнали 5 та 5А є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, Журнали 5 та 5А складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Методичні рекомендації ведення та заповнення Розділів І та ІІ Журналів 5 та 5 А містяться у Наказі Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

У вищезазначених Журналах здійснюється ведення обліку витрат підприємства.

Перший розділ Журналу 5 і Журналу 5 А скадається вже після того, як було складено розділи перший та третій (або ІІІ А) даних Журналів.

Усі загальні витрати підприємства незалежно від обліковування їх на тих чи інших синтетичних рахунках, вказуються в одному регістрі.

Під час проведення опрацювання первинної облікової документації по заробітній платі та по витратах матеріальних ресурсів, записи до регістрів обліку витрат здійснюються безпосередньо на підставі наявних документів первинного обліку.

До розділів І та ІІ журналів 5 та 5 А вносяться відомості щодо фінансових результатів за окремими кредитами рахунків, витрат з податку на прибуток, фінансової та інвестиційної діяльності, а також інших витрат (фінансових витрат, відсотків за кредитами, втрат від участі в капіталі, тощо).

Окрім того, у формі проставляється назва підприємства та період часу за який складається відповідний журнал. Також, проставляється дата закінчення журналу та підпис виконавця.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію