1.4
Скачати:
Розділ II Журналу 4. Облік капітальних і фінансових інвестицій та інших необоротних активів (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35) 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнювання інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Як зазначено положеннями Методичних рекомендацій, що затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 року № 356, облікові регістри за своїм призначенням мають забезпечувати хронологічне, систематичне або комбіноване акумулювання, групування та підсумовування інформації про господарські операції, які містяться у відповідних первинних  документах. Такі регістри створюються кожного місяця і належать до підпису виконавцями та головним бухгалтером або іншим суб'єктом, який уповноважений на здійснення здійснення бухгалтерського обліку підприємства

Загалом, у Журналі 4 проводиться облік необоротних активів та фінансових інвестицій. У Розділі ІІ вищезазначеного журналу обліковуються капітальні, а також фінансові інвестиції, інші необоротні активи.

Призначенням відомості 4.1 є  облік ( аналітичний) капітальних інвестицій у розрізі витрат підприємства, які мають капітальний характер. Наприклад, до таких трат можна віднести роботи з будівництва чи монтажні роботи та вартість устаткування, що було придбано підприємством для проведення таких робіт, тощо.

Також у відомості 4.1 вказується та виокремлюється розмір податкого кредиту, що виникає у зв’язку з попередньою сплатою вартості необоротних активів, устаткування та матеріалів, а також, оплатою будівельних та монтажних робіт.

У відомості вказуються  також узагальнені дані щодо фінансових інвестицій щлійснених в асоційовані та/або дочірні підприємства, спільну діяльність, якщо для обліку використовується метод участі в капіталі.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію