1.5
Скачати:
Розділ III А Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Журнал 5 А є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, журнал 5 А складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Розділ III А Журналу 5 А складається до моменту складення розділів І та ІІ цього ж журналу.

Ведеться даний розділ підприємствами, які застосовують одночасно рахунки класу 8 та рахунки класу 9.

Методичні рекомендації щодо ведення та заповнення розділу ІІІ А Журналу 5 А містяться у наказі Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356. Цим же Наказом затверджена і форма Розділу ІІІ А.

Так, у Роділі ІІІ А відображаються відомості щодо обсягів виробництва, собівартості ралізації вироблених об'єктів, загальновиробничих витрат, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності,надзвичайних витрат, тощо.

Зазначимо, що Розділ ІІІ А є частиною Журналу 5 А, а тому, дата закінчення журналу та дата відображення відомостей у Головній книзі вказуються вкінці самого Журналу 5 А. Окрім того, Журнал має бути підписаних головним бухгалтером на підприємстві та виконавцем.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію