1.5
Скачати:
Розділ III Б Журналу 5 А за кредитом рахунків 20, 22, 39, 65, 66 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Журнал 5А є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, журнал 5 А складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Розділ ІІІ Б журналу 5 А ведуть підприємства, які одночасно використовують рахунки класу 8 та 9.

Методичні рекомендації щодо заповнення Розділу та сама форма даного розділу затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

Так, до даного розділу вносяться відомості щодо витрат за окремими елекментами.

Тут вірбражаються здійснені матеріальні витрати, витрати, що понесені у зв'язку зі здійсненням оплати праці, витрати, що понесені у зв'язку зі здійсненням відрахувань на соціальні заходи, амортизація (основних засобів, інших необоротних активів, а також, нематеріальних активів), вносяться відомості щодо інших операційних витрат, тощо.

Зазначимо, що Розділ ІІІ Б є частиною Журналу 5 А і тому, по закінченню даного журналу вказуються дати закінчення Журналу та відображення відомостей з нього у Головній книзі. Окрім того, по закінченню Журналу, Головний бухгалтер підприємства та виконавець проставляють власні підписи.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію