1.5
Скачати:
Розділ III Журналу 5 за кредитом рахунків 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 39, 65, 66, 91 

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Журнал 5 є частиною журнально-ордерної системи ведення бухгалтерського обліку юридичною особою, що складається з семи окремих журналів, трьох дебетових відомостей, тринадцятьох відомостей аналітичного обліку, Головної книги, цілого ряду реєстрів, довідок та листків-розшифровок. Тому, журнал 5 складається тими підприємствами, які використовують журнально-ордерну систему ведення бухгалтерського обліку.

Формат бланка Розділу ІІІ Журналу 5 являє собою дві сторінки формату А4 х 1,5. Методичні рекомендації щодо ведення Журналу 5, і, в тому числі, розділу ІІІ даного журналу,а також, форма Розділу ІІІ журналу 5 затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2000 року № 356.

Складається даний розділ журналу перед тим, як складаються розділи І та ІІ.

Ведуть такий розділ підприємства, які не застосовують рахунки класу 8 «витрати за елементами».

Дані, які відображені у рядку 9 у графак з 3 по 16 мають бути перенесені до Головної книги. Як фактичні витрати за відповідними напрямами у належному рядку графи 24 вказується підсумок рядків з 3 по 16 та з 18 по 23. За період з початку року відомості вказуються у графі 25.

Види, групи подукції, послуги, тощо, які є об'єктами здійснених витрат вказуються у відповідних рядках графи 2 Розділу ІІІ.

Також, у формі Розділу ІІІ вказуються відомості про стан виробничих запасів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, браку у виробництві, тощо.

Також, відображаються обсяги витрат на збут та витрати, які мають надзвичайний характер.

Розділ ІІІ є складовою частиною Журналу 5 і по закінченню часого журналу відомості з нього мають відобразитись у Головній книзі сум оборотів. Підписується Журнал 5 головним бухгалтером на підприємстві.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію