3.6
Скачати:
Відомість 5-м

Здійснення узагальнення інформації по господарським операціям малими підприємствами може проводитись за простою та спрощеною формами обліку.

Рекомендації по використанню регістрів бухгалтерського обліку суб’єктами малого підприємництва затверджено Наказом Міністерства Фінансів України номер чотириста двадцять два від двадцять п’ятого червня дві тисячі третього року. Дані рекомендації направлені для загальної систематизації регістрів бух обліку, які заповнюються за допомогою методу подвійного запису даних про активи, капітал, зобов’язань та фактів господарської діяльності, метою яких є накопичення даних та подальше формування звітності.

Так, даним наказом затверджено форму Відомості 5-м, в якій бухгалтер проводить систематизацію інформації про доходи від реалізації продукції, та інші операційні доходи та витрати.

Відомість 5-м складається з чотирьох розділів. В першому вказується інформація про витрати від операційної діяльності та інші витрати.  Розділ другий вміщує за рахункоам 23 «виробництво». В третьому розділі зазначаються дані про нерозподілені прибутки, доходи та фінансові результати. Четвертий розділ призначений для фіксування даних по витратам майбутніх періодів, забезпеченню майбутніх витрат та власному капіталові.

Підставою для внесення даних є первинні та зведені облікові документи по господарським операціям, серед яких можемо виділити акти прийому передачі активів, списання, та розрахунку їх амортизації.

Відомість 5-м складається кожного місяця, та повинна бути підписана головним бухгалтером підприємства, або іншою особою, якій доручено вести бухгалтерський облік.

Якщо була допущена помилка, особа, якій доручено ведення бухгалтерського обліку складає Бухгалтерську довідку за минулий період.

Первинні документи поточного періоду прикріплюються в хронологічному і систематичному порядку.

Відображення господарських операцій здійснюється в тому періоді, в якому вони проводились. Зазначення інформації щодо них здійснюється в гривнях та копійках, крім випадків проведення господарських операцій в іноземній валюті, коли застосовуються відповідні вимірники.

Інформація з регістрів бухгалтерського обліку має широке застосування. Такі дані можуть використовуватись під час інвентаризацій, складення фінансової звітності, та при аналітичній роботі.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію