4
Скачати:
Відомість 4.1-мс обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма відомості 4.1-мс.

Відомість 4.1-мс призначається для фіксування здійснених витрат на поліпшення основних засобів. Дані, вміщені у відомості переносяться до Журналу 4-мс.

До другої графи вноситься найменування основного засобу, щодо якого проводився ремонт, поліпшення або модернізація.

В третій графі вказується балансова вартість основних засобів на початок звітного періоду. Також заповнюється рядок «разом», де необхідно зазначити суму вартості усіх основних засобів.

Сума витрат на поліпшення та ремонт вказується в графі номер чотири, та розшифровується в графах від п’ятої по восьму.

Сума, на яку збільшується вартість основних засобів підлягає вказанню в десятій графі відомості.

Підставою для внесення даних до відомості є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію