4
Скачати:
Відомість 2.2-мс обліку розрахунків з працівниками

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма відомості 2.2-мс.

Відомість 2.2-мс призначається для фіксування здійснених розрахунків по оплаті праці та оплаті за цивільно-правовими договорами, сплаті аліментів, а також обов’язкових платежів. Дані, вміщені у відомості переносяться до Журналів 2-мс та 4-мс.

Дані до відомості вносяться щодо кожного працівника та кожної виплати йому – окремо. При чому необхідно резервувати рядки для виплат працівнику, які будуть здійснені в поточному звітному періоді. Заповнюватись зарезервовані рядки будуть по мірі здійснення виплат.

До другої графи необхідно вносити інформацію про працівника:

Якщо на початок звітного періоду у підприємства є заборгованість щодо виплат працівникам, вона вказується в третій та четвертій графах.

Відомості щодо виплачених коштів працівникам вказуються в графах від п’ятої до дев’ятої.

Сплата єдиного соціального внесу обліковується в десятій графі відомості.

Суми погашених зобов’язань по виплатам, які вкзувались раніше, заносяться до граф з одинадцятої по п’ятнадцяту.

Шістнадцята та сімнадцята графи призначені для того, щоб вносити в них дані по залишку заборгованості підприємства перед своїми дорогоцінними працівниками.

Підставою для внесення даних до відомості є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію