4
Скачати:
Відомість 2.1-мс обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма відомості 2.1-мс.

Відомість 2.1-мс призначається для фіксування розрахунків підприємства з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом. Дані, вміщені у відомості переносяться до Журналу 2-мс.

Найменування особи, з якою проводяться розрахунки записується в другу графу відомості.

В п’яту графу вноситься інформація про дату виникнення зобов’язання та реквізити відповідного первинного документу, який підтверджує виникнення зобов’язання.

Вартість запасів, які були отримані від постачальника вказується в шостій графі.

Дані про виконані роботи та послуги, які були надані відображаються в графах 7-9.

Дані про сплачені податкові зобов’язання та суми єсв необхідно зазначити в графах 10-12.

Якщо частина зобов’язань була погашена – інформація про це заноситься до граф 14-20.

Заборгованість підприємства перед контрагентами вказується в графах 21 та 22, окремо за кожним кредитором.

Підставою для внесення даних до відомості є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію