4
Скачати:
Відомість 1.2-мс обліку нарахування амортизації

Облікова політика тієї чи іншої юридичної особи визначається самостійно такою юридичною особою з урахуванням загальнообов'язкових законодавчих вимог.

Так, підприємство може обрати ту чи іншу форму здійснення бухгалтерського обліку, що являє собою систему регістрів за якими і відбувається власне ведення обліку, визначає порядок за яким на підприємстві здійснюватиметься процес узагальнення інформації, розробляє систему засад проведення внутрішньогосподарського обліку та технології за якими проводитиметься облік аналітичний, тощо.

Наказом Міністерства фінансів України від п’ятнадцятого червня дві тисячі одинадцятого року номер сімсот двадцять. Затверджені методичні рекомендації, якими визначається система бухгалтерських регістрів, порядок і спосіб реєстрації та узагальнення інформації в них, суб’єктами малого підприємництва, які не використовують  метод подвійного запису, та складають спрощений фінансовий звіт.

В вищенаведених методичних рекомендаціях міститься форма відомості 1.2.-мс.

Відомість 1.2.-мс призначається для фіксування сум нарахованої амортизації. Дані, вміщені у відомості переносяться до Журналу 1-мс.

В графу 2 заноситься інформація про перелік необоротних активів, які підлягають амортизації. Окремо зазначаються активи, які амортизуються, проте їх амортизація не передбачена пдаткови законодавством.

Графа 3 передбачає вказання вартості об’єктів, які підлягають амортизації.

Відсоток нарахованої амортизації вказується в графі 4.

В п’ятій графіі слід зазначати вартість амортизації. Саме інформація з 5 графи переносить до Журналу.

Форма відомості також передбачає вказання сум нарахованої амортизації, що включається до складу витрат.

Вартість, яка амортизується на кінець звітного періоду зазначається в девятій графі.

Підставою для внесення даних до відомості є первинні документи, які повинні бути складені на бланках, форми яких затверджені у відповідному порядку.

?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити
Замовити персональну презентацію