Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Податкова декларація про майновий стан і доходи

Шановні платники податків!

Радимо звернути увагу на декілька моментів, врахування яких допоможе Вам при заповненні декларації на нашому сайті:

  1. До складання декларації необхідно подбати про наявність у Довідок про доходи, призначених для заповнення декларації та отримати їх у Ваших податкових агентів (тобто осіб (крім фізичних осіб), які виплачували Вам доходи та мали утримати і сплатити податок з таких доходів). Використовуючи дані таких Довідок, Ви зможете заповнити необхідні рядки декларації.
  2. Користуйтесь інструкціями щодо заповнення відповідних розділів та рядків декларації, які приховані під позначкою
    Натискаючи на вказану позначку під час складання декларації, Ви зможете отримати «підказки» щодо її заповнення.
  3. У випадку наявності у Вас видів доходів, зазначених в рядку 10.4, рядку 10.7 та рядку 10.8 (тобто доходів для декларування яких необхідно складати відповідний додаток) в першу чергу, необхідно заповнити відповідний додаток, а потім вже рядки декларації.

Звертаємо увагу! Декларація має бути роздрукована на одному двосторонньому аркуші формату А4, додаток до декларації Ф2 також необхідно роздрукувати на одному аркуші з двох сторін. Для цього при роздруківці необхідно обрати опцію «двостороння печать»

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

"02" жовтня 2015 року № 859

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 06 червня 2017 року № 556)

Податкова декларація про майновий стан і доходи

І. Загальні відомості

1

Тип декларації:

В клітинці «Звітна» - відмітка ставиться, якщо декларація складається за результатами відповідного звітного періоду та подається вперше в межах визначеного п. 49.18 ст. 49 ПК України строку. Якщо Ви вперше звітуєте щодо ПДФО за такий період, то Вам слід обрати цей варіант.

В клітинці «Звітна нова» - відмітка ставиться якщо платник податків має намір, в межах граничного строку подання декларації за відповідний період, виправити показники вже поданої  ним декларації за такий період (абз. 6 п. 50.1. ст.. 50 ПК України)

В клітинці «Уточнююча» - відмітка ставиться у разі, якщо платник податків має намір виправити помилки у вже поданій за відповідний звітний період декларації і виправлення відбувається вже після закінчення граничного строку подачі декларації за такий період (тобто виправлення відбувається вже в іншому звітному періоді).

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

2
Звітний (податковий) період:

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період» зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період, що уточнюється» - зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприємцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли зі спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему.

Клітинках мають бути заповнені арабськими цифрами

Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Інформація про платника податку

3
Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку  заповнюємо згідно з даними паспорту

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період» зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період, що уточнюється» - зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприємцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли зі спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему.

Клітинках мають бути заповнені арабськими цифрами

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період» зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період, що уточнюється» - зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприємцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли зі спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему.

Клітинках мають бути заповнені арабськими цифрами

4
Податкова адреса (місце проживання) платника податку:

Податкова адреса (місце проживання) платника податку – вносяться відомості про адресу, за якою особа взята на облік як платник податків (як правило, це адреса реєстрації місця проживання особи, так звана «прописка»). Відомості про контактні телефони та електронну адресу не є обо’язковими та заповнюються за бажанням платника податків

Область:
Район:
Місто (селище, село):
Вулиця:
Номер будинку: Корпус: Номер квартири:
Поштовий індекс:
Контактні телефони:2
Електронна адреса:2
5 Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:
6
Резидентський статус платника податку:
резидент

Відмітка ставиться в тій клітинці, яка відповідає резидентському статусу особи (такий статус визначається згідно підп. 14.1.213. п. 14.1. ст. 14 ПК України). За загальним правилом, відмітка в клітинці «резидент» ставиться, якщо особа має постійне місце проживання в Україні.

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

нерезидент

Фізичні оосби, які не є резидентами (підп. "в" підп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПК України)

7
Декларація заповнена:
самостійно платником податку

Якщо платник податків самостійно складає та підписує декларацію -  ставиться відмітка в клітинці «самостійно платником податку».

уповноваженою на це особою

Якщо ж декларацію складає та підписує представник платника податків (наприклад, на підставі нотаріально посвідченої довіреності) - відмітка ставиться в клітинці «уповноваженою на це особою». При цьому, інформація  про представника має бути внесена в Рядок 9 Декларації.

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

8 Категорія платника: громадянин

Відмітка в клітинці «Громадянин» - проставляється платниками податку, які не є фізичними особами – підприємцями,  а також не здійснюють адвокатську, літературну, нотаріальну або інші види незалежної професійної діяльності

Відмітка в клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

Відмітка в клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність» - проставляється особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність, зокрема, діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних керуючих тощо (підп.. 14.1.226 п. 14.1. ст.. 14 ПК України)

Відмітка в клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

підприємець

Відмітка в клітинці «підприємець» обирається фізичною особою – підприємцем (ФОП), крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (сплачують єдиний податок).

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

особа яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року3 датою

Відмітка в клітинці «особа, яка припинила підприємницьку діяльність протягом звітного року3  датою ___.____._____.»  - проставляється особою, яка перебувала на обліку як ФОП на загальній системі оподаткування (тобто не була платником єдиного податку) та стосовно якої проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП за її рішенням протягом звітного (податкового) року (тобто протягом 2017-го року, оскільки є він звітним).

Відмітка в клітинках, що знаходяться в середині вищеописаної клітинки – необхідно зазначити дату, що відповідає даті державної реєстрації припинення ФОП, що вказана в ЄДР.

Відмітка в клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

9

Заповнюється інформація про представника платника податку, який за дорученням такого платника складає та підписує декларацію.

Прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи:
Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи:
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
Код рядка
ІІ. ДОХОДИ, ЯКІ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ
Сума доходів (грн, коп.) Сума податку/збору (грн, коп.)
утриманого (сплаченого) податковим агентом

В Графах 4 та 5 – зазначається сума податку (графа 4) та військового збору (графа 5), утриманого (сплаченого) податковим агентом (тобто особою, яка здійснювала виплату доходу платнику податку і згідно вимог ПК України зобов’язана була нарахувати, утримати та сплатити ПДФО та військовий збір, як то: роботодавець; суб’єкт господарювання, що виплачував винагороду за цивільно-правовим договором  тощо).

що підлягає сплаті самостійно

В Графах 6 та 7 - зазначається сума податку (графа 6) та військового збору (графа 7), обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно норм розділу IV ПК України покладається на самого платника.

податок на доходи фізичних осіб військовий збір податок на доходи фізичних осіб військовий збір
1 2 3 4 5 6 7
10

В Рядку 10 – міститься інформація про загальну суму доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу. Вказана сума визначається як сума всіх  рядків Розділу ІІ шляхом додавання значень рядків, починаючи з рядка 10.1 і по рядок 10.9 декларації.  Обчислена таким чином сума вноситься в графу 3 рядку 10, при цьому, вказана сума може бути визначена після заповнення рядків 10.1-10.9 декларації.

Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9):
10.1

Графа 3 – загальна річна сума заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які були Вам нараховані (виплачені, надані) протягом звітного періоду у зв'язку з трудовими відносинами, а також сума винагороди за цивільно-правовими договорами (якщо Ви отримували такі суми в звітному році). Тобто у вказаній графі мають бути зазначені доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно підп. 164.2.1 та підп.164.2.2. п. 164.2. ст. 164 ПК України.

Графа 4 – сума податку, яку утримав (сплатив) роботодавець або особа, що здійснювала Вам виплату  винагороди за цивільно – правовим договором 

Графа 5 - сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету роботодавцем або особою, що здійснювала Вам виплату  винагороду за цивільно – правовим договором 

Графа 6  в рядку 10.1 не заповнюється

Графа 7  в рядку 10.1 не заповнюється

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами x x
10.2

В Графі 3 вказується загальна сума річного доходу, отриманого платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного податкового року.

Звертаємо увагу, в декларації має бути зазначена сума вказаного вище виду доходів, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно підп. 164.2.4 п. 164.2. ст. 164 ПК України. Розмір вказаних доходів визначається  в порядку ст.172 , ст. 173 ПК України.

Сума доходу визначається, виходячи з ціни, вказаної у відповідному договорі купівлі-продажу (міни), але вона має бути не нижче оціночної вартості такого майна, що визначається у встановленому законодавством України порядку.

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (зокрема, юридична особа – покупець) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили  під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

В Графі 5 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого)  податковим агентом (зокрема, юридичною особою – покупцем) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті Вами (як платником податку) самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу 

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
10.3

В Графі 3 вказується загальна річна сума доходу, яку Ви отримали протягом звітного (податкового) періоду, від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). В декларації має бути зазначена сума вказаного вище виду доходів,  що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно підп. 164.2.5 п. 164.2. ст. 164 ПК України. Розмір доходів, що підлягають відображенню в рядку. 10.3, визначається в порядку п. 170.1 ст.170 ПК України.

В Графі 4 вказується сума податку, утриманого (сплаченого) податковим агентом (напрклад, юридичною особою –  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

В Графі 5 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом (наприклад, юридичною особою -  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 6 вказується - сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті Вами (як платником податку) самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті Вами ( як платником податку) самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу

Звертаємо увагу ! Якщо у Вас є доходи, передбачені Рядком 10.3. декларації, то в декларації необхідно також заповнити графу 7 Відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду) (друга сторінка декларації).

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 4
10.4

В Рядку 10.4 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формі.

В разі  наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф1 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.4)

В Рядку 10.4. вказується:

В Графі 3 вказується  значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації (воно відображається в графі 6 вказаного додатка);

В Графі 4 вказується значення рядка 4.1 додатка Ф1 до декларації

В Графі 5  вказується значення рядка 5.1 додатка Ф1 до декларації

В Графі 6 вказується значення рядка 4.2 додатка Ф1 до декларації

В Графі 7  вказується значення рядка 5.2 додатка Ф1 до декларації

Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
10.5

В Графі 3 вказується сума вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується. Такі межі визначені п. 174.2. ст. 174 IV ПК України

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (наприклад, юридична особа – дарувальник) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору

В Графі 5 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом (наприклад, юридичною особою – дарувальником) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору 

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу.

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна
10.6

В Рядку 10.6. вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 статті 170 ПК України.

В Рядку 10.6 вказується:

В Графі 2 (в дужках) необхідно зазначити назву країни, з якої отримано іноземні доходи, а також назву іноземної валюти, в якій виплачено оподатковуваний дохід

В Графі 3 вказується сума отриманого іноземного доходу, перерахованого у гривні (з копійками) за валютним курсом НБУ, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів згідно п.164.4 ст.164 ПК України.

Графа 4 не заповнюється

Графа 5 не заповнюється

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно, розрахована за ставкою18 % (згідно п.167.1 статті 167 ПК України).

В графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно, розрахована за ставкою 1,5 %, (згідно підп. 1.3 п. 16. 1 підрозділу 10 розділу XX ПК України).

Доходи, отримані з джерел за межами України 5 * Валюта: x x
10.7

Рядок 10.7 заповнюється фізичною особою - підприємцем, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та разом з декларацією подати Додаток Ф2 (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.7)

В Рядку 10.7 вказується:

В Графі 3 вказується сума (лише її додатне значення) чистого оподатковуваного доходу, значення якої відображене в графі 8 рядка «Усього» розділу I додатка Ф2 до декларації.

Графа 4 не заповнюється

Графа 5 не заповнюється

В Графі 6 вказується значення рядка 1.1 розділу II Додатка Ф2 до декларації.

В Графі 7 вказується значення рядка 2.1 розділу II Додатка Ф2 до декларації.

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2) x x
10.8

Рядок 10.8 заповнюється фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, бухгалтерів, арбітражних керуючих, інші, вказані в підп.14.1.226  п.14.1. ст.. 14 ПК України).

В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф2 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.8)

В Рядку 10.8 вказується:

В Графі 3 вказується сума (лише її додатне значення) чистого оподатковуваного доходу, значення якої відображене в графі 9 рядка «Усього» розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації.

Графа 4 не заповнюється

Графа 5 не заповнюється

В Графі 6 вказується значення рядка 3.1 розділу IV Додатка Ф2 до декларації.

В Графі 7 вказується значення рядка 4.1 розділу IV Додатка Ф2 до декларації.

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2) x x
10.9

Рядок 10.9  заповнюється, у випадках, якщо крім доходів, перелічених в рядках 10.1 - 10.8 Ви маєте інші доходи, що підлягають оподаткуванню згідно норм ПК України, у тому числі дохід, отриманий як додаткове благо згідно з підп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПК України (крім випадків, передбачених статтею 165 ПК України).

Одним з різновидів доходу у вигляді додаткового блага за підп. 164.2.17 є сума прощеного (анульованого) боргу за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит). Сума вказаного доходу має бути відображена в рядку 10.9.1

Звертаємо увагу, що зручніше спочатку заповнити рядок 10.9.1, оскільки його значення входить до загального значення рядку 10.9

В рядку 10.9  вказується:

В Графі 3 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, в тому числі і сума прощеного (анульованого) іпотечного кредиту (якщо такий вид доходу мав місце протягом року). Звертаємо увагу! Крім того, що сума прощеного іпотечного кредиту включається у загальну суму показника рядка 10.9, вона ще має бути відображена в окремому рядку 10.9.1.

В Графах 4 - 5 вказуються суми податку та збору, утримані (сплачені) податковим агентом

В Графах 6 - 7 вказуються суми податку та збору, що підлягають сплаті самостійно за результатами (податкового) звітного року.

інші доходи, у тому числі:
10.9.1

Рядок 10.9.1 заповнюється, якщо серед інших доходів платника є такий вид доходу як сума прощеного (анульованого) боргу за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит) (згідно абз. 2, абз.3 підп. «д» підп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПК України)

В рядку 10.9.1 вказується:

В Графі 3 - сума прощеного (анульованого) боргу за іпотечним кредитом

В Графах 4 - 5 вказуються суми податку та збору, утримані (сплачені) податковим агентом

В Графах 6 - 7 вказуються суми податку та збору, що підлягають сплаті самостійно за результатами (податкового) звітного року.

Якщо платник, який заповнив рядок 10.9.1, бажає розстрочити сплату суми податкових зобов’язань, визначену ним в графах 6-7 рядку 10.9.1, то разом з цією декларацією платник має подати до контролюючого органу відповідну заяву у довільній формі (детальніше про це див. в поясненнях до таблиці «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ)».

у вигляді додаткового блага (прощений (анульований) борг за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит))
*Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.
Код рядка
ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ

Якщо особа протягом звітного (податкового) періоду мала доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу (згідно ст. 165 ПК України) необхідно заповнити Розділ ІІІ декларації. В Графі 3 Рядку 11 вказується загальна сума таких доходів, яка визначається шляхом додавання значень рядків 11.1., 11.2, 11.3.

Сума доходів(грн, коп.)
1 2 3
11

В Графі 3 Рядку 11 вказується загальна сума таких доходів, яка визначається шляхом додавання значень рядків 11.1., 11.2, 11.3.

Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі: (рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)
11.1

В Графі 3 Рядку 11.1 вказується загальна сума доходу (обсяг доходу) ФОП - платника єдиного податку, отриманого в результаті провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування.

доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року
11.2

В Графі 3 Рядку 11.2 вказуються сума доходів від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна, які не оподатковуються відповідно до абз. 1 п. 173.2 ст. 173 та п.172.1 ст. 172 ПК України (нагадаємо, що не оподатковуваним є дохід від продажу вказаного виду майна, якщо його було отримано не частіше одного разу протягом податкового періоду).

доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
11.3

В Графі 3 Рядку 11.3 вказується загальна сума інших доходів, що непідлягають оподаткуванню згідно ст. 165 розділу ПК України.

інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
Код рядка
ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ

Розділ призначений для відображення в ньому загальної суми річного доходу платника податку, яка визначається за формулою, описаною в рядку 12 (Розділ складається з одного рядка 12) та має бути зазначена в графі 3 Рядка 12. 

Сума доходів(грн, коп.)
12

Згідно з формулою вказана сума доходу обчислюється шляхом додавання значень рядків 10.1; 10.2;10.3; 10.5; 10.6; 10.9; 11, а також значень «УСЬОГО» графи 6 рядка 1 додатка Ф1;  «УСЬОГО» графи 9 розділу I додатка Ф2; «УСЬОГО» графи 9 розділу IV додатка Ф2

Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + "УСЬОГО" графи 9 розділу І додатка Ф2 + "УСЬОГО" графи 9 розділу ІV додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11)
Код рядка V. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ´ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн, коп.)

Даний Розділ заповнюється платниками, які мають та використовують право на податкову знижку згідно із ст. 166 ПК України і призначений для визначення суми податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з ПДФО у зв’язку з нарахуванням податкової знижки.

Звертаємо увагу, що до податкової знижки можна включати лише документально підтверджені витрати, а отже, відмітку слід ставити лише в тому випадку, якщо у платника наявні документи, що підтверджують понесення витрат тієї чи іншої категорії (квитанції, фіскальна або товарні чеки тощо)

13

В Рядку 13 позначка «Х» вказується в клітинці праворуч від графи, в якій зазначена та норма ПК України, що відповідає виду понесених платником витрат, наявність яких дає право на податкову знижку. Для зручності визначення того, в якій саме клітинці необхідно поставити позначку, натисніть над відповідною графою, де наводимо опис виду витрат згідно зазначеної норми Кодексу. 

Категорії витрат**:
п.п.166.3.1 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це витрати у вигляді частини суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом, розрахована відповідно до статті 175 розділу IV Кодексу

п.п.166.3.2 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це витрати у вигляді суми коштів або вартості майна, перерахованих (переданих) платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, які на дату перерахування (передачі) таких коштів та майна відповідали умовам, визначеним пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, у розмірі, що не перевищує 4 відсотків суми його загального оподатковуваного доходу такого звітного року.

п.п.166.3.3 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення

п.п.166.3.4 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування такого платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів), а також суму коштів, сплачених платником податку, визнаного в установленому порядку інвалідом, на користь протезно-ортопедичних підприємств, реабілітаційних установ для компенсації вартості платних послуг з реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, наданих такому платнику податку або його дитині-інваліду у розмірах, що не перекриваються виплатами з фондів загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування, за винятком видів лікування, визначених в підпункті 166.3.4.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ!!!!! дана графа не заповнюється, оскільки п. 1 розд. ХІХ ПК України встановлено, що підп. 166.3.4 п. 166.3 ст. 166 ПК України набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, у якому набере чинність закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування. Станом на 01.01.2017р. такий закон чинності не набрав, а отже, даний вид витрат не включається до податкової знижки

п.п.166.3.5 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це суми витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків, сплачених платником податку страховику-резиденту, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя, недержавного пенсійного забезпечення, за пенсійним контрактом з недержавним пенсійним фондом, а також внесків на банківський пенсійний депозитний рахунок, на пенсійні вклади та рахунки учасників фондів банківського управління як такого платника податку, так і членів його сім'ї першого ступеня споріднення, за умови, що такі суми (у розрахунку за кожний з повних чи неповних місяців звітного податкового року, протягом яких діяв договір страхування) не перевищують розмір, що визначений в підп. 166.3.5

п.п.166.3.6 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це суми витрат платника податку на:

- оплату допоміжних репродуктивних технологій згідно з умовами, встановленими законодавством, але не більше ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік;

- оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита.

п.п.166.3.7 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива

п.п.166.3.8 п.166.3 ст.166 розділу ІV ПКУ

це суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним

14

В Рядку 14 вказується загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно згідно п.166.3. ст.166 ПК України.

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ)
15

В Рядку 15 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати (якщо особа є учасником такого фонду), а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності відповідно до пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності
16

Рядок 16 - у рядку 16 вказується сума (вартість) витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки. При цьому, Значення рядка має бути менше або дорівнювати значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації

Сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунтком 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 14, але не більше рядка 15)
17

вказується сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Вона визначається за  формулою, вказаною в самому рядку та здійснюється в наступному порядку:

- визначаємо суму, що дорівнює різниці між значенням рядка 15 та  рядка 16

- отриману суму множимо на відповідну ставку податку згідно п.167.1 ст. 167 ПК України (в 2017 році – це 18%)

- від значення графи 4 Рядку 10.1 необхідно відняти суму, визначену вищевказаним способом.

 Сума вказується без знаку «-»

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення вказується без знака "-") (графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) × на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)
Код рядка VІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума
(грн, коп.)
18

В Рядку 18 вказується загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10.

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10)
19

Рядок 19  заповнюється в разі, якщо платник податку мав право на податкову знижку та скористався цим правом.

Значення Рядка 19 дорівнює значенню рядка 17 декларації.

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17)
20

Рядок 20 заповнюється, якщо в звітному (податковому) році платник, з метою укладення та нотаріального оформлення договору купівлі-продажу/міни об’єкта нерухомості, сплатив необхідну суму податку, а нотаріальна дія щодо посвідчення такого договору вчинена не була. В такому випадку платник має право на повернення йому сплаченої суми податку, для чого в декларації,  а саме в Рядку 20 необхідно вказати суму податку та надати документи, що підтверджують таку сплату.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ
21

Рядок 21 заповнюється, якщо протягом звітного періоду платник здійснював сплату податків за кордоном і згідно підп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПК України на суму такого сплаченого ним податку може бути зменшено суму річного податкового зобов’язання. При цьому, сплата податків за кордоном має бути документально підтверджена.

Значення Рядка 21 не повинно перевищувати значення рядка 18 декларації.

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше значення рядка 18)
22

Рядок 22 не має сумового значення та містить узагальнюючу назву показників, що відображаються в рядках 22.1. та 22.2

Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x
22.1

В Рядку 22.1. вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.

Для визначення показника рядка 22.1 необхідно від значення рядку 18 декларації відняти значення рядків 19, 20 та 21 декларації. Якщо результатом такого підрахунку є додатне число – воно зазначається в Рядку 22.1.

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))
22.2

Рядок 22.2. заповнюється в тому випадку, якщо за результатами  звітного (податкового) року у платника має місце, так звана, «переплата» податку, яка підлягає поверненню з бюджету.

Для визначення показника рядка 22.2 необхідно від значення рядка 18 декларації відняти значення рядків 19, 20 та 21 декларації. Якщо в результаті такого підрахунку отримано від'ємне значення – воно зазначається в Рядку 22.2, при цьому, знак «-» не ставиться. 

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від'ємне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))
23

Рядок 23 не має сумового значення та містить узагальнюючу назву показника, що відображається в рядку 23.1

Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
23.1

В Рядку 23.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року.

Значення Рядка 23.1. дорівнює значенню графи 7 Рядка 10 декларації.

Сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10)
Код рядка VІІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ

Розділ VІІ заповнюється в разі, якщо платник податку має намір виправити самостійно виявлені ним помилки, допущені в деклараціях у попередніх звітних періодах. Розділ призначений для виправлення помилок як щодо податку на доходи фізичних осіб, так і щодо військового збору, для чого необхідно заповнити відповідну графу: або графу «податок на доходи фізичних осіб» або графу «військовий збір»

Сума (грн, коп.)
податок на доходи фізичних осіб військовий збір
24

вказується сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету, за даними раніше поданої декларації за звітний податковий період, у якому виявлена помилка. Тобто, платнику необхідно спочатку зазначити «неправильну» суму, що була відображена в декларації за попередній звітний (податковий) період.

Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка
25

В Рядку 25 вказується уточнена сума податкових зобов'язань за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.

Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка
26

Рядок 26 не має сумового значення та містить узагальнюючу назву показників, що відображаються в рядках 26.1., 26.2, 27 та 28.

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки: x
26.1

Рядок 26.1 заповнюється, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок сума податкового зобов’язання з податку збільшується (тобто внаслідок помилки податкове зобов’язання минулого періоду було занижено). Для визначення цієї суми необхідно від значення Рядка 25 відняти значення рядка 24, отримане значення відображаємо як значення Рядку 26.1. Рядок 26.1 заповнюється якщо значення рядка 25 більше значення рядка 24.

У разі заповнення рядка 26.1 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 27 декларації. 

 

збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 > рядка 24)
26.2

Рядок 26.2 заповнюється, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок сума податкового зобов'язання з податку зменшується (тобто значення Рядка 25 менше значення Рядка 24). Для визначення цієї суми необхідно від значення Рядка 25 відняти значення Рядка 24, отримана сума відображається  як значення Рядка 26.2., при цьому знак «-» не ставиться.

зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 < рядка 24) (значення вказується без знака "-")
27

Рядок 27 – заповнюється, якщо платником був заповнений Рядок 26.1. декларації. В рядку вказується сума штрафу, яку платник податку має розрахувати самостійно, керуючись нормою п. 50.1. ст.. 50 ПК України. Для цього, значення Рядка 26.1. декларації необхідно помножити на процент штрафу, який платник має самостійно сплатити.

Штраф в розмірі 3% від суми недоплати застосовується платником, який подає Уточнюючий розрахунок.

Штраф в розмірі 5% застосовується, якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, що подається за наступним податковим періодом, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання.

Платник має самостійно зазначити, який саме розмір штрафу нараховується, вказавши його розмір (3% або 5%) безпосередньо в тексті рядка 27, на відповідній лінії.

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, __ % (рядок 26.1 × 3 або 5 %)
28

вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підп.129.1.3 п. 129.1 ст.129 ПК України. Рядок заповнюється якщо платником був заповнений Рядок 26.1. декларації, тобто якщо мала місце недоплата податку.

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 розділу ІV ПКУ
Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку

Таблиця «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку» заповнюється в тому випадку, якщо платник має право на повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, в тому числі при застосуванні права на податкову знижку. 

29

слід зазначити реквізити особистого банківського рахунку платника податків (якщо рахунків декілька потрібно вказати реквізити того з них, на який платник  бажає отримати кошти) для перерахування коштів: номер рахунку, найменування установи банку та МФО банку.

Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:

Таблиця «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку» заповнюється в тому випадку, якщо платник має право на повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, в тому числі при застосуванні права на податкову знижку. 

Номер рахунку:
Найменування банку:
МФО банку:
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)

Таблиця «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду) заповнюється платником, який станом на кінець звітного податкового року має у власності  нерухомість як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об'єкта нерухомого майна. Кожний об'єкт нерухомого майна відображається окремо у відповідному рядку таблиці.

Код рядка Категорії об'єктів**

В Графі 2 відповідного рядка таблиці вказується цифра, що позначає ту чи іншу категорію об’єкта (значення категорій наведені одразу після таблиця під позначкою «***» (тобто необхідно поставити цифрове позначення категорії об’єкта)

Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна

В Графі 3 відповідного рядка таблиці необхідно вказати марку, модель, характеристики об’єкту рухомого майна

Рік набуття у власність/ рік випуску (для рухомого майна

В Графі 4 – вказується рік випуску об'єкут рухомого майна

Загальна площа нерухомого майна(кв. м)

В Графі 5 - проставляється відмітка про надання майна в оренду (суборенду). Має бути поставлена у вигляді позначки –«х».

 

Частка в загальній площі нерухомого майна Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) ***
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Додати рядок
**Категорії об'єктів: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7- автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні транспортні засоби; 10 – повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно.
***При заповненні вказується позначка (х).
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II ПКУ)

Таблиця «Доповнення до податкової декларації (заповнюється та подається відповідно до п.46.4 ст.46 ПК України)» заповнюється, якщо платник вважає що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, та у зв’язку з цим бажає надати відповідні доповнення до декларації відповідно до п. 46.4 ст. 64ПК України.

В Графі «Зміст доповнення» зазначається стислий зміст доповнення до декларації. Якщо таких доповнень декілька, їх варто розмістити за номерами по порядку.

Платник позначкою «Х» вказує на наявність доповнень, які подаються разом із декларацією на паперовому носії.

№ з/п Зміст доповнення
Додати рядок
Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ)

Таблиця «Доповнення до податкової декларації (подається відповідно до підпункту "д" підпункту 164.2.17 пункту 164.2 статті 164 розділу IV ПКУ)» заповнюється в тому випадку, якщо платник, серед доходів якого є дохід у вигляді суми прощеного (анульованого) кредитором боргу за іпотечним кредитом, подає заяву про розстрочення сплати суми податкового зобов’язання на строк, що не повинен перевищувати трьох років, починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання.

Така заява подається у довільній формі та повинна містити фактичні дані про суму прощеного (анульованого) кредитором боргу (кредиту та/або відсотків), підтверджену відповідними документами кредитора, та коротке пояснення обставин, що призвели до виникнення необхідності здійснення розстрочення задекларованої суми податкового зобов’язання.

В цій же заяві, або у додатку до неї може бути наданий розрахунок сум розстрочених податкових зобов'язань, що здійснюється платником самостійно.

Такі суми мають погашатися рівними частинами кожного календарного кварталу до 20 числа місяця, наступного за кожним календарним кварталом (до 20 квітня, до 20 липня, до 20 жовтня і до 20 грудня) починаючи з кварталу, що настає за тим кварталом, у якому до контролюючого органу подано заяву.

№ з/п Зміст доповнення
Додати рядок
Додатки до декларації (потрібне позначити):

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»).

Серія (за наявності) та номер паспорта - вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті громадянина України. Так, якщо паспорт громадянина України у формі книжечки (в паперовій формі),  то в ньому має бути відмітка – «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта». Якщо паспорт громадянина України у формі ID-картки (тобто пластиковий), то в ньому має бути відмітка – «Відмова».

Особи, які мають податковий номер, паспортні дані не вказують.

Ф1 Ф2
Дата подання декларації:

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період» зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період, що уточнюється» - зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприємцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли зі спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему.

Клітинках мають бути заповнені арабськими цифрами

Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа
(підпис)
(ініціали та прізвище)
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
2 Заповнюється за бажанням платника податку.
3 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року
4 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)
5 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів
6 Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
"___" ____________ 20__ року
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Згорнути

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Додаток Ф1

до податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок

податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»).

Серія (за наявності, наприклад, паспорт у формі ID-картки не має серії) та номер паспорта – вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті громадянина України. Так, якщо паспорт громадянина України у формі книжечки (в паперовій формі),  то в ньому має бути відмітка – «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта». Якщо паспорт громадянина України у формі ID-картки (тобто пластиковий), то в ньому має бути відмітка – «Відмова».

Особи, які мають податковий номер, паспортні дані не вказують

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»).

Серія (за наявності) та номер паспорта - вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті громадянина України. Так, якщо паспорт громадянина України у формі книжечки (в паперовій формі),  то в ньому має бути відмітка – «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта». Якщо паспорт громадянина України у формі ID-картки (тобто пластиковий), то в ньому має бути відмітка – «Відмова».

Особи, які мають податковий номер, паспортні дані не вказують.

Тип декларації

Заповнення клітинок «Тип декларації», «Звітний податковий період», «Звітний податковий період, що уточнюється»  здійснюється в такому ж порядку, як і в Розділі І декларації.

Клітинках мають бути заповнені арабськими цифрами

При цьому, відомості таблиць вступної частини додатку мають збігатися зі значеннями відповідних рядків 1 - 3 розділу I декларації.

Звертаємо увагу! У випадках, зазначених у підпунктах "а" і "б" підпункту 170.2.8 пункту 170.2 статті 170 розділу ПК України, платник податку не включає до розрахунку загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами суму доходів і витрат на придбання таких інвестиційних активів

Звітний (податковий) період:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему

Рік
Звітний (податковий) період, що уточнюється:

Відмітка в клітинці «Звітний податковий період, що уточнюється» - ставиться в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприєцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли із спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему

Рік
І. РОЗРАХУНОК ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРИБУТКУ
№ з/п Вид інвестиційних активів* Найменування та характеристика Сума доходу, отриманого від продажу інвестиційного активу (грн, коп.) Сума витрат на придбання інвестиційного активу
(грн, коп.)
Фінансовий результат операцій з інвестиційними активами (інвестиційний прибуток (+) або інвестиційний збиток (-))
(грн, коп.)
1 2

В Графі 2 ставиться відповідна цифрова позначка залежно від виду інвестиційного активу, операція з яким відображається. Перелік позначок наведено в нижній частині додатку після останньої таблиці (під знаком *)

3

В Графі 3 напроти відповідної цифрової позначки вказується найменування та характеристика інвестиційного активу, наприклад: «прості іменні акції  АО «Журавлик»

4

В Графі 4 вказується сума доходу, яку платник отримав в результат продажу вказаного ним інвестиційного активу. Дохід розраховується за кожним окремим видом інвестиційного активу з урахуванням курсової різниці (за наявності).

5

В Графі 5 вказується сума, яку платник витратив на придбання відповідного інвестиційного активу  (тобто сума, за яку був придбаний  інвестиційний актив, вказаний у відповідному рядку графи 2 додатку) 

6

В Графі 6 відображається фінансовий результат за операціями з інвестиційними активами. Показник Графи 6 визначається як різниця між значеннями графи 4 та графи 5 цього додатку по кожному виду інвестиційного активу, зазначених в графі 2. Якщо різниця має додатне значення – то сума такого значення є  інвестиційним прибутком (в такому випадку перед сумою необхідно має стояти знак «+»). Якщо різниця має від’ємне  значення – то сума такого значення є  інвестиційним збитком (в такому випадку перед сумою має стояти знак «-»)

1
Додати рядок
Усього

В рядку «Усього» вказується підсумкова сума кожної з граф починаючи з 4-ї по 6-ту. Значення Графи 6 Рядка «Усього» обчислюється як сума значень графи 6 рядка 1 за видами інвестиційних активів, з урахуванням норм підпункту 170.2.5 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Кодексу.

2 Сума від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами попереднього звітного періоду
3 Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами
(графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 - рядок 2 цієї таблиці), у тому числі:
3.1

В Рядку 3.1. вказується визначена в рядку 3 сума, якщо така сума має додатне (позитивне) значення

додатне значення рядка 3 (інвестиційний прибуток)
3.2

В Рядку 3.2. вказується визначена в рядку 3 сума. якщо така сума має від'ємне значення, при цьому значення рядка 3.2 вказується без знака "-"

від'ємне значення рядка 3 (інвестиційний збиток), значення вказується без знака "-"
Код рядка ІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ ВІД ОПЕРАЦІЙ З ІНВЕСТИЦІЙНИМИ АКТИВАМИ Сума (грн, коп.)
4 Сума податку на доходи фізичних осіб, у тому числі:
(рядок 3.1 × на ставку податку 18%)
4.1

У рядку 4.1 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, утриманого (сплаченого) податковим агентом з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами. Дану інформацію можна отримати, зокрема, у податкового агента, який виплачував Вам такий дохід.

утриманого (сплаченого) податковим агентом
4.2 що підлягає підлягає сплаті платником податку самостійно до бюджету (додатне значення (рядок 4 - рядок 4.1))
5 Сума військового збору, у тому числі:
(рядок 3.1 × ставку збору 1,5%)
5.1 утриманого (сплаченого) податковим агентом
5.2 що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року (додатне значення (рядок 5 - рядок 5.1))
*Перелік операцій з інвестиційними активами:
1 – корпоративні права (інші ніж цінні папери); 2 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу на фондовій біржі;
3 – цінні папери чи деривативи, що перебувають в обігу не на фондовій біржі.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Згорнути

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Додаток Ф2

до податкової декларації про майновий стан і доходи

Розрахунок

податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність у них права
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»).

Серія (за наявності) та номер паспорта - вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті громадянина України. Так, якщо паспорт громадянина України у формі книжечки (в паперовій формі),  то в ньому має бути відмітка – «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта». Якщо паспорт громадянина України у формі ID-картки (тобто пластиковий), то в ньому має бути відмітка – «Відмова».

Особи, які мають податковий номер, паспортні дані не вказують.

Тип декларації
Звітний (податковий) період:
Рік квартал1
Звітний (податковий) період, що уточнюється:
Рік квартал
І. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
№ з/п Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід

У кожному окремому рядку Графи 2 зазначається назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід.

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

У кожному окремому рядку Графи 3 зазначається код виду економічної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід.

Сума одержаного доходу (грн, коп.)

У графі 4 вказується сума одержаного платником доходу від провадження кожного окремого виду економічної діяльності.

Вартість документально підтверджених витрат, пов'язаних з господарською діяльністю (грн, коп.), у тому числі

Значення граф 5 - 8 мають дорівнювати значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці згідно з пунктом 177.10 статті 177 розділу IV Кодексу. У графах 5 - 7 вказуються суми документально підтверджених витрат, пов'язаних з провадженням господарської діяльності

Сума чистого оподатковуваного доходу (грн, коп.) (графа 4 – графа 5 – графа 6 – графа 7 – графа 8) (грн, коп.)

вказується сума амортизаційних відрахувань, розрахованих відповідно до підпунктів 177.4.6 - 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу IV Кодексу

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані у виробництві продукції витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

У Графі 6 вказується зазначається сума  витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату (в разі, якщо підприємець використовує працю найманих працівників).

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

У Графі 7 вказується сума інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, в тому числі зазначається і сума ЄСВ, сплаченого підприємцем «за себе».

 

амортизаційні відрахування

вказується сума амортизаційних відрахувань, розрахованих відповідно до підпунктів 177.4.6 - 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу IV Кодексу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Додати рядок
Усього
ІІ. Інформація щодо нарахованої амортизації

Розділ ІІ заповнюється в тому випадку, якщо серед витрат ФОП є амортизаційні відрахування

Код рядка Номер групи Вартість об'єкта основних засобів та/або нематеріальних активів

Графи 3 – 4 призначені для відображення вартості об’єкта основних засобів та/або нематеріальних активів

Розрахована сума амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 розділу ІV ПКУ

У графі 5 вказується розрахована  суми амортизаційних відрахувань за звітний (податковий) період відповідно до підпункту 177.4.9 пункту 177.4 статті 177 Кодексу.

на початок звітного (податкового) періоду

У Графі 3 вказується вартість об’єкта основних засобів та/або нематеріальних активів на початок звітного періоду

на кінець звітного (податкового) періоду

У Графі 4 вказується вартість об’єкта основних засобів та/або нематеріальних активів на кінець звітного періоду

1 2 3 4 5
A1 1

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом

A2 2

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

A3 3

Машини, обладнання, тварини, багаторічні насадження та інше

A4 4

Нематеріальні активи

Усього
Код рядка ІІІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ

Розділ ІІІ Додатку призначений для відображення податкових зобов’язань платника податків – фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування.

Сума (грн, коп.)
1 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x
1.1

У Рядку 1.1. вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку. Така сума обчислюється шляхом множення додатного значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу I цього додатку на ставку податку 18% (згідно  п. 167.1 ст.167 ПК України).

розрахована сума податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку податку (18 % ))
1.2

Рядок 1.2. заповнюється тими ФОП, які протягом звітного (податкового) року припинили підприємницьку діяльність та подали декларацію відповідно до абз.2 п. 177.11. ст. 177 ПК України (тобто протягом 30-ти днів з дати проведення державної реєстрації припинення).

У Рядку 1.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 ПК України у разі припинення підприємницької діяльності ФОП протягом звітного (податкового) року.

сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останього базового (звітного) періоду, у т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року 2
1.3

У Рядку 1.3 вказується загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, розрахованих платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу та сплачених до бюджету до 20 квітня, до 20 липня і до 20 жовтня звітного (податкового) року.

Звертаємо увагу, що згідно підп.177.5.1 п. 177.5 ст. 177 ПК України авансовий платіж за IV календарний квартал не розраховується та не сплачується, відповідно, обчислення значення Рядка 1.3. цього додатку здійснюється без врахування четвертого кварталу. Також не враховується і від'ємне значення розрахунку авансового платежу за відповідний календарний квартал.

загальна сума авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб, що розраховані платником податку самостійно згідно з фактичними даними, зазначеними у Книзі обліку доходів і витрат кожного календарного кварталу (крім четвертого) та сплачені до бюджету протягом звітного (податкового) року згідно з підпунктом 177.5.1 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ
1.4

У Рядку 1.4 вказується сума що визначається як різниця між показником рядка 1.1 та показником рядка 1.3, якщо така різниця має від'ємне значення (при цьому сума зазначається без  знаку «-».

Обчислена таким способом сума є сумою податку на доходи фізичних осіб, що була надмірно сплачена особою та підлягає або зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику (згідно підп. 177.5.3 п. 177.5 ст. 277 ПК України).

сума надміру сплаченого податку, що підлягає зарахуванню в рахунок майбутніх платежів або поверненню платнику згідно з підпунктом 177.5.3 пункту 177.5 статті 177 розділу IV ПКУ (від'ємне значення (рядок 1.1 - рядок 1.3)) (значення вказується без знака "-")
1.5

У Рядку 1.5 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, що визначається як різниця між показником рядка 1.1 та показником рядка 1.2.

Значення рядка 1.5 переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації.

сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 1.1 - рядок 1.2) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.7 декларації)
2 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
2.1

У Рядку 2.1 вказується сума військового збору, що визначається шляхом множення додатного значення графи 9 рядка «УСЬОГО» розділу I цього додатку на ставку збору 1,5 %.

розрахована сума податкових зобовязань з податку на доходи фізичних осіб за результатами звітного (податкового) року, що підлягає сплаті до бюджету (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу І × на ставку збору (1,5 %))
2.2

Рядок 2.2. заповнюється тими ФОП, які протягом звітного (податкового) року припинили підприємницьку діяльність та подали декларацію відповідно до абз.2 п. 177.11. ст. 177 ПК України (тобто протягом 30-ти днів з дати проведення державної реєстрації припинення).

У Рядку 2.2 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, самостійно нарахована та сплачена платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами поданої декларації, у тому числі відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 Кодексу у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року.

сума військового збору, самостійно нарахована платником податку протягом звітного (податкового) року за результатами останього базового (звітного) періоду, у т.ч. у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця протягом звітного (податкового) року 2
2.3

У рядку 2.3 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року, що визначається як різниця між показником рядка 2.1 та показником рядка 2.2.

Значення рядка 2.3 переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації

сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (рядок 2.1 - рядок 2.2) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.7 декларації)
ІV. ДОХОДИ ВІД ПРОВАДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ IV та розділ V додатку призначені для відображення сум доходів та податкових зобов’язань платника податків, який здійснює незалежну професійну діяльність.

№ з/п Категорія незалежної професійної діяльності* Назва виду економічної діяльності, за здійснення якого одержано дохід

У кожному окремому рядку Графи 3 зазначається назва виду економічної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід

Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД

У кожному окремому рядку Графи 4 зазначається код виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД, в результаті здійснення якого одержано дохід

Сума одержаного доходу (грн, коп.)

У графі 5 вказується сума доходу, одержаного платником від провадження кожного окремого виду незалежної професійної діяльності

Вартість документально підтверджених витрат, необхідних для провадження незалежної професійної діяльності (грн, коп.), у тому числі

У графах 6 - 8 вказуються суми документально підтверджених витрат, необхідних для  провадження певного виду незалежної професійної діяльності. Значення граф 6- 8 мають дорівнювати значенням відповідних граф Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність згідно з п. 178.6 ст.178 ПК України.

Сума чистого оподатковуваного доходу (графа 5 - графа 6 - графа 7 - графа 8) (грн, коп.)

У графі 9 вказується сума, що визначається в наступному порядку:

Від значення графи 5 необхідно відняти значення графи 6, графи 7 та графи 8

Обчислена в такому порядку сума є чистим оподатковуваним  доходом. 

вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей для використання при провадженні незалежної професійної діяльності

У Графі 6 вказується вартість придбаних товарно-матеріальних цінностей, що реалізовані або використані під час провадження незалежної професійної діяльності

витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату

У Графі 7 вказується сума  витрат на оплату праці та нарахування на заробітну плату (в разі, якщо платник використовує найманих працівників)

інші витрати, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг

У Графі 8 вказується сума інших витрат, включаючи вартість виконаних робіт, наданих послуг, в тому числі зазначається і сума ЄСВ, сплаченого платником «за себе»

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Додати рядок
Усього

В рядку «Усього» вказується підсумоване значення всіх рядків кожної відповідної графи Розділу ІІІ

* Категорія незалежної професійної діяльності: 1 - приватний нотаріус; 2 - адвокат; 3 - арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор); 4 - аудитор; 5 - бухгалтер; 6 - оцінювач; 7 - інженер чи архітектор; 8 - особа, зайнята релігійною (місіонерською) діяльністю; 9 - науковий, літературний, артистичний, художній, освітній або викладацькій діяч; 10 - лікар; 11 - інша подібна діяльність.
Код рядка V. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Розділ V додатку призначений для відображення податкових зобов’язань платника податків, який здійснює незалежну професійну діяльність.

Сума (грн, коп.)
3 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x
3.1

У Рядку 3.1. вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку. Така сума обчислюється шляхом множення додатного значення графи 9 рядка «Усього» розділу IV цього додатку на ставку податку 18%.

Значення рядка 3.1 вказується в Графі 6 Рядка 10.8 декларації.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку податку (18 %)) (сума переноситься до графи 6 рядка 10.8 декларації)
4 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
4.1

Показник рядка 4.1 обчислюємо шляхом множення значення графи 9 рядка «Усього» розділу IV цього додатку на ставку збору 1,5%. Отримана сума є  сумою  військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року.

Значення рядка 4.1 вказується в Графі 7 Рядка 10.8 декларації.

Сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податку за результатами звітного (податкового) року (додатне значення графи 9 рядка "УСЬОГО" розділу ІV × на ставку збору (1,5 %)) (сума переноситься до графи 7 рядка 10.8 декларації)
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування
2 Заповнюється для фізичних осіб - підприємців, які припинили підприємницьку діяльність протягом звітного (податкового) року та подали декларарацію відповідно до абзацу другого пункту 177.11 статті 177 розділу IV ПКУ.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа
(підпис)
(ініціали та прізвище)
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити