Додаток
Форма 1
Додаток
Форма 2
Додаток
Форма 3
Додаток
Форма 4
Розширений пошук
Тарифна політика
Вхід|Реєстрація

Ru

En

Ua

Декларация

Шановні платники податків!

Радимо звернути увагу на декілька моментів, врахування яких допоможе Вам при заповненні декларації на нашому сайті:

  1. До складання декларації необхідно подбати про наявність у Довідок про доходи, призначених для заповнення декларації та отримати їх у Ваших податкових агентів (тобто осіб (крім фізичних осіб), які виплачували Вам доходи та мали утримати і сплатити податок з таких доходів). Використовуючи дані таких Довідок, Ви зможете заповнити необхідні рядки декларації.
  2. Користуйтесь інструкціями щодо заповнення відповідних розділів та рядків декларації, які приховані під позначкою
    Натискаючи на вказану позначку під час складання декларації, Ви зможете отримати «підказки» щодо її заповнення.
  3. У випадку наявності у Вас видів доходів, зазначених в рядку 10.4, рядку 10.7 та рядку 10.8 (тобто доходів для декларування яких необхідно складати відповідний додаток) в першу чергу, необхідно заповнити відповідний додаток, а потім вже рядки декларації.

Для того, щоб заповнити декларацію, Вам слід зареєструватись або авторизуватись на нашій платформі, замовивши безкоштовний тестовий період.

Вхід/Реєстрація

Відмітка про одержання

(штамп контролюючого органу, дата, вхідний номер)

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

"02" жовтня 2015 року № 859

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821)

Податкова декларація про майновий стан і доходи

І. Загальні відомості

1

Тип декларації:

В клітинці «Звітна» - відмітка ставиться, якщо декларація складається за результатами відповідного звітного періоду та подається вперше в межах визначеного п. 49.18 ст. 49 ПК України строку. Якщо Ви вперше звітуєте щодо ПДФО за такий період, то Вам слід обрати цей варіант.

В клітинці «Звітна нова» - відмітка ставиться якщо платник податків має намір, в межах граничного строку подання декларації за відповідний період, виправити показники вже поданої  ним декларації за такий період (абз. 6 п. 50.1. ст.. 50 ПК України)

В клітинці «Уточнююча» - відмітка ставиться у разі, якщо платник податків має намір виправити помилки у вже поданій за відповідний звітний період декларації і виправлення відбувається вже після закінчення граничного строку подачі декларації за такий період (тобто виправлення відбувається вже в іншому звітному періоді).

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

2
Звітний (податковий) період:

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період» зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Звітну» або «Звітну нову» декларацію. Вказується той звітний період (рік), за який подається декларація.

Відповідні цифри в клітинах «Звітний податковий період, що уточнюється» - зазначаються в тому випадку, коли платник податків складає та подає «Уточнюючу» декларацію. Вказується той звітний період (рік), показники якого уточнюються.

Відмітки в клітинці «Квартал» проставляються фізичними особами - підприємцями, які були зареєстровані протягом звітного року або протягом такого року перейшли зі спрощеної системи на загальну. В клітинці необхідно вказати той квартал, в якому ФОП розпочав господарську діяльність або здійснив перехід на загальну систему.

Клітинках мають бути заповнені арабськими цифрами

Звітний податковий період, що уточнюється:

Інформація про платника податку

3
Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:

Прізвище, ім'я, по батькові платника податку  заповнюємо згідно з даними паспорту

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»)

 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
4
Податкова адреса (місце проживання) платника податку:
Область:
Район:
Місто (селище, село):
Вулиця:
Номер будинку: Корпус: Номер квартири:
Поштовий індекс:
Контактні телефони:2
E-mail:2
5 Найменування контролюючого органу, до якого подається декларація:
6
Резидентський статус платника податку:
резидент

Відмітка ставиться в тій клітинці, яка відповідає резидентському статусу особи (такий статус визначається згідно підп. 14.1.213. п. 14.1. ст. 14 ПК України). За загальним правилом, відмітка в клітинці «резидент» ставиться, якщо особа має постійне місце проживання в Україні.

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

нерезидент

Фізичні оосби, які не є резидентами (підп. "в" підп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 ПК України)

7
Декларація заповнена:
самостійно платником податку

Якщо платник податків самостійно складає та підписує декларацію -  ставиться відмітка в клітинці «самостійно платником податку».

уповноваженою на це особою

Якщо ж декларацію складає та підписує представник платника податків (наприклад, на підставі нотаріально посвідченої довіреності) - відмітка ставиться в клітинці «уповноваженою на це особою». При цьому, інформація  про представника має бути внесена в Рядок 9 Декларації.

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

8 Категорія платника: громадянин

Відмітка в клітинці «Громадянин» - проставляється платниками податку, які не є фізичними особами – підприємцями,  а також не здійснюють адвокатську, літературну, нотаріальну або інші види незалежної професійної діяльності

Відмітка в клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

особа, яка провадить незалежну професійну діяльність

Відмітка в клітинці «особа, яка провадить незалежну професійну діяльність» - проставляється особою, яка перебуває на обліку як самозайнята особа та провадить незалежну професійну діяльність, зокрема, діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, арбітражних керуючих тощо (підп.. 14.1.226 п. 14.1. ст.. 14 ПК України)

Відмітка в клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

підприємець

Відмітка в клітинці «підприємець» обирається фізичною особою – підприємцем (ФОП), крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування (сплачують єдиний податок).

Відмітка в тій чи іншій клітинці здійснюється шляхом проставлення позначки – «Х»

Інформація про особу, уповноважену на заповнення декларації

9
Прізвище, ім'я, по батькові платника податку:
Реєстраційний номер облікової картки платника податку уповноваженої особи:
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті
про наявність у них права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта)
Код рядка
ІІ. ДОХОДИ, ОТРИМАНІ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) РОКУ
(інформація в таблиці наводиться при отриманні зазначених доходів та заповненні відповідних додатків)
Сума доходів (грн, коп.) Сума податку/збору (грн, коп.)
утриманого (сплаченого) податковим агентом

В Графах 4 та 5 – зазначається сума податку (графа 4) та військового збору (графа 5), утриманого (сплаченого) податковим агентом (тобто особою, яка здійснювала виплату доходу платнику податку і згідно вимог ПК України зобов’язана була нарахувати, утримати та сплатити ПДФО та військовий збір, як то: роботодавець; суб’єкт господарювання, що виплачував винагороду за цивільно-правовим договором  тощо).

що підлягає сплаті самостійно

В Графах 6 та 7 - зазначається сума податку (графа 6) та військового збору (графа 7), обов’язок щодо сплати (перерахування) до бюджету якого згідно норм розділу IV ПК України покладається на самого платника.

податок на доходи фізичних осіб військовий збір податок на доходи фізичних осіб військовий збір
1 2 3 4 5 6 7
10 Загальна сума доходів, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу, в тому числі (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + рядок 10.4 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + рядок 10.7 + рядок 10.8 + рядок 10.9):
10.1

Графа 3 – загальна річна сума заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які були Вам нараховані (виплачені, надані) протягом звітного періоду у зв'язку з трудовими відносинами, а також сума винагороди за цивільно-правовими договорами (якщо Ви отримували такі суми в звітному році). Тобто у вказаній графі мають бути зазначені доходи, що включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно підп. 164.2.1 та підп.164.2.2. п. 164.2. ст. 164 ПК України.

Графа 4 – сума податку, яку утримав (сплатив) роботодавець або особа, що здійснювала Вам виплату  винагороди за цивільно – правовим договором 

Графа 5 - сума військового збору, сплаченого (перерахованого) до бюджету роботодавцем або особою, що здійснювала Вам виплату  винагороду за цивільно – правовим договором 

Графа 6  в рядку 10.1 не заповнюється

Графа 7  в рядку 10.1 не заповнюється

Дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховані (виплачені, надані) у зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами x x
10.2

В Графі 3 вказується загальна сума річного доходу, отриманого платником податку від продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна протягом звітного податкового року.

Звертаємо увагу, в декларації має бути зазначена сума вказаного вище виду доходів, що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно підп. 164.2.4 п. 164.2. ст. 164 ПК України. Розмір вказаних доходів визначається  в порядку ст.172 , ст. 173 ПК України.

Сума доходу визначається, виходячи з ціни, вказаної у відповідному договорі купівлі-продажу (міни), але вона має бути не нижче оціночної вартості такого майна, що визначається у встановленому законодавством України порядку.

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (зокрема, юридична особа – покупець) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили  під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

В Графі 5 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого)  податковим агентом (зокрема, юридичною особою – покупцем) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили під час нотаріального оформлення  продажу (обміну) об'єктів нерухомого та/або рухомого майна

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті Вами (як платником податку) самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу 

Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
10.3

В Графі 3 вказується загальна річна сума доходу, яку Ви отримали протягом звітного (податкового) періоду, від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм). В декларації має бути зазначена сума вказаного вище виду доходів,  що включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно підп. 164.2.5 п. 164.2. ст. 164 ПК України. Розмір доходів, що підлягають відображенню в рядку. 10.3, визначається в порядку п. 170.1 ст.170 ПК України.

В Графі 4 вказується сума податку, утриманого (сплаченого) податковим агентом (напрклад, юридичною особою –  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм).

В Графі 5 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом (наприклад, юридичною особою -  орендарем) з доходів, отриманих Вами від надання нерухомого та/або рухомого майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм)

В Графі 6 вказується - сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті Вами (як платником податку) самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті Вами ( як платником податку) самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу

Звертаємо увагу ! Якщо у Вас є доходи, передбачені Рядком 10.3. декларації, то в декларації необхідно також заповнити графу 7 Відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду) (друга сторінка декларації).

Дохід від надання майна в лізинг, оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 3
10.4

В Рядку 10.4 вказується сума інвестиційних прибутків, отриманих від проведення платником податку операцій з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в інших, ніж цінні папери, формі.

В разі  наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф1 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.4)

В Рядку 10.4. вказується:

В Графі 3 вказується  значення рядка 3.1 додатка Ф1 до декларації (воно відображається в графі 6 вказаного додатка);

В Графі 4 вказується значення рядка 4.1 додатка Ф1 до декларації

В Графі 5  вказується значення рядка 5.1 додатка Ф1 до декларації

В Графі 6 вказується значення рядка 4.2 додатка Ф1 до декларації

В Графі 7  вказується значення рядка 5.2 додатка Ф1 до декларації

Інвестиційний прибуток (додаток Ф1)
10.5

В Графі 3 вказується сума вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується. Такі межі визначені п. 174.2. ст. 174 IV ПК України

В Графі 4 вказується сума податку, яку утримав (сплатив) податковий агент (наприклад, юридична особа – дарувальник) та/або сума податку, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору

В Графі 5 вказується сума військового збору, утриманого (сплаченого) податковим агентом (наприклад, юридичною особою – дарувальником) та/або сума збору, яку Ви самостійно сплатили при нотаріальному посвідченні договору 

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, яка підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування

В Графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно за результатами річного декларування за ставкою 1,5% від суми доходу.

Вартість успадкованого чи отриманого у дарунок майна
10.6

В Рядку 10.6. вказується сума іноземних доходів, розмір яких визначається відповідно до п. 170.11 статті 170 ПК України.

В Рядку 10.6 вказується:

В Графі 2 (в дужках) необхідно зазначити назву країни, з якої отримано іноземні доходи, а також назву іноземної валюти, в якій виплачено оподатковуваний дохід

В Графі 3 вказується сума отриманого іноземного доходу, перерахованого у гривні (з копійками) за валютним курсом НБУ, що діяв на момент нарахування (отримання) таких доходів згідно п.164.4 ст.164 ПК України.

Графа 4 не заповнюється

Графа 5 не заповнюється

В Графі 6 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті платником податку самостійно, розрахована за ставкою18 % (згідно п.167.1 статті 167 ПК України).

В графі 7 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті платником податку самостійно, розрахована за ставкою 1,5 %, (згідно підп. 1.3 п. 16. 1 підрозділу 10 розділу XX ПК України).

Доходи, одержані (нараховані) з джерел за межами України 4* x x
10.7

Рядок 10.7 заповнюється фізичною особою - підприємцем, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування. В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та разом з декларацією подати Додаток Ф2 (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.7)

В Рядку 10.7 вказується:

В Графі 3 вказується сума (лише її додатне значення) чистого оподатковуваного доходу, значення якої відображене в графі 8 рядка «Усього» розділу I додатка Ф2 до декларації.

Графа 4 не заповнюється

Графа 5 не заповнюється

В Графі 6 вказується значення рядка 1.1 розділу II Додатка Ф2 до декларації.

В Графі 7 вказується значення рядка 2.1 розділу II Додатка Ф2 до декларації.

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування (додаток Ф2) x x
10.8

Рядок 10.8 заповнюється фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (діяльність адвокатів, приватних нотаріусів, бухгалтерів, арбітражних керуючих, інші, вказані в підп.14.1.226  п.14.1. ст.. 14 ПК України).

В разі наявності такої групи доходів Вам необхідно заповнити та подати Додаток Ф2 до цієї декларації (радимо спочатку скласти саме його, а потім на підставі отриманих даних Ви зможете заповнити відповідні графи Рядка 10.8)

В Рядку 10.8 вказується:

В Графі 3 вказується сума (лише її додатне значення) чистого оподатковуваного доходу, значення якої відображене в графі 9 рядка «Усього» розділу ІІІ додатка Ф2 до декларації.

Графа 4 не заповнюється

Графа 5 не заповнюється

В Графі 6 вказується значення рядка 3.1 розділу IV Додатка Ф2 до декларації.

В Графі 7 вказується значення рядка 4.1 розділу IV Додатка Ф2 до декларації.

Чистий оподатковуваний дохід, отриманий фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність (додаток Ф2) x x
10.9

Рядок 10.9  заповнюється, у випадках, якщо крім доходів, перелічених в рядках 10.1 - 10.8 Ви маєте інші доходи, що підлягають оподаткуванню згідно норм ПК України, у тому числі дохід, отриманий як додаткове благо згідно з підп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 ПК України (крім випадків, передбачених статтею 165 ПК України).

Одним з різновидів доходу у вигляді додаткового блага за підп. 164.2.17 є сума прощеного (анульованого) боргу за кредитом, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит). Сума вказаного доходу має бути відображена в рядку 10.9.1

Звертаємо увагу, що зручніше спочатку заповнити рядок 10.9.1, оскільки його значення входить до загального значення рядку 10.9

В рядку 10.9  вказується:

В Графі 3 вказується загальна сума інших оподатковуваних доходів, не зазначених у попередніх рядках декларації, в тому числі і сума прощеного (анульованого) іпотечного кредиту (якщо такий вид доходу мав місце протягом року). Звертаємо увагу! Крім того, що сума прощеного іпотечного кредиту включається у загальну суму показника рядка 10.9, вона ще має бути відображена в окремому рядку 10.9.1.

В Графах 4 - 5 вказуються суми податку та збору, утримані (сплачені) податковим агентом

В Графах 6 - 7 вказуються суми податку та збору, що підлягають сплаті самостійно за результатами (податкового) звітного року.

Інші доходи
*Назва країни, з якої отримано іноземні доходи, та назва валюти.
Код рядка
ІІІ. ДОХОДИ, ЯКІ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО ЗАГАЛЬНОГО РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ
Сума доходів(грн, коп.)
1 2 3
11

В Графі 3 Рядку 11 вказується загальна сума таких доходів, яка визначається шляхом додавання значень рядків 11.1., 11.2, 11.3.

Доходи, які не включаються до розрахунку загального річного оподатковуваного доходу, у тому числі: (рядок 11.1 + рядок 11.2 + рядок 11.3)
11.1

В Графі 3 Рядку 11.1 вказується загальна сума доходу (обсяг доходу) ФОП - платника єдиного податку, отриманого в результаті провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування.

Доходи, отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування протягом звітного (податкового) року
11.2 Доходи від операцій з продажу (обміну) об'єктів рухомого та/або нерухомого майна
11.3 Інші доходи, що не підлягають оподаткуванню
Код рядка
ІV. ЗАГАЛЬНА СУМА РІЧНОГО ДОХОДУ
Сума доходів(грн, коп.)
12

Згідно з формулою вказана сума доходу обчислюється шляхом додавання значень рядків 10.1; 10.2;10.3; 10.5; 10.6; 10.9; 11, а також значень «УСЬОГО» графи 6 рядка 1 додатка Ф1;  «УСЬОГО» графи 9 розділу I додатка Ф2; «УСЬОГО» графи 9 розділу IV додатка Ф2

Загальна сума річного доходу (рядок 10.1 + рядок 10.2 + рядок 10.3 + графа 6 "УСЬОГО" рядка 1 додатка Ф1 + рядок 10.5 + рядок 10.6 + "УСЬОГО" графи 8 розділу І додатка Ф2 + "УСЬОГО" графи 9 розділу ІІІ додатка Ф2 + рядок 10.9 + рядок 11)
Код рядка V. РОЗРАХУНОК СУМИ ПОДАТКУ, НА ЯКУ ЗМЕНШУЮТЬСЯ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ´ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ У ЗВ´ЯЗКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРАВА НА ПОДАТКОВУ ЗНИЖКУ ЗГІДНО ЗІ СТАТТЕЮ 166 РОЗДІЛУ IV ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (грн, коп.)
13 Категорії витрат**: 1 2 3 4 5 6 7 8
14

В Рядку 14 вказується загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно згідно п.166.3. ст.166 ПК України.

Загальна сума фактично здійснених протягом звітного (податкового) року витрат у граничних розмірах, дозволених до включення до податкової знижки відповідно до статті 166 розділу IV Податкового кодексу України (далі - ПКУ
15

В Рядку 15 вказується сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати (якщо особа є учасником такого фонду), а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності відповідно до пункту 164.6 статті 164 розділу IV Кодексу.

Сума нарахованої заробітної плати, зменшена на суму обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності
16

Рядок 16 - у рядку 16 вказується сума (вартість) витрат, дозволених до включення до складу податкової знижки. При цьому, Значення рядка має бути менше або дорівнювати значенню рядка 14, але не більше значення рядка 15 декларації

Сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки з урахуванням обмеження, встановленого підпунтком 166.4.2 пункту 166.4 статті 166 розділу IV ПКУ (рядок 14, але не більше рядка 15)
17

вказується сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з цього податку у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Вона визначається за  формулою, вказаною в самому рядку та здійснюється в наступному порядку:

- визначаємо суму, що дорівнює різниці між значенням рядка 15 та  рядка 16

- отриману суму множимо на відповідну ставку податку згідно п.167.1 ст. 167 ПК України (в 2017 році – це 18%)

- від значення графи 4 Рядку 10.1 необхідно відняти суму, визначену вищевказаним способом.

 Сума вказується без знаку «-»

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання у зв'язку з використанням права на податкову знижку (значення вказується без знака "-") (графа 4 рядка 10.1 - (рядок 15 - рядок 16) × на ставку податку, визначену пунктом 167.1 статті 167 розділу IV ПКУ)
**Категорії витрат:1. Частина суми процентів, сплачених платником податку за користування іпотечним житловим кредитом (стаття 175 розділу ІV ПКУ). 2. Сума коштів або вартість майна, переданого платником податку у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям (підпункт 166.3.2 пункту 166.3 статті 166 розділу ІV ПКУ). 3. Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати (підпункт 166.3.3 пункту 166.3 статті 166 розділу ІV ПКУ). 4. Сума коштів, сплачених платником податку на користь закладів охорони здоров'я (підпункт 166.3.4 статті 166 розділу ІV ПКУ)5 5. Сума витрат платника податку на сплату страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та пенсійних внесків (підпункт 166.3.5 пункту 166.3 статті 166 розділу ІV ПКУ). 6. Сума витрат платника податку на оплату допоміжних репродуктивних технологій та на оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, включаючи сплату державного мита (підпункт 166.3.6 пункту 166.3 статті 166 ПКУ). 7. Сума коштів, сплачених платником податку у зв'язку із переобладнанням транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизеля, стисненого або скрапленого газу, інших видів біопалива (підпункт 166.3.7 пункту 166.3 статті 166 розділу ІV ПКУ). 8. Сума витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, визначеного законом, у тому числі на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, та процентів за ним (підпункт 166.3.8 пункту 166.3 статті 166 розділу ІV ПКУ).
Код рядка VІ. ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ / ВІЙСЬКОВОГО ЗБОРУ Сума
(грн, коп.)
18

В Рядку 18 вказується загальна сума податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб. Значення цього рядка дорівнює значенню графи 6 рядка 10.

Загальна сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб (графа 6 рядка 10)
19

Рядок 19  заповнюється в разі, якщо платник податку мав право на податкову знижку та скористався цим правом.

Значення Рядка 19 дорівнює значенню рядка 17 декларації.

Сума податку, на яку зменшуються податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у зв'язку з використанням права на податкову знижку (рядок 17)
20

Рядок 20 заповнюється, якщо в звітному (податковому) році платник, з метою укладення та нотаріального оформлення договору купівлі-продажу/міни об’єкта нерухомості, сплатив необхідну суму податку, а нотаріальна дія щодо посвідчення такого договору вчинена не була. В такому випадку платник має право на повернення йому сплаченої суми податку, для чого в декларації,  а саме в Рядку 20 необхідно вказати суму податку та надати документи, що підтверджують таку сплату.

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню у разі невчинення нотаріальної дії щодо посвідчення договору купівлі-продажу, міни об'єкта нерухомості відповідно до пункту 172.6 статті 172 розділу IV ПКУ
21

Рядок 21 заповнюється, якщо протягом звітного періоду платник здійснював сплату податків за кордоном і згідно підп. 170.11.2 п. 170.11 ст. 170 ПК України на суму такого сплаченого ним податку може бути зменшено суму річного податкового зобов’язання. При цьому, сплата податків за кордоном має бути документально підтверджена.

Значення Рядка 21 не повинно перевищувати значення рядка 18 декларації.

Сума податків, сплачених за кордоном, на яку зменшується сума річного податкового зобов'язання згідно з підпунктом 170.11.2 пункту 170.11 статті 170 розділу IV ПКУ (але не більше значення рядка 18)
22 Розрахунки з бюджетом з податку на доходи фізичних осіб: x
22.1

В Рядку 22.1. вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету.

Для визначення показника рядка 22.1 необхідно від значення рядку 18 декларації відняти значення рядків 19, 20 та 21 декларації. Якщо результатом такого підрахунку є додатне число – воно зазначається в Рядку 22.1.

Сума податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (додатне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))
22.2

Рядок 22.2. заповнюється в тому випадку, якщо за результатами  звітного (податкового) року у платника має місце, так звана, «переплата» податку, яка підлягає поверненню з бюджету.

Для визначення показника рядка 22.2 необхідно від значення рядка 18 декларації відняти значення рядків 19, 20 та 21 декларації. Якщо в результаті такого підрахунку отримано від'ємне значення – воно зазначається в Рядку 22.2, при цьому, знак «-» не ставиться. 

Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету за результатами звітного (податкового) року (від'ємне значення (рядок 18 - рядок 19 - рядок 20 - рядок 21))
23 Розрахунки з бюджетом з військового збору: x
23.1

В Рядку 23.1 вказується сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного року.

Значення Рядка 23.1. дорівнює значенню графи 7 Рядка 10 декларації.

Сума податкових зобов'язань з військового збору, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником податків за результатами звітного (податкового) року (графа 7 рядка 10)
Код рядка VІІ. РОЗРАХУНОК ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ Сума (грн, коп.)
податок на доходи фізичних осіб військовий збір
24 Сума податку та/або збору, які підлягали перерахуванню до бюджету або поверненню, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка
25

В Рядку 25 вказується уточнена сума податкових зобов'язань за звітний податковий період, у якому виявлена помилка.

Уточнені суми податкових зобов'язань або сума до повернення за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка
26

Рядок 26 не має сумового значення та містить узагальнюючу назву показників, що відображаються в рядках 26.1., 26.2, 27 та 28.

Розрахунки у зв'язку з виправленням помилки: x
26.1

Рядок 26.1 заповнюється, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок сума податкового зобов’язання з податку збільшується (тобто внаслідок помилки податкове зобов’язання минулого періоду було занижено). Для визначення цієї суми необхідно від значення Рядка 25 відняти значення рядка 24, отримане значення відображаємо як значення Рядку 26.1. Рядок 26.1 заповнюється якщо значення рядка 25 більше значення рядка 24.

У разі заповнення рядка 26.1 декларації платник податку зобов'язаний відобразити суму штрафу у рядку 27 декларації. 

 

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 > рядка 24)
26.2

Рядок 26.2 заповнюється, якщо внаслідок виправлення самостійно виявлених помилок сума податкового зобов'язання з податку зменшується (тобто значення Рядка 25 менше значення Рядка 24). Для визначення цієї суми необхідно від значення Рядка 25 відняти значення Рядка 24, отримана сума відображається  як значення Рядка 26.2., при цьому знак «-» не ставиться.

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 25 - рядок 24, якщо рядок 25 < рядка 24) (значення вказується без знака "-")
27

Рядок 27 – заповнюється, якщо платником був заповнений Рядок 26.1. декларації. В рядку вказується сума штрафу, яку платник податку має розрахувати самостійно, керуючись нормою п. 50.1. ст.. 50 ПК України. Для цього, значення Рядка 26.1. декларації необхідно помножити на процент штрафу, який платник має самостійно сплатити.

Штраф в розмірі 3% від суми недоплати застосовується платником, який подає Уточнюючий розрахунок.

Штраф в розмірі 5% застосовується, якщо платник податку відображає суму недоплати у складі декларації, що подається за наступним податковим періодом, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання.

Платник має самостійно зазначити, який саме розмір штрафу нараховується, вказавши його розмір (3% або 5%) безпосередньо в тексті рядка 27, на відповідній лінії.

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв'язку з виправленням помилки, __ % (рядок 26.1 × 3 або 5 %)
28

вказується сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підп.129.1.3 п. 129.1 ст.129 ПК України. Рядок заповнюється якщо платником був заповнений Рядок 26.1. декларації, тобто якщо мала місце недоплата податку.

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПКУ
Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку
29
Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку, у тому числі при застосуванні права на податкову знижку:
Номер рахунку:
Найменування банку:
МФО банку:
ВІДОМОСТІ ПРО ВЛАСНЕ НЕРУХОМЕ (РУХОМЕ) МАЙНО ТА/АБО МАЙНО, ЯКЕ НАДАЄТЬСЯ В ОРЕНДУ (СУБОРЕНДУ)
Код рядка Категорії об'єктів*** Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марка (модель) рухомого майна

В Графі 3 відповідного рядка таблиці необхідно вказати марку, модель, характеристики об’єкту рухомого майна

Рік набуття у власність/ рік випуску (для рухомого майна

В Графі 4 – вказується рік випуску об'єкут рухомого майна

Загальна площа нерухомого майна(кв. м)

В Графі 5 - проставляється відмітка про надання майна в оренду (суборенду). Має бути поставлена у вигляді позначки –«х».

 

Частка в загальній площі нерухомого майна (десятковий дріб) Відмітка про надання майна в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) ****
1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
Додати рядок
***Категорії об'єктів: 1 – земельні ділянки; 2 – житлові будинки; 3 – квартири; 4 – садові (дачні) будинки; 5 – гаражі; 6 – водойми; 7- автомобілі легкові; 8 – автомобілі вантажні (спеціальні); 9 – водні транспортні засоби; 10 – повітряні судна; 11 – мотоцикли (мопеди); 12 – інше нерухоме (рухоме) майно.
****При заповненні вказується позначка (х).
Доповнення до податкової декларації (заповнюється і подається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II ПКУ)

Таблиця «Доповнення до податкової декларації (заповнюється та подається відповідно до п.46.4 ст.46 ПК України)» заповнюється, якщо платник вважає що форма декларації збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, та у зв’язку з цим бажає надати відповідні доповнення до декларації відповідно до п. 46.4 ст. 64ПК України.

В Графі «Зміст доповнення» зазначається стислий зміст доповнення до декларації. Якщо таких доповнень декілька, їх варто розмістити за номерами по порядку.

Платник позначкою «Х» вказує на наявність доповнень, які подаються разом із декларацією на паперовому носії.

№ з/п Зміст доповнення
Додати рядок
Додатки до декларації (потрібне позначити):

Реєстраційний номер облікової картки платника – це номер, за яким платник зареєстрований в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (податковий номер) і зазначений у відповідному документі, виданому ДПІ за місцем реєстрації місця проживання такого платника (це той номер, який ми за завичкою називаємо «ідентифікаційний код»).

Серія (за наявності) та номер паспорта - вказується тими особами, які відмовились від податкового номеру та  офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку у паспорті громадянина України. Так, якщо паспорт громадянина України у формі книжечки (в паперовій формі),  то в ньому має бути відмітка – «Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта». Якщо паспорт громадянина України у формі ID-картки (тобто пластиковий), то в ньому має бути відмітка – «Відмова».

Особи, які мають податковий номер, паспортні дані не вказують.

Ф1 Ф2
Дата подання декларації:
Інформація, наведена в декларації, додатках і доповненнях до декларації, є достовірною.
Фізична особа – платник податку
або уповноважена особа
(підпис)
(ініціали та прізвище)
1 Заповнюється у разі подання декларації фізичною особою – підприємцем за результатами звітного кварталу, в якому розпочата господарська діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування.
2 Заповнюється за бажанням платника податку.
3 У разі отримання таких доходів заповнюється графа 7 розділу відомостей про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)
4 Перераховуються у гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент нарахування (отримання) таких доходів
5 Набирає чинності з 01 січня року, наступного за роком, у якому набере чинності закон про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування.
Ця частина декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу
Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності
"___" ____________ 20__ року
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити):
порушень (помилок) не виявлено
складено акт від "___" ____________ 20__ року № _________
(посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали та прізвище))
"___" ____________ 20__ року
Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Ю. П. Романюк
Для того, щоб заповнити декларацію, Вам слід зареєструватись або авторизуватись на нашій платформі, замовивши безкоштовний тестовий період.
Вхід/Реєстрація
?Поставте своє запитання
Популярні податкові теми
Запитання можуть ставити лише зареєстровані користувачі
Вхід/Реєстрація
Поставте Ваше запитання, і ми відправимо відповідь Вам в особистий кабінет найближчим часом.
Відправити