Ухвала Вищого адміністративного суду України від 30.10.2012 у справі № 2а/0570/1434/2011

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" жовтня 2012 р. м. Київ К/9991/28322/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого: Маринчак Н.Є.

Суддів: Вербицької О.В., Муравйова О.В.,

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційні скарги Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 24 лютого 2011 року

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2011 року

по справі № 2а/0570/1434/2011

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (надалі - ФОП ОСОБА_1)

до Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області (надалі -Артемівська ОДПІ у Донецькій області)

про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, -

встановив:

ФОП ОСОБА_1 звернулась до Донецького окружного адміністративного суду з позовом до Артемівської ОДПІ у Донецькій області, в якому поставлено питання про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 24 лютого 2011р., залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2011р., позовні вимоги задоволено частково. Визнано недійсними податкові повідомлення-рішення №0000761742/1 від 15.09.2010р. про нарахування податкового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 178,80грн., №000291742/2 від 13.09.2010р. про нарахування податкового зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб у сумі 2141,60грн.; визнано частково недійсним податкове повідомлення-рішення №0000961742/2 від 13.09.2010р. про нарахування податкового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 77,40грн. штрафних санкцій; в іншій частині позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Артемівська ОДПІ у Донецькій області звернулась до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій з підстав порушення ними норм матеріального та процесуального права та ухвалення нового рішення про відмову в задоволені позову.

Відповідачем також було подано клопотання про здійснення заміни Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції у Донецькій області її правонаступником Артемівською об'єднаною державною податковою інспекцією Донецькій області Державної податкової служби.

Також, не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій ФОП ОСОБА_1 звернулась до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій в частині та прийняття нового рішення, яким задовольнити позовні вимоги в повному обсязі.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, перевіривши наведені в касаційній скарзі доводи та дослідивши матеріали адміністративної справи, колегія суддів прийшла до висновку про залишення касаційної скарги без задоволення, виходячи з наступного.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що контролюючим органом було проведено планову виїзну перевірку дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства позивачем за період з 01.07.2007 року по 31.12.2009 року, за результатами якої складено акт №667/1742/НОМЕР_1 від 31.03.2010р.

За наслідками перевірки, та за результатами адміністративного оскарження, відповідачем прийняті податкові повідомлення рішення, від 15.09.2010р. № 0000761742/1, від 13.09.2010р. № 000291742/2, від 13.09.2010р. № 0000961742/2

Щодо нарахування податкового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 178,80 грн.:

Розрахунок нарахування штрафної санкції з податку на додану вартість № 1 (додаток № 1 до акту перевірки) сума податкового зобов'язання з ПДВ, яка визначена за результатами перевірки складає 1788,00 грн., кількість податкових періодів 4, максимальний розмір штрафної санкції (50 %) відповідно до пп. 17.1.3 п. 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами»складає 894,00 грн., 40% від суми основного платежу (4 податкових періоду) складає 715,20 грн. Фактично суму санкцій податковий орган визначив у розмірі 40% у сумі 715,20 грн.

За результатами апеляційного оскарження податковим органом вищого рівня було встановлено, що Артемівської ОДПІ було невірно визначено розмір штрафної санкції, а саме нарахована сума штрафних санкцій занижена на 10 % або на 178,80 грн. При цьому згідно рішення про результати розгляду повторної скарги від 06.09.10 № 15556/10/25-613-6 ДПА у Донецькій області скасувало податкове повідомлення рішення від 13.04.10 № 0000281742/0 у частині визначення податкового зобов'язання з податку на додану вартість на загальну суму 2682,00 грн., у тому числі 1788,00 грн. основний платіж та 894,00 грн. штрафної санкції. Суд зазначає, що відповідно до розрахунку штрафної санкції, сума 894,00 грн. складає 50 % від суми донарахованого основного платежу та є максимальним розміром штрафної санкції, яка була скасована податковим органом вищого рівня.

Застосування 10 % штрафної санкції додатково до застосованих 40 % розміру штрафної санкції з урахуванням того, що відбулось скасування 50 % штрафної санкції є неправомірним.

Щодо нарахування податкового зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 8711,70 грн.:

Спірною обставиною є правомірність включення позивачем суми у розмірі 5927,00 грн. до складу податкового кредиту на підставі відповідних податкових накладних.

Складання та надання податкової накладної здійснюється платником відповідно до вимог п. 7.2 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість»та в порядку, затвердженому наказом Державної податкової адміністрації України від 30.05.1997 р. № 165 "Про затвердження форм податкової накладної, книги обліку придбання та книги обліку продажу товарів (робіт, послуг), порядку їх заповнення" (зареєстровано в Мін'юсті 23.06.1997 р. За №233/2037)

Підпунктом 7.2.1 п.7.2 ст.7 Закону України «Про податок на додану вартість» визначено вичерпний перелік реквізитів, які повинна містити податкова накладна.

Згідно з п.п..7.2.1 п.7.2 ст.7 цього Закону платник податку зобов'язаний надати покупцю податкову накладну, що має містити зазначені окремими рядками: а) порядковий номер податкової накладної: б) дату виписування податкової накладної; в) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, зареєстрованої як платник податку на додану вартість; г) податковий номер платника податку (продавця та покупця); д) місце розташування юридичної особи або місце податкової адреси, фізичної особи; зареєстрованої як платник податку на додану вартість; е) опис (номенклатуру) товарів (робіт, послуг) та їх кількість (обсяг, об'єм): є) повну або скорочену назву, зазначену у статутних документах отримувача; ж) ціну поставки без врахування податку; з) ставку податку та відповідну суму податку у цифровому значенні; н) загальну суму коштів, що підлягають сплаті з урахуванням податку.

В свою чергу, згідно матеріалів справи, податкові накладні не відповідають зазначеним вимогам закону, зокрема податкові накладні містять іншу адресу, ніж та, яка зазначена у свідоцтві про реєстрацію Позивача як платника податку на додану вартість: замість юридичної адреси АДРЕСА_1 у податкових накладних зазначено АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3.

Таким чином, податкові накладні не є звітними податковими і розрахунковими документами в розумінні абзацу 3 підпункту 7.2.3 пункту 7.2 статті 7 Закону України "Про податок на додану вартість".

Згідно з пп.7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закону України «Про податок на додану вартість» не підлягають включенню до складу податкового кредиту суми сплаченого (нарахованого) податку у зв'язку з придбанням товарів (послуг), не підтверджені податковими накладними чи митними деклараціями (іншими подібними документами згідно з підпунктом 7.2.6 цього пункту). У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим підпунктом документами, платник податку несе відповідальність у вигляді фінансових санкцій, встановлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену зазначеними цим підпунктом, документами.

Відповідно до пп. 17.1.3 п. 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань перед бюджетами та державними цільовими фондами»у разі коли контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків за підставами, викладеними у підпункті «б»підпункту 4.2.2 пункту 4.2 статті 4 цього Закону, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми недоплати (заниження суми податкового зобов'язання) за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору (обов'язкового платежу) , починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше п'ятдесяти відсотків такої суми та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

Відповідно до розрахунку штрафних санкцій № 2 (додаток 2 до акту перевірки) сума податкового зобов'язання, визначеного за результатами перевірки складає 5927,00грн. розмір штрафної санкції 2963,50 грн., з яких за ІІ квартал 2007 року 964,00грн. кількість податкових періодів 9, розмір штрафної санкції не більше 50 % - 482,00 грн.; за ІІІ квартал 2007 року 296,00грн. кількість податкових періодів 8, розмір штрафної санкції не більш 50 % - 148,00грн.; за ІV квартал 2007 року 1126,00грн. кількість податкових періодів 7, розмір штрафної санкції не більш 50 % - 563,00грн.; за І квартал 2008 року 1286,00грн. кількість податкових періодів 6, розмір штрафної санкції не більш 50 % - 643,00грн.; за ІІ квартал 2008 року 1481,00грн. кількість податкових періодів 5, розмір штрафної санкції не більш 50 % - 740,50 грн.; за ІІІ квартал 2008 року 774,00грн. кількість податкових періодів 4, розмір штрафної санкції 40 % - 309,60 грн., максимальний розмір штрафної санкції 50 % - 387,00грн.

Відповідачем неправомірно нарахувано штрафні санкції з податку на додану вартість у розмірі 77,40 грн. (різниця між 50 % штрафної санкції та 40 % такої санкції) .

Щодо нарахування податкового зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб у сумі 2141,46 грн.:

Відповідно до пп. 6.5.1 п. 6.5. ст.6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та відшкодування), якщо його розмір не перевищує суми, яка дорівнює сумі місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень.

Позивачем було застосовано податкову соціальну пільгу до ОСОБА_2 на підставі заяви про застосування податкової соціальної пільги від 01.07.06 року у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної за правилами підпункту 6.1.1 п. 6.1 статті 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» для платника податку, який є самотньою матір'ю або самотнім батьком (опікуном, піклувальником) - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років.

Відповідачем під час проведення перевірки було встановлено порушення Позивачем пп. е) п. 6.3.3 п. 6.3 статті 6 вказаного Закону в частині надання податкової соціальної пільги особі, яка зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності.

Відповідно до п.п. е) п. 6.3.3 п. 6.3 статті 6 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як доходи самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Згідно до розрахунків 1-ДФ, наданих позивачем до податкового органу, протягом 2007р., І кварталу 2008р. позивач виплачував працівнику наступні доходи: І квартал 2007р. 1200,00грн., ІІ квартал 2007р. 1278,00 грн., ІІІ квартал 2007р. 1338,00грн., ІV квартал 2007р. 1398,00 грн., І квартал 2008р. 1701,00грн.

Зазначені дані по суми виплачених та отриманих доходів повністю співпадають з даними Центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів ОСОБА_2 за 2007р., І квартал 2008р., яка долучена судом до матеріалів справи. Інших доходів, у тому числі від підприємницької діяльності, ОСОБА_2 протягом 2007р. та І кварталу 2008р. не отримувала.

Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» встановлені випадки неможливості застосування податкової соціальної пільги у разі отримання доходів з інших джерел протягом такого звітного періоду. Сам факт реєстрації особи суб'єктом підприємницької діяльності не може бути підставою для відмови в застосуванні податкової соціальної пільги, оскільки Законом встановлено вимогу щодо обов'язкового отримання доходу від такої діяльності як підстава для неможливості застосування податкової соціальної пільги.

Таким чином, відповідач неправомірно нарахував податкове зобов'язання з податку з доходів фізичних осіб у сумі 2141,46 грн.

Доводами касаційної скарги зазначені висновки суду не спростовані.

За таких обставин, судами першої та апеляційної інстанцій виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтовані рішення, в яких повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими у судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі не вбачається.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ухвалив:

Замінити Артемівську об'єднану державну податкову інспекцію у Донецькій області її процесуальним правонаступником Артемівською об'єднаною державною податковою інспекцією Донецькій області Державної податкової служби.

Касаційні скарги Артемівської об'єднаної державної податкової інспекції Донецькій області Державної податкової служби та Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 -залишити без задоволення.  

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 24 лютого 2011 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 14 квітня 2011 року -залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.  

Головуючий:                                         ___________________ Н.Є. Маринчак

Судді: ___________________ О.В. Вербицька___________________ О.В. Муравйов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
30.10.2012
ПІБ судді:
Маринчак Н.Є.
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційні скарги контролюючого органу та платника податків були залишені без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій - без змін. 
Подальше оскарження
Рішення суду в подальшому не оскаржувалося. 
Замовити персональну презентацію