Ухвала Вищого адміністративного суду України від 29.05.2014 у справі № 2а-2830/11/2070
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2014 року м. Київ К/9991/51507/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді-доповідача Федорова М.О.

суддів: Островича С.Е. Степашка О.І.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 17.05.2011

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2011

у справі № 2а-2830/11/2070

за позовом Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова

до Приватного підприємства "Агрос-ПВ" третя особа Департамент державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців Харківської міської ради

про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи

ВСТАНОВИВ:

Державна податкова інспекція у Червонозаводському районі м. Харкова звернулась до Харківського окружного адміністративного суду з позовом до Приватного підприємства "Агрос-ПВ" про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 позовні вимоги задоволено.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2011 постанову Харківського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 залишено без змін.

Не погоджуючись з зазначеним рішеннями суду першої та апеляційної інстанції, позивач оскаржив їх в касаційному порядку. В скарзі просить скасувати оскаржувані рішення, ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги.

Касаційна скарга вмотивована тим, що судами першої та апеляційної інстанцій при вирішення спору по даній справі порушено норми матеріального права.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, розглянувши надані письмові докази в їх сукупності, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційну скаргу слід відхилити з таких підстав.

Випадки, коли податковий орган вправі звернутися до суду з адміністративним позовом після 1 січня 2011 року встановлені Податковим кодексом України.

Так, пунктом 67.2 ст.67 цього Кодексу визначено, що контролюючі органи в установленому законом порядку мають право звертатися до суду про винесення судового рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

Послідовний аналіз переліку підстав для звернення суб'єкта владних повноважень до суду дає можливість дійти висновку, що він повинен мати достатні адміністративні можливості для здійснення визначених йому законом завдань та функцій, і лише у випадках, коли Конституцією чи законами України встановлені судові обмеження його діяльності, він звертається до суду з позовом для отримання судового дозволу.

Такі звернення мають бути обумовлені необхідністю виконання покладених на них завдань та функцій, а використовувати свої повноваження вони можуть лише з метою, з якою це повноваження надане.

Мета, з якою податковим органам надані повноваження звертатися до суду із позовом про скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, обумовлена завданнями і функціями податкових органів, визначеними законом.

Завданнями податкових органів є, зокрема, здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, запобігання злочинам та іншим правопорушенням, віднесеним законом до компетенції податкової міліції, їх розкриття, припинення, розслідування та провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Скасування державної реєстрації змін до установчих документів є одним із заходів, спрямованих на запобігання порушень податкового законодавства або їх припинення.

Суб'єкт владних повноважень має діяти виключно в межах та у спосіб, що встановлені законом, оскільки він виконує державні функції, і лише держава шляхом законодавчого регулювання визначає його завдання, межі його повноважень та спосіб, у який він здійснює ці повноваження. Розширене тлумачення суб'єктом владних повноважень способів здійснення своїх повноважень не допускається. У зв'язку з цим визначений законом предмет позову, з яким суб'єкт владних повноважень може звернутися до суду при здійсненні ним владних управлінських функцій, не підлягає розширеному тлумаченню.

Відповідно до частини 1 ст. 57 Господарського кодексу України установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання.

Частиною 2 цієї статті встановлено, що в установчих документах повинні бути зазначені найменування суб'єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом.

Статут суб'єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб'єкта господарювання, а також інші відомості, пов'язані з особливостями організаційної форми суб'єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству (частина 4 ст. 57 цього Кодексу).

За визначенням частини 1 ст. 62 Господарського кодексу України підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами.

Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту. Підприємства незалежно від форми власності, організаційно-правової форми, а також установчих документів, на основі яких вони створені та діють, мають рівні права та обов'язки (частина 3 цієї статті).

Як вбачається з матеріалів справи, ПП "Агрос - ПВ" зареєстрований як юридична особа виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 18.11.2009 р. зі місцезнаходженням - 49000, м. Дніпропетровськ, просп. Героїв, б. 32, кв. 233.

Згідно з записом про реєстраційну дію, який був вчинений виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 17.12.2010 р., відбулась зміна місцезнаходження відповідача на адресу - 61000, м. Харків, площа Повстання, б. 7/8, кімн. 4.

Суди попередніх інстанцій, застосовуючи вище зазначені правові норми, зробили правильний висновок, що норми законодавства не передбачають серед обов'язкових відомостей, які має містити статут приватного підприємства його місцезнаходження, а тому правомірно відмовили у задоволенні позову, оскільки відповідно до пункту 67.2 ст.67 ПК право податкового органу на звернення до суду з адміністративним позовом про скасування державної реєстрації стосується лише змін, які є в статутних документах.

Рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують, підстави для призначення справи до розгляду в судовому засіданні відсутні.

Враховуючи вищевикладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про те, що касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2011 у справі № 2а-2830/11/2070 слід відхилити, а судові рішення залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 2201, 221, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

 Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Червонозаводському районі м. Харкова відхилити.

 Постанову Харківського окружного адміністративного суду від 17.05.2011 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 13.07.2011 у справі № 2а-2830/11/2070 залишити без змін.

 Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-2392 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий М.О. Федоров

Судді С.Е. Острович О.І. Степашко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
29.05.2014
ПІБ судді:
Федоров М.О.
Реєстраційний № рішення
2а-2830/11/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд залишив без задоволення касаційну скаргу податкової інспекції, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду в Верховному Суді не переглядалось.
Замовити персональну презентацію