Ухвала Вищого адміністративного суду України від 28.10.2014 у справі № 815/5799/13-а

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" жовтня 2014 р. м. Київ К/800/15828/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді: Вербицької О.В.

суддів: Маринчак Н.Є. Муравйова О.В.

розглянувши в порядку письмового провадження

касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління Міндоходів в Одеській області

на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2014 року

у справі № 815/5799/13-а

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Трофімова»

до Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління Міндоходів в Одеській області

про визнання нечинним рішення

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трофімова» (далі по тексту - позивач, ТОВ «Трофімова») звернулось з позовом до Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління Міндоходів в Одеській області (далі по тексту - позивач, ДПІ) про визнання нечинним рішення.

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 03.09.2013 року адміністративний позов задоволено частково.

Скасовано податкове повідомлення - рішення від 18.07.2013 року № 0005371720 в частині нарахування за основним платежем на суму 26 364,45 грн. та в частині нарахування за штрафними (фінансовими) санкціями на суму 6 591,11 грн. В іншій частині позовних вимог відмовлено.

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2014 року скасовано постанову Одеського окружного адміністративного суду від 03.09.2013 року. Прийнято нову постанову, якою позов задоволено.

Відповідач, не погоджуючись з вищевказаним рішенням суду апеляційної інстанції, оскаржив його у касаційному порядку, просить скасувати з мотивів порушення норм матеріального та процесуального права та прийняти нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити повністю.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, дослідивши доводи касаційної скарги, матеріали справи, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, суд касаційної інстанції дійшов висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 220 Кодексу адміністративного судочинства України (далі по тексту - КАС України) суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу. Суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги, але при цьому може встановлювати порушення норм матеріального чи процесуального права, на які не було посилання в касаційній скарзі.

Так, судами попередніх інстанцій встановлено, що ДПІ проведено документальну позапланову виїзну перевірку ТОВ «Трофімова» з питань правильності обчислення та своєчасності внесення до бюджету сум податку з доходів фізичних осіб за період з 13.11.2009 року по 31.05.2013 року, за результатами якої складено акт від 27.06.2013 року № 433/15-21-17-2/36718696.

В акті перевірки зазначено, що позивачем порушено п. 54.2. ст. 54, п. 57.1. ст. 57, пп. 168.1.4, пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168, пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, а саме: неперерахування та несвоєчасне перерахування податку з доходів фізичних осіб до бюджету в сумі 488329,61 грн.

На підставі висновків, що викладені в акті перевірки, ДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення від 18.07.2013 року № 0005371720, яким ТОВ «Трофімова» збільшено суму грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб: за основним платежем - 488 329,61 грн. та за штрафними санкціями - 122 592, 40 грн.

Відповідно до вимог п. 54.2. ст. 54 Податкового кодексу України (далі - ПК України) грошове зобов'язання щодо суми податкових зобов'язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/ виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов'язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом IV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету.

Пунктом 57.1. ст. 57 ПК України передбачено, що податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку) , самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.

Згідно пп. 168.1.4 п. 168.1 ст. 168 ПК України якщо оподатковуваний дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування (виплати, надання).

Відповідно до пп. 168.1.5 п. 168.1 ст. 168 ПК України якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

Судом першої інстанції встановлено, що TOB «Трофімова» не перераховано податок з доходів фізичних осіб в сумі 461 965,16 грн. за період з лютого 2011 року по квітень 2013 року.

В акті перевірки зазначено, що ТОВ «Трофімова» порушено пп. «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України, у податкових розрахунках за перевіряємий період підприємством невірно відображалися суми виплаченого доходу у графі 3 «Сума виплаченого доходу», а саме:

- виплачений дохід відображався не повністю - за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб, суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, суми податкової соціальної пільги за її наявності;

- не відображено виплату коштів фізичним особам за свідоцтво про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства «ім. А.В.Трофімова» під ознакою доходу « 161».

Підпунктом «б» п. 176.2 ст. 176 ПК України передбачено, що особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані: подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності з зазначених питань не допускається.

Відповідно до п. 110.1 ст. 110 ПК України, платники податків, податкові агенти та/або їх посадові особи несуть відповідальність у разі вчинення порушень, визначених законами з питань оподаткування та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи.

Пунктом 116.1 ст. 116 ПК України передбачено, що у разі застосування контролюючими органами до платника податків штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення законів з питань оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, такому платнику податків надсилаються (вручаються) податкові повідомлення-рішення.

Згідно п. 127.1 ст. 127 ПК України ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Як вбачається з матеріалів справи, згідно платіжних доручень від 26.06.2013 року №227 на суму 200 000 грн., № 179 на суму 100 000 грн., та від 27.06.2013 року № 231 на суму 50 000 грн., на час проведення перевірки частково погашена заборгованість з податку на доходи фізичних осіб. Станом на 01.07.2013 року заборгованість по податку на доходи фізичних осіб складала 138 329, 61 грн.

Однак, оскільки оплата заборгованості з податку на доходи фізичних осіб була здійснена ТОВ «Трофімова» під час перевірки суд першої інстанції правомірно не прийняв її до уваги.

Відповідно до п. 31.1 ст. 31 ПК України строком сплати податку та збору визнається період, що розпочинається з моменту виникнення податкового обов'язку платника податку із сплати конкретного виду податку і завершується останнім днем строку, протягом якого такий податок чи збір повинен бути сплачений у порядку, визначеному податковим законодавством. Податок чи збір, що не був сплачений у визначений строк, вважається не сплаченим своєчасно. Момент виникнення податкового обов'язку платника податків, у тому числі податкового агента, визначається календарною датою.

Таким чином, суд першої інстанції дійшов вірного висновку, що ДПІ обґрунтовано застосовано до позивача штрафні санкції, за порушення строків сплати грошового зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб.

Відповідно до вимог пп. 49.18.1 п. 49.18 ст. 49 ПК України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю (у тому числі в разі сплати місячних авансових внесків) - протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Згідно абз. 1 п. 57.1 ст. 57 ПК України, платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Отже, строк сплати податкового зобов'язання, за якими податковий період складає один місяць, обчислюється днями (20 днів + 10 днів), а тому, як вірно зазначено судом першої інстанції, граничний термін сплати зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб ТОВ «Трофімова» за травень 2013 року визначений до 30.06.2013 року, в той час, як перевірка ДПІ закінчена 27.06.2013 року.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, колегія суду погоджується з висновком суду першої інстанції, що податкове повідомлення-рішення від 18.07.2013 року №0005371720 підлягає скасуванню в частині нарахування позивачу податку на суму 26 364,45 грн. та штрафних (фінансових) санкцій у розмірі - 6 591, 11 грн. щодо зобов'язань ТОВ «Трофімова» з податку на доходи фізичних осіб за травень місяць 2013 року.

Колегія суддів приходить до висновку, що саме за вищевказаних обставин справи, суд першої інстанції вірно застосував норми матеріального права.

В свою чергу, відповідно до вищевикладеного висновки суду апеляційної інстанції є не обґрунтованими, та такими, що суперечать вимогам діючого на час виникнення спірних правовідносин законодавства.

За таких обставин, постанова Одеського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2014 року підлягає скасуванню, а постанова Одеського окружного адміністративного суду від 03.09.2013 року має бути залишена в силі, як така, що помилково скасована.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 210, 214-215, 220 - 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Овідіопольському районі Головного управління Міндоходів в Одеській області задовольнити частково.

Постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2014 року - скасувати.

Постанову Одеського окружного адміністративного суду від 03.09.2013 року - залишити в силі.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя: О.В. Вербицька

Судді: Н.Є. Маринчак О.В. Муравйов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
27.10.2012
ПІБ судді:
Вербицька О.В.
Реєстраційний № рішення
815/5799/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд України частково задовольнив касаційну скаргу контролюючого органу, скасувавши постанову апеляційного адміністративного суду і залишивши без змін постанову окружного адміністративного суду. 
Подальше оскарження
В подальшому рішення суду не оскаржувалося. 
Замовити персональну презентацію