Ухвала Вищого адміністративного суду України від 28.05.2014 у справі № 2-а-26474/10/0570
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" травня 2014 р. м. Київ К/9991/16094/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Добропільської об'єднаної державної податкової інспекції

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 24.12.2010

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду

від 01.03.2011

по справі №2-а-26474/10/0570

за позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Шахта «Білозерська»

до Добропільської об'єднаної державної податкової інспекції про скасування податкового повідомлення-рішення.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 24.12.2010, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 01.03.2011, позовні вимоги Товариства з додатковою відповідальністю «Шахта «Білозерська» до Добропільської об'єднаної державної податкової інспекції про скасування податкового повідомлення-рішення - задоволено. Визнано недійсним податкове повідомлення-рішення від 13.05.2010 №0002531540/0.

Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, виходив з того, що позивачем своєчасно сплачено зобов'язання зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2008 рік.

Не погоджуючись із рішеннями судів попередніх інстанцій, Добропільська об'єднана державна податкова інспекція 25.03.2011 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 21.04.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Донецького окружного адміністративного суду від 24.12.2010 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 01.03.2011 та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог Добропільська об'єднана державна податкова інспекція посилається на порушення судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, зокрема, пункту 3 частини першої статті 9 Закону України «Про систему оподаткування», підпункту 5.4.1 пункту 5.4 статті 5, пункту 7.7 статті 7, підпункту 17.17 пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Добропільською об'єднаною державною податковою інспекцією проведено невиїзну документальну (камеральну) перевірку Товариства з додатковою відповідальністю «Шахта «Білозерська» з питань порушення граничних термінів сплати до бюджету самостійно узгоджених податкових зобов'язань збору на спеціальне водокористування, платі за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за забруднення навколишнього природного середовища, із земельного податку з юридичних осіб, комунального податку за період з 09.02.2009 по 23.04.2010.

Перевіркою встановлено порушення позивачем підпункту 5.3.1. пункту 5.3. статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», пункту 3 частини першої статті 9 Закону України «Про систему оподаткування», пункту 10 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №303, що призвело до несвоєчасної сплати узгодженого податкового зобов'язання із затримкою 28 календарних днів.

Добропільською об'єднаною державною податковою інспекцією встановлено, що позивачем був наданий розрахунок зі збору за забруднення навколишнього природного середовища від 30.01.2009 №24729 та задекларовано податкове зобов'язання у сумі 195535,65грн., граничний термін сплати якого припадає на 31.01.2009. Оплата проведена с порушенням граничних термінів сплати, а саме: платіжним дорученням від 27.02.2009 №342 сплачена сума 178230,50грн.

За результатами перевірки Добропільською об'єднаною державною податковою інспекцією складено акт від 12.05.2010 №510/15-1/36028628 та прийнято податкове повідомлення-рішення від 13.05.2010 №0002531540/0, яким до позивача за затримку на 28 календарних днів граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання зі збору за забруднення навколишнього природного середовища застосовано штрафні санкції у розмірі 17823,05грн.

Відповідно до підпункту 5.3.1. пункту 5.3. статті 5 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом десяти календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Згідно з підпунктом 4.1.4. пункту 4.1. статті 4 зазначеного Закону податкові декларації подаються за базовий податковий (звітний) період, що дорівнює:

а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків) , - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків) , - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом «г» підпункту 4.1.4 цього пункту, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

г) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.

Відповідно до пункту 10 Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999 №303, платники збору протягом десяти календарних днів, що настають після граничного строку подання податкового розрахунку, сплачують збір

Згідно з пунктом 9 вказаного Порядку базовий податковий (звітний) період збору дорівнює календарному кварталу. Платники збору складають податкові розрахунки за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби, і подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до органів державної податкової служби:

Таким чином, останнім днем надання податкового розрахунку збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2008 рік є 09.02.2009. Після подання податкового розрахунку останнім днем сплати податкового зобов'язання є 19.02.2009. Таким чином, штрафні санкції повинні нараховуватися контролюючим органом з 20.02.2009.

Відповідно до підпункту 17.17 пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених цим Законом, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у таких розмірах:

при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі п'ятдесяти відсотків погашеної суми податкового боргу.

Позивачем 30.01.2009 був наданий звітний податковий розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища (вхідний від 27.01.2009 №24729) за 2008 рік, яким він визначив податкове зобов'язання за 2008 рік у сумі 195535,65грн.

Платіжним дорученням від 17.02.2009 №342 року на суму 310000,00грн. позивач сплатив відповідний збір, зазначивши призначення платежу у цьому дорученні.

За таких обставин, враховуючи, що останнім днем сплати податкового зобов'язання зі збору за забруднення навколишнього природного середовища за 2008 рік є 19.02.2009, позивачем було своєчасно сплачено відповідний платіж.

При цьому, колегією суддів не приймаються до уваги посилання відповідача на пункт 7.7 статті 7 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами», відповідно до якого податковий борг погашається попередньо погашенню податкових зобов'язань, які не є податковим боргом, у порядку календарної черговості його виникнення, а в разі одночасного його виникнення за різними податками, зборами (обов'язковими платежами) - у рівних пропорціях.

Так, зазначена норма не дає податковому органу право самостійно змінювати призначення платежу, визначеного платником податків при їх сплаті, зокрема з метою погашення податкового боргу.

Враховуючи викладене, висновок судів попередніх інстанції про протиправність податкового повідомлення-рішення від 13.05.2010№0002531540/0 є правильним.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Добропільської об'єднаної державної податкової інспекції залишити без задоволення.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 24.12.2010 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 01.03.2011 по справі №2-а-26474/10/0570 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева __________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
28.05.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2-а-26474/10/0570
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд залишив без задоволення касаційну скаргу податкової інспекції, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду в Верховному Суді не переглядалось.
Замовити персональну презентацію