Ухвала Вищого адміністративного суду України від 27.05.2015 у справі № 804/8985/13-а

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2015 року м. Київ К/800/60890/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого - судді Зайцева М.П.,

суддів: Веденяпіна О.А., Загороднього А.Ф.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

на постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2013 року

та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15 жовтня 2014 року

у справі № 804/8985/13-а

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Веріса"

до Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області

про визнання протиправними дій, скасування рішення та зобов'язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Веріса" (далі - "Веріса") звернулось в суд з позовом до Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (далі - ДПІ) в якому просило: визнати протиправними дії відповідача щодо неприйняття податкової декларації за період лютий 2013 року; скасувати рішення відповідача № 6154/10/18-2 від 13.03.2013 року; зобов'язати відповідача прийняти податкову декларацію ТОВ "Веріса" з податку на додану вартість за період лютий 2013 року з додатками датою її фактичного отримання, а саме 11 березня 2013 року; зобов'язати відповідача відобразити показники (дані) податкової декларації ТОВ "Веріса" з податку на додану вартість за період лютий 2013 року з додатками в електронних базах даних податкової звітності, у тому числі в картці особового рахунку ТОВ "Веріса"; зобов'язати відповідача у десятиденний строк з дня отримання судового рішення у справі, яке набрало законної сили, подати звіт про виконання судового рішення у даній справі.

Постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2013 року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15 жовтня 2014 року позовні вимоги задоволено частково. Визнано протиправною відмову ДПІ в прийнятті податкової декларації ТОВ "Веріса" з податку на додану вартість за лютий 2013 року та вважати податкову декларацію з податку на додану вартість за лютий 2013 року з додатками такою, що подана у день її фактичного отримання ДПІ 11 березня 2013 року. В задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

В касаційній скарзі відповідач посилаючись на порушення судами попередніх інстанції норм матеріального та процесуального права, просить їх рішення скасувати та прийняти нове, яким відмовити у задоволенні позовних вимог.

Заслухавши суддю - доповідача, перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів, враховуючи межі касаційної скарги дійшла висновку, що вона не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що ТОВ "Веріса" 11 березня 2013 року надіслано до ДПІ податкову декларацію з ПДВ № 1986130313 за лютий 2013 року.

13 березня 2013 року ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі листом №6154/10/18-2 не визнано податковою звітністю податкову декларацією з ПДВ за березень 2013 року, у зв'язку з тим, що додаток № 5 до декларації не підписаний посадовими особами та не скріплений печаткою платника податків.

Відмова в прийнятті декларації, оформлена листом №8711/10/18.2 від 08 квітня 2013 року була оскаржена позивачем в адміністративному порядку.

Рішеннями про результати розгляду скарг Державної податкової служби у Дніпропетровській області від 11 квітня 2013 року № 1619/10/18.6-16 та Міністерства доходів і зборів України від 14 травня 2013 року № 2492/6/99-99-18-06-05-15 скарги позивача залишено без задоволення.

Порядок подання податкової декларації до органів державної податкової служби регулюється статтею 49 ПК України та Порядком заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2011 року № 1492 (далі - Порядок № 1492).

Відповідно до пункту 49.8 статті 49 ПК України прийняття податкової декларації є обов'язком органу державної податкової служби.

Згідно пункту 11 розділу І Порядку № 1492 податкова звітність подається до органу державної податкової служби особою, яка зареєстрована платником ПДВ згідно з вимогами розділу V ПК України.

Як передбачено нормою абзацу 1 пункту 49.9 статті 49 ПК України, за умови дотримання платником податків вимог цієї статті посадова особа контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана зареєструвати податкову декларацію платника датою її фактичного отримання контролюючим органом.

Згідно з пунктом 49.8 статті 49 ПК України під час прийняття податкової декларації уповноважена посадова особа органу державної податкової служби, в якому перебуває на обліку платник податків, зобов'язана перевірити наявність та достовірність заповнення всіх обов'язкових реквізитів, передбачених пунктами 48.3, 48.4 статті 48 цього Кодексу. Інші показники, зазначені в податковій декларації платника податків, до її прийняття перевірці не підлягають.

Відповідно до пункту 48.3 статті 48 ПК України податкова декларація повинна містити такі обов'язкові реквізити: тип документа (звітний, уточнюючий, звітний новий); звітний (податковий) період, за який подається податкова декларація; звітний (податковий) період, що уточнюється (для уточнюючого розрахунку) ; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) платника податків згідно з реєстраційними документами; код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер; реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); місцезнаходження (місце проживання) платника податків; найменування органу державної податкової служби, до якого подається звітність; дата подання звіту (або дата заповнення - залежно від форми); ініціали, прізвища та реєстраційні номери облікових карток або інші відомості, визначені в абзаці сьомому цього пункту, посадових осіб платника податків; підписи платника податку - фізичної особи та/або посадових осіб платника податку, визначених цим Кодексом, засвідчені печаткою платника податку (за наявності).

Згідно пункту 48.4 статті 48 ПК України у окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов'язкові реквізити: відмітка про звітування за спеціальним режимом; код виду економічної діяльності (КВЕД); код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ; індивідуальний податковий номер та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість за звітний (податковий) період.

Як зазначено в листі відповідача від 13 березня 2013 року №6154/10/18-2 про невизнання податкової звітності та не заперечувалось представником відповідача, податкова декларація за лютий 2013 року не була прийнята ДПІ, у зв'язку з тим, що додаток №5 до декларації не підписаний посадовими особами та не скріплений печаткою платника податків.

Однак судами встановлено, що податкова декларація з ПДВ від 11 березня 2013 року № 1986130313 за лютий 2013 року та додаток № 5, були підписані керівником, головним бухгалтером та скріплені печаткою підприємства.

Також, судами встановлено та не заперечувалось представником відповідача, що сама декларація з ПДВ від 11 березня 2013 року № 1986130313 за лютий 2013 року не містить недоліків в оформленні.

Відповідно пункту 49.11 статті 49 ПК України у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог пунктів 48.3 та 48.4 статті 48 цього Кодексу, такий контролюючий орган зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийнятті його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови.

Повідомлення є юридичною формою рішення про можливість його оскарження прямо зазначено підпункту 49.12.2 пункту 49.12статті 49 ПК України.

Контролюючий орган не прийняв повідомлення про відмову у прийнятті податкової декларації, а надіслав позивачеві лист про невизнання декларації з ПДВ, що є порушенням вимог ст. 49 ПК України.

Колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанції, що відмовляючи в прийнятті податкової декларації з ПДВ ТОВ "Веріса" за лютий 2013 року, відповідач діяв не на підставі, не в межах повноважень та не у спосіб, що передбачені чинним законодавством, а тому вимоги в цій частині підлягають задоволенню.

Щодо позовної вимоги про зобов'язання ДПІ прийняти декларацію з додатками датою її фактичного отримання 11 березня 2013 року, слід зазначити наступне.

Згідно з пунктом 49.13 статті 49 ПК України у разі, якщо в установленому законодавством порядку буде встановлено факт неправомірної відмови органом державної податкової служби (посадовою особою) у прийнятті податкової декларації, остання вважається прийнятою у день її фактичного отримання органом державної податкової служби.

Задоволення судом позовних вимог щодо визнання протиправною відмови прийняти податкову декларацію означає, що відповідне рішення не створило жодних правових наслідків, а податкова декларація є поданою вчасно на підставі пункту 49.13 статті 49 ПК України. Тому в такому разі обов'язок платника податків щодо своєчасного подання податкової декларації є виконаним належним чином, а його порушені права цілком відновленими.

З огляду на протиправність відмови ДПІ у прийнятті податкової декларації, колегія суддів вважає за необхідне визнати податкову декларацію з ПДВ, подану ТОВ "Веріса" за лютий 2013 року такою, що прийнята у день її фактичного отримання ДПІ, тобто 11 березня 2013 року, та у зв'язку з відновленням порушених прав відмовити в задоволенні позовної вимоги про зобов'язання відповідача прийняти податкову декларацію ТОВ "Веріса" з ПДВ за лютий 2013 року з додатками датою її фактичного отримання.

Щодо позовної вимоги про зобов'язання відобразити показники (дані) податкової декларації позивача з податку на додану вартість за лютий 2013 року з додатками в електронних базах даних податкової звітності, у тому числі в картці особового рахунку, колегія суддів зазначає, що ця вимога є похідною вимог про визнання протиправною відмови у прийнятті декларації з ПДВ, та на стадії розгляду питання про визнання протиправною відмови у прийнятті декларації є передчасною.

Згідно з частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права під час ухвалення судових рішень чи вчинення процесуальних дій.

Колегія суддів дійшла висновку, що рішення судів прийняті з дотриманням норм матеріального та процесуального права, правова оцінка обставинам у справі дана правильно, підстав для його скасування з мотивів, викладених в касаційній скарзі, немає.

Керуючись статтями 222, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області залишити без задоволення, постанову Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 30 вересня 2013 року та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 15 жовтня 2014 року у справі № 804/8985/13-а - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів з моменту направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
26.05.2015
ПІБ судді:
Зайцев М.П.
Реєстраційний № рішення
№ 804/8985/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення скаргу контролюючого органу. Рішення апеляційного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Ухвала Вищого адміністративного суду України в подальшому не оскаржувалася
Замовити персональну презентацію