Ухвала Вищого адміністративного суду України від 26.11.2014 у справі №2а-3413/10/2470
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 листопада 2014 року м. Київ К/9991/30518/11

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Кошіля В.В.

розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Чернівці на постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду

від 04.05.2011

по справі №2а-3413/10/2470

за позовом Державної податкової інспекції у місті Чернівці до Товариства з обмеженою відповідальністю «Букобізнес»

про припинення юридичної особи.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

На розгляд суду передано вимоги позовом Державної податкової інспекції у місті Чернівці до Товариства з обмеженою відповідальністю «Букобізнес» про припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Букобізнес».

Постановою Чернівецького окружного адміністративного суду від 28.12.2010, у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні позовних вимог суд першої інстанції виходив з безпідставності звернення позивача із даним позовом з огляду на недоведеність обставин, на які посилається податковий орган.

Постановою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 04.05.2011 постанову Чернівецького окружного адміністративного суду від 28.12.2010 скасовано та прийнято нову постанову про задоволення позовних вимог, а саме: постановлено припинити юридичну особу Товариства з обмеженою відповідальністю «Букобізнес» (юридична адреса: 58000, м. Чернівці, вул. Комарова, 23-А, код ЄДРПОУ 22845100). Постановлено створити ліквідаційну комісію в складі: голови комісії - керівника та засновника підприємства ОСОБА_1; члена комісії - Державної податкової інспекції у місті Чернівці. Постановлено зобов'язати ліквідаційну комісію після набрання даною постановою законної сили повідомити орган, що здійснює державну реєстрацію, про те, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Букобізнес» перебуває в процесі припинення, та зобов'язати ліквідаційну комісію не пізніше 10 днів з дня набрання даною постановою законної сили помістити в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення Товариства з обмеженою відповідальністю «Букобізнес», та не пізніше двох місяців з дати публікації зазначеного повідомлення подати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) державному реєстратору документи, передбачені частиною першою та другою статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»; встановлено строк роботи ліквідаційної комісії 70 днів з дня набрання даним рішенням законної сили.

Не погоджуючись із рішенням суду апеляційної інстанції, Державна податкова інспекція у місті Чернівці 19.05.2011 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 08.06.2011 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі Державна податкова інспекція у місті Чернівці просить змінити постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 04.05.2011, а саме: виключити з членів ліквідаційної комісії позивача, в решті - рішення суду апеляційної інстанції залишити без змін.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального права, зокрема частини п'ятої та сьомої статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», ст. 38 Закону України «Про державну податкову службу в Україні».

З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами за відсутності сторін.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Букобізнес» зареєстроване Виконавчим комітетом Чернівецької міської ради 19.03.1996 №243-С (юридична адреса: м. Чернівці, вул. Комарова, 23-А), про що видано Свідоцтво про державну реєстрацію підприємницької діяльності юридичної особи, а 20.03.1996 відповідача взято на податковий облік в Державній податковій інспекції у місті Чернівці, як платника податків.

Згідно довідки Головного управління статистики у Чернівецькій області, 16.05.1996 Товариство з обмеженою відповідальністю «Букобізнес» включене до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний (код 22845100).

Фактичною підставою для звернення Державної податкової інспекції у місті Чернівці до суду з позовом про припинення юридичної особи відповідача стало те, Товариство з обмеженою відповідальністю «Букобізнес» не звітує до податкового орану, про що свідчить довідка від 05.11.2010, згідно якої відповідач не подає податкову звітністьподатку на прибуток підприємств) з січня 2005 року.

Відповідно до вимог статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначаються Законом України «Про державну податкову службу в Україні».

Згідно пункту 17 статті 11 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» органи державної податкової служби мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності.

Частиною дугою статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» визначено вичерпний перелік підстав для постановлення судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язано з її банкрутством, якими є: визнання недійсним запису про проведення державної реєстрації через порушення закону, допущені при створенні юридичної особи, які не можна усунути; провадження нею діяльності, що суперечить установчим документам, або такої, що заборонена законом; невідповідність мінімального розміру статутного фонду юридичної особи вимогам закону; неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону; наявність в Єдиному державному реєстрі запису про відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаходженням.

Приписами пункту 3 частини першої статті 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» визначено, що до функцій органів державної податкової служби належить контроль за своєчасністю подання платниками податків податкових звітів, декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів.

Вказана норма кореспондує з нормами Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», якими визначені підстави для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця внаслідок неподання податкової звітності.

Враховуючи наведене, органи державної податкової служби можуть звертатися з вимогами про припинення суб'єктів господарювання у разі, якщо підставою позову є неподання таким суб'єктом протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності згідно з законодавством, або ж у випадку здійснення діяльності, безпосередньо спрямованої на ухилення від оподаткування.

Крім того, судом апеляційної інстанції встановлено, що за обставин, що склалися у даній справі має місце неподання відповідачем протягом року до органів державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону, що є насамперед, реалізацією податковим органом своєї владної компетенції, визначеної законами України.

Відтак, за обґрунтованістю доводів контролюючого органу, суд апеляційної інстанції дійшов правомірних висновків щодо наявності підстав для припинення юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Букобізнес».

Вимоги позивача, викладені в касаційній скарзі щодо зміни рішення суду апеляційної інстанції в частині призначення членом ліквідаційної комісії Державну податкову інспекцію у місті Чернівці не можуть бути взяті судом касаційної інстанції до уваги зважаючи на таке.

Як вбачається з положень частини першої та другої статті 105 Цивільного кодексу України учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу. Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.

Відповідно до частини п'ятої статті 38 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» суд призначає в рішенні щодо припинення юридичної особи у зв'язку з її ліквідацією комісію з припинення (ліквідаційну комісію) та встановлює строк і порядок її роботи. Державний реєстратор вносить до Єдиного державного реєстру запис про призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії) не пізніше наступного робочого дня з дати надходження відповідного рішення.

Правовий аналіз наведених норм дає підстав для висновку, що механізм визначення членів комісії по припиненню юридичної особи, віднесено на розсуд суду, відтак підстав для зміни чи скасування рішення суду апеляційної інстанції в зазначеній частині немає.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав вважати, що судом апеляційної інстанції при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 160, 210, 220, 221, 223, 224, 230, 231 та частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Чернівці залишити без задоволення.

Постанову Вінницького апеляційного адміністративного суду від 04.05.2011 по справі №2а-3413/10/2470 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева __________________ В.В. Кошіль

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
26.11.2014
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
2а-3413/10/2470
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення. Постанову апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію