Ухвала Вищого адміністративного суду України від 25.05.2015 у справі № 2а-1053/11/16/0170

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

25 травня 2015 року м. Київ К/9991/67159/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючий: Нечитайло О.М.

Судді: Бившева Л.І. Пилипчук Н.Г.,

розглянувши у попередньому судовому засіданнікасаційну скаргу Феодосійської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим Державної податкової служби

на постанову Окружного адміністративного суду АР Крим  від 14.07.2011 р.

та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 01.10.2012 р.

у справі № 2а-1053/11/16/0170

за позовом Феодосійського казенного оптичного заводу  

до Феодосійської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим  

про скасування податкового повідомлення-рішення,          

ВСТАНОВИВ :

Феодосійський казенний оптичний завод (далі - позивач) звернувся до суду з позовом до Феодосійської міжрайонної державної податкової інспекції АР Крим (далі - відповідач) про скасування податкового повідомлення-рішення.

Постановою Окружного адміністративного суду АР Крим від 14.07.2011 р., залишеною без змін ухвалою Севастопольськогоапеляційного адміністративного суду від 01.10.2012 р., позовні вимоги задоволено частково, визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення від 13.12.2010 р. за № 0000032401/0 в частині застосування до позивача штрафу за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі, у сумі 5687,22 грн., стягнуто з Державного бюджету України на користь позивача витрати зі сплати судового збору у розмірі 1,70 грн. У задоволенні решти позовних вимог відмовлено.

Вважаючи, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій прийняті з порушенням норм матеріального права, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати та ухвалити нове судове рішення, яким відмовити в задоволенні позову у повному обсязі.

Позивач надіслав на адресу суду касаційної інстанції письмові заперечення на касаційну скаргу, в яких просить відмовити у її задоволенні та залишити рішення судів попередніх інстанції без змін.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

На підставі направлення №7 від 28.10.2010 р., виданого Феодосійською МДПІ АР Крим та відповідно до вимог п. 8.6. ст.8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами», посадовими особами відповідача була проведена перевірка Феодосійського казенного оптичного заводу з питань дотримання законодавства по відчуженню майна (рухомого та нерухомого), яке знаходиться в податковій заставі.

За результатами проведеної перевірки складено акт №7 від 30.11.2010 р., яким встановлено порушення пп. 8.6.1 п. 8.6. статті 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами», а саме - позивач здавав в металобрухт, без письмового узгодження з податковим органом - Феодосійською МДПІ АР Крим, на загальну суму - 53489,49 грн., але перерахував до міського бюджету як податок на землю суму 21447,60 грн. платіжним дорученням № 505 від 31.08.2009 р., що, на думку податного органу призвело до неперераховування до міського бюджету від відчуження активів, що перебувають у податкові заставі без письмового узгодження з податковим органом 32041,89 грн.

Також до акту додано розрахунок штрафних (фінансових) санкцій до акту перевірки стану збереження активів, які знаходяться в податковій заставі позивача, а саме: продаж навантажувача УНЦ-60 - 11520,00 грн., продаж металобрухту ЗАТ «Кримвторкольормед» ФМ - 23146,41 грн., продаж металобрухту ПП «КВВМПУ» 3433,08 грн., всього - 65009,49 грн.

На підставі вказаного акту перевірки було прийнято податкове повідомлення-рішення «3» № 0000032401 від 13.12.2010 р., про застосування штрафних санкцій за самовільне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової попередньої згоди податкового органу на суму

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Обґрунтовуючи свої вимоги, викладенні в касаційній скарзі, відповідач вказує, на те, що суди першої та апеляційної інстанцій дійшли помилкового висновку щодо необхідності скасування оскаржуваного податкового повідомлення-рішення в частині застосування до позивача штрафу у розмірі 5687,22 грн., оскільки майно, яке було відчужено перебувало у податковій заставі, а тому з Феодосійського казенного оптичного заводу має бути стягнена сума штрафних санкцій у розмірі 65009,49 грн., у тому числі 5687,22 грн.

Колегія судів не погоджується із зазначеним твердженням відповідача та виходить з наступного.

Підпунктом «а» підпункту 8.6.1 пункту 8.6 ст. 8 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, здійснює вільне розпорядження ними, за винятком операцій, що підлягають письмовому узгодженню з податковим органом: купівлі чи продажу, інших видів відчуження або оренди (лізингу) нерухомого та рухомого майна, майнових чи немайнових прав, за винятком майна, майнових та немайнових прав, що використовується у підприємницькій діяльності платника податків (інших видах діяльності, які за умовами оподаткування прирівнюються до підприємницької), а саме готової продукції, товарів і товарних запасів, робіт та послуг за кошти за цінами, що не є меншими за звичайні.

Відповідно до пп. 17.1.8 п. 17.1 ст. 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами» у разі, коли платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з цим Законом, платник податків додатково сплачує штраф у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами.

Із вказаних норм випливає, що до платника податків може бути застосовано штрафні санкції у разі наявності двох ключових моментів. По-перше, майно яке віджується має перебувати в податковій заставі, по-друге, відсутність у платника податків згоди податкового органу на реалізацію такого майна.

Отже, якщо платник податку відчужує майно, яке не перебуває у податковій заставі, то відповідно і непотрібна згода податкового органу, що у свою чергу свідчить про відсутність порушення та підстав для застосування штрафних санкцій.

Судами попередніх інстанцій було встановлено, що позивач є юридичною особою, здійснює господарську діяльність на підставі свідоцтва про державну реєстрацію від 19.11.1998р. за №4055759ю0010 та статуту, є платником податків.

В зв'язку з наявною заборгованістю до бюджету, податковим керуючим було складено Акт опису майна від 05.03.2009 р. за №9, на який поширюється податкова застава, обтяження на це майно зареєстровані у державному реєстрі рухомого майна.

У той же час, судовими інстанціями було встановлено, що ЗАТ «Кримвторкольмет» від позивача отримав згідно накладних № 5 від 18.06.2010 р. на 616,90 грн.; № 6 від 18.06.2010 р. на 628,99 грн.; № 02 від 25.03.2010 р. на 1423,97 грн.; №6/8и5 від 09.09.2009 р. на 387,61 грн.; №7/8и5 від 17.09.2009 р. на 939,25 грн.; №01/8и5 від 21.05.2009 р. на 1690,50 грн., всього на 5687,22 грн. металеву стружку, яка не була предметом застави, а тому згода на відчуження такого майна непотрібна.

Враховуючи викладене, колегія суддів погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про протиправність прийнятого податковим органом податкового повідомлення-рішення та наявність правових підстав для його скасування у відповідній частині.

Мотивація та докази, наведені у касаційній скарзі, не дають адміністративному суду касаційної інстанції підстав для постановлення висновків, які б спростовували правову позицію судів попередніх інстанцій.

Отже, колегія суддів вважає, що в межах касаційної скарги порушень судом першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права при вирішенні цієї справи не допущено. Правова оцінка обставин у справі дана правильно, а тому касаційну скаргу слід відхилити, а оскаржувані судові рішення - залишити без змін.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 210-231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Касаційну скаргу Феодосійської об'єднаної державної податкової інспекції АР Крим Державної податкової служби залишити без задоволення.

2. Постанову Окружного адміністративного суду АР Крим від 14.07.2011 р. та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 01.10.2012 р. у справі № 2а-1053/11/16/0170 залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя:Нечитайло О.М.

Судді:Бившева Л.І. Пилипчук Н.Г.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
31.12.2000
ПІБ судді:
Нечитайло О.М.
Реєстраційний № рішення
№ 2а-1053/11/16/0170
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення. Постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.  
Замовити персональну презентацію