Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.10.2013 у справі № 2-а-10497/12/2070
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" жовтня 2013 р. м. Київ К/800/4815/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Степашка О.І.

Суддів Островича С.Е. Федорова М.О.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий Банк»

на постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.12.2012

у справі № 2-а- 10497/12/2070

за позовом Публічного акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий Банк»

до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби

про зобов'язання вчинити дії

ВСТАНОВИВ:

Публічне акціонерне товариство «Інноваційно-промисловий Банк» (далі по тексту - позивач, ПАТ «Інноваційно-промисловий Банк») звернулося до суду з адміністративним позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби (далі по тексту - відповідач, СДПІ по роботі з ВПП у м. Харкові ДПС) про зобов'язання відповідача анулювати реєстрацію позивача, як платника податку на додану вартість згідно свідоцтва № 100272212 від 07.03.2010.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 17.10.2012 позов задоволено в повному обсязі.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.12.2012 рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове рішення про відмову у позові.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі рішення суду першої інстанції, посилаючись на порушення судом норм матеріального та процесуального права.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що постановою Правління Національного банку України №72 від 29.02.2012 у ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» відкликано з 02.03.2012 банківську ліцензію та ініційовану процедуру ліквідації. Рішенням Господарського суду Харківської області від 10.05.2012 по справі № 5023/1715/12 було підтверджено відповідність застосування процедури ліквідації ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» з боку Національного банку України вимогам Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Враховуючи викладені обставини, банком 10.07.2012 було подано до податкового органу заяву про анулювання свідоцтва платника ПДВ відповідно до приписів пп. «е» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України.

Однак відповідач вважає, що відповідно до ст. 184 Податкового кодексу України анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість є неможливим, оскільки дана норма передбачає наявність рішення суду про ліквідацію юридичної особи.

Суд першої інстанції задовольнив позов з тих підстав, що відповідно до пп. 5.3.1 п. 5.3 розділу V Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, для анулювання реєстрації платник ПДВ подає до податкового органу за місцем перебування на обліку заяву про анулювання реєстрації платника ПДВ за формою N 3-ПДВ. Разом із поданням такої заяви платник ПДВ зобов'язаний повернути податковому органу Свідоцтво та всі засвідчені копії Свідоцтва.

Суд апеляційної інстанції мотивував відмову у позові тим, що процедура ліквідації банку проводиться у порядку визначеному Законом N 2121-III , що включає в себе цілу низку заходів. Ліквідація банку вважається завершеною, а банк ліквідованим з моменту внесення запису про це до Державного реєстру банків після ухвалення звіту ліквідатора (ст. 98 Закону N 2121-III). Таким чином, рішення суду про відповідність процедури ліквідації не може слугувати правовою підставою для анулювання реєстрації платника ПДВ в порядку пп. «е» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України.

Колегія судів не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій, оскільки судами не було досліджено правових підстав з яких податковий орган повинен був здійснити анулювання свідоцтва платника ПДВ позивача.

Так, згідно вимог п. 11.1.3 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за N 1562/20300 у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії в банку та призначення ліквідатора, ліквідатор протягом десяти днів від дня прийняття такого рішення зобов'язаний подати до кожного з органів державної податкової служби, у яких перебувають на обліку банк, його відокремлені підрозділи, такі документи: заяву про припинення платника податків за ф. N 8-ОПП; оригінал довідки за ф. N 4-ОПП; засвідчену копію постанови Правління Національного банку України про відкликання в банку банківської ліцензії та призначення ліквідатора банку. У разі надходження таких документів органом державної податкової служби проводяться передбачені цим Порядком процедури, пов'язані з припиненням платника податків, а також згідно із законодавством проводиться узгодження сум грошових зобов'язань, які існували на дату відкликання банківської ліцензії, та скасування арештів, накладених на активи банку.

Відповідно до пп. «е» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України визначено, що реєстрація діє до дати анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку і відбувається у разі якщо платник податку ліквідується за рішенням суду (фізична особа позбувається статусу суб'єкта господарювання) або особу звільнено від сплати податку чи її податкову реєстрацію анульовано (скасовано, визнано недійсною) за рішенням суду.

З аналізу зазначеної правової норми, суд приходить до висновку, що рішення про анулювання реєстрації за ініціативою податкового органу приймається за наявності судового рішення щодо припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язане з банкрутством, повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру про внесення запису щодо такого рішення; судового рішення про анулювання (скасування, визнання недійсною) податкової реєстрації чи Свідоцтва, про звільнення від сплати податку на додану вартість; судового рішення, повідомлення державного реєстратора, відомостей з Єдиного державного реєстру щодо скасування державної реєстрації платника ПДВ.

Згідно з п. 184.2 ст. 184 Податкового кодексу України анулювання реєстрації на підставах, визначених у підпунктах «б» - «з» пункту 184.1 цієї статті, може здійснюватися за заявою платника податку або за самостійним рішенням відповідного органу державної податкової служби.

В даному випадку анулювання реєстрації платником ПДВ на підставі пп. «е» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України з ініціативи платника податків, тільки одна із дій при знятті його з обліку.

Відповідно до підпункту 11.11.7 Порядку обліку платників податків і зборів підставою для зняття з обліку в органі державної податкової служби банку, його відокремленого підрозділу є відомості, отримані згідно з цим пунктом, або документи Національного банку України, що свідчать про ліквідацію банку або філії банку, представництва, видані у встановленому порядку. У разі ліквідації філії банку, якщо банк у цілому ще не ліквідований, застосовуються положення підпункту 11.11.5 цього пункту.

Таким чином, судам попередніх інстанцій при розгляді справи необхідно було дослідити питання вчинення дій позивачем відповідно до вимог Порядку обліку платників податків і зборів, а саме щодо питань зняття з обліку платників податків в органах державної податкової служби, крім того судами не в повній мірі досліджено питання, чи є рішення Господарського суду Харківської області від 10.05.2012 по справі № 5023/1715/12, яким було підтверджено відповідність застосування процедури ліквідації, рішенням у розумінні пп. «е» п. 184.1 ст. 184 Податкового кодексу України.

Встановлення даних обставин має важливе значення для правильного вирішення даного спору.

Враховуючи, що передбачені процесуальним законодавством межі перегляду справи в касаційній інстанції не дають їй права встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені попередніми судовими інстанціями, оскаржувані судові рішення у справі підлягають скасуванню з направленням справи на новий судовий розгляд до суду першої інстанції відповідно до ч. 2 ст. 227 КАС України.

Під час нового розгляду справи суду першої інстанції необхідно врахувати, що рішення є законним тоді, коли суд, виконавши всі вимоги процесуального закону і всебічно перевіривши обставини справи, вирішив спір відповідно до норм матеріального права, а обґрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, дослідженими у судовому засіданні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 222, 223, 227, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства «Інноваційно-промисловий Банк» задовольнити частково.

Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.12.2012 та постанову Харківського окружного адміністративного суду від 17.10.2012 скасувати.

Справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі та оскарженню не підлягає.

Головуючий (підпис) О.І. Степашко

Судді (підпис) С.Е. Острович (підпис) М.О. Федоров

З оригіналом згідно Помічник судді О.Я. Меньшикова

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
24.10.2013
ПІБ судді:
Степашко О.І.
Реєстраційний № рішення
2-а-10497/12/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційна скарга платника податків задоволена частково, скасовано рішення першої та апеляційної інстанцій, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Подальше оскарження
Це рішення суду касаційної інстанції у даній справі оскарженню не підлягає.
Замовити персональну презентацію