Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.07.2014 у справі № 820/2775/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" липня 2014 р. м. Київ К/800/40554/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі

суддів: Островича С.Е.,

Степашка О.І., Рибченка А. О.

розглянула в порядку попереднього провадження касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів

на постанову Харківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2013 року

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2013 року

у справі за позовом Відкритого акціонерного товариства "Завод ім. Фрунзе"

до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби України

про скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИЛА:

Відкрите акціонерне товариство "Завод ім. Фрунзе" (далі - ВАТ "Завод ім. Фрунзе") звернулось до суду з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби України (далі - СДПІ у м. Харкові) в якому просить скасувати податкове повідомлення-рішення.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2013 року позов ВАТ "Завод ім. Фрунзе" задоволено.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2013 року апеляційну скаргу СДПІ у м. Харкові залишено без задоволення, а постанову Харківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2013 року - залишено без змін.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій СДПІ у м. Харкові подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Харківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2013 року та прийняти нове рішення, яким відмовити ВАТ "Завод ім. Фрунзе" у задоволенні позову.

ВАТ "Завод ім. Фрунзе" подало письмові заперечення на касаційну скаргу СДПІ у м. Харкові.

Крім того, відповідачем заявлено клопотання про заміну сторони правонаступником у зв'язку з реорганізацією на Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів.

Відповідно до ст. 55 КАС України у разі вибуття або заміни сторони чи третьої особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд допускає на будь-якій стадії адміністративного процесу заміну відповідної сторони чи третьої особи її правонаступником. Усі дії, вчинені в адміністративному процесі до вступу правонаступника, обов'язкові для нього в такій самій мірі, у якій вони були б обов'язкові для особи, яку він замінив.

Враховуючи викладене та надані докази перейменування відповідача, судова колегія вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

СДПІ у м. Харкові проведена позапланова невиїзна перевірка ВАТ "Завод ім. Фрунзе" з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за липень 2012 року в частині правильності формування податкового кредиту за рахунок податкових накладних, включених до додатку 8. За результатами перевірки складено акт №135/410-17/00236010 від 12 березня 2013 року.

Перевіркою встановлено порушення ВАТ "Завод ім. Фрунзе" вимог абз. 9, абз. 11 п. 201.10 ст. 201, п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України, що призвело до заниження суми податку, що підлягає сплаті до Державного бюджету України на 130862, 34 грн.

На підставі акта перевірки СДПІ у м. Харкові винесено податкове повідомлення-рішення №0000064100 від 26 березня 2013 року, яким ВАТ "Завод ім. Фрунзе" визначено податкове зобов'язання з податку на додану вартість у сумі 196293, 00 грн., у т.ч. 130862, 00 грн. за основним платежем та 65431, 00 грн. за штрафними (фінансовими) санкціями.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ВАТ "Завод ім. Фрунзе" включило до податкового кредиту липня 2012 року податкові накладні, виписані ДП "АСЗ №2 ПАТ "Богдан-Моторос" на суму 785174, 04 грн. у т.ч. ПДВ 130862, 34 грн., які не зареєстровані у Єдиному реєстрі податкових накладних, а саме: від 14 червня 2012 року №718 на суму 183540,00 грн., ПДВ 36708,00 грн.; №719 на суму 220033, 00 грн., ПДВ 44006, 67 грн.; №796 від 15 червня 2012 року на суму 250738, 33 грн., ПДВ 50147, 67 грн.

Податкові накладні виписувались на виконання договору №ДК-17/11 від 15 березня 2011 року, що підтверджено видатковими накладними №9000056131 від 14 червня 2012 року на суму 220248, 00 грн. у т.ч. ПДВ 36708, 00 грн.; №9000056914 від 27 червня 2012 року на суму 300886, 00 грн., у т.ч. ПДВ 50147, 67 грн.; №9000060417 від 29 серпня 2012 року на суму 264040, 00 грн. у т.ч. ПДВ 44006, 67 грн. Оплата за відвантажений товар проведена шляхом перерахування безготівкових коштів, що підтверджено платіжними дорученнями.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з:

придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку;

придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті, з метою подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Право на нарахування податкового кредиту виникає незалежно від того, чи такі товари/ послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

Згідно п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України не відносяться до податкового кредиту суми податку, сплаченого (нарахованого) у зв'язку з придбанням товарів/ послуг, не підтверджені податковими накладними (або підтверджені податковими накладними, оформленими з порушенням вимог ст. 201 цього Кодексу) чи не підтверджені митними деклараціями, іншими документами, передбаченими п. 201.11 ст. 201 цього Кодексу. У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються не підтвердженими зазначеними цим пунктом документами, платник податку несе відповідальність відповідно до цього Кодексу.

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/ послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту. При здійсненні операцій з постачання товарів/ послуг платник податку - продавець товарів/ послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Відповідно до абзацу 9 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України відсутність факту реєстрації платником податку - продавцем товарів податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов'язку включення суми податку на додану вартість вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов'язань за відповідний звітний період.

Згідно п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п'ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання. Підтвердженням продавцю про прийняття його податкової накладної та/або розрахунку коригування до Єдиного реєстру податкових накладних є квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі, яка надсилається протягом операційного дня. Датою та часом надання податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронному вигляді до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, є дата та час, зафіксовані у квитанції.

Відповідно до абз. 11, 12 п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України у разі відмови продавця товарів надати податкову накладну або у разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів. Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ВАТ "Завод ім. Фрунзе", виявивши у липні 2012 року, що податкові накладні не були зареєстровані ДП "АЗС №2" "ПАТ "Богдан-Моторс" у Єдиному реєстрі податкових накладних, скористалось правом на включення до податкового кредиту ПДВ у розмірі 130862, 34 грн. при поданні декларації, додавши скаргу про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (Д8). До заяви додано копії податкових накладних. Листом №012-55 від 23 січня 2013 року на запит СДПІ у м. Харкові додано документи, що підтверджують передачу товару та сплату коштів.

Крім того, судами встановлено, що СДПІ у м. Харкові не надано доказів проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДП "АЗС №2" "ПАТ "Богдан-Моторс" для з'ясування достовірності та повноти нарахування податкових зобов'язань за операцією з ВАТ "Завод ім. Фрунзе".

За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку про те, що оскільки суми податкового кредиту підтверджені відповідними податковими накладними, які складені на підставі договору, накладних та проведених розрахунків та ВАТ "Завод ім. Фрунзе" подано скаргу на постачальника разом з декларацією з податку на додану вартість то ВАТ "Завод ім. Фрунзе" правомірно сформовано податковий кредит, а тому податкове повідомлення-рішення СДПІ у м. Харкові підлягає скасуванню.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про задоволення позовних вимог ВАТ "Завод ім. Фрунзе".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 220, 220-1, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Здійснити процесуальне правонаступництво та замінити Спеціалізовану державну податкову інспекцію по роботі з великими платниками податків у м. Харкові Державної податкової служби на Спеціалізовану державну податкову інспекцію з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів.

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Харкові Міжрегіонального головного управління Міндоходів залишити без задоволення, постанову Харківського окружного адміністративного суду від 15 травня 2013 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 03 липня 2013 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович

О.І. Степашко А. О. Рибченко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
24.07.2014
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
820/2775/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
У задоволенні касаційної скарги контролюючого органу відмовлено. Рішення суду першої та апеляційної інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Не оскаржувалось у ВСУ.
Замовити персональну презентацію