Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.06.2014 у справі № 2а-15110/10/2670
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" червня 2014 р. м. Київ К/9991/5204/11

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Карася О.В. (головуючого),

Голубєвої Г.К., Рибченка А.О.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва

на постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.02.2010

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду

від 13.01.2011

по справі № 2а-15110/10/2670

за позовом Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва

до Деснянської районної у м. Києві організації "Слов'янська партія"

третя особа Деснянська районна у м. Києві державна адміністрація

про припинення юридичної особи, -

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2009 року Державна податкова інспекція звернулась до суду з позовом про припинення Деснянської районної у м. Києві організації "Слов'янська партія" з підстав неподання платником звітності понад рік.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.02.2010, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 13.01.2011, у позові відмовлено з тих підстав, що Законом України "Про об'єднання громадян" не передбачено припинення діяльності громадської організації, у тому числі й організації партії, у зв'язку з неподанням протягом року звітності до контролюючого органу, а тому у податкового органу відсутні підстави для прийняття рішення щодо припинення юридичної особи внаслідок неподання протягом року документів фінансової звітності відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" .

Не погодившись із судовими рішеннями, Державна податкова інспекція до Вищого адміністративного суду України подала касаційну скаргу, де посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права, просить зазначені судові рішення скасувати, а позов задовольнити.

Так, в обґрунтування касаційних вимог скаржник зазначає, що чинним законодавством України передбачено обов'язок юридичних осіб, створених відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян", подавати до податкового органу звітність. Невиконання ж цього обов'язку, як наголошує орган податкової служби, є підставою для ліквідації цих осіб за рішенням суду відповідно до ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" .

Розглянувши матеріали справи, заслухавши доповідь судді, перевіривши повноту встановлених обставин справи та правильність їх юридичної оцінки судами, Вищий адміністративний суд України вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами встановлено, що Деснянська районна у м. Києві організація "Слов'янська партія" є юридичною особою, 23.05.2008 зареєстрована Деснянською районною у м. Києві державною адміністрацією та з 26.05.2008 перебуває на обліку в Державній податковій інспекції у Деснянському районі м. Києва.

Крім того, судами встановлено та вбачається із довідки податкової інспекції від 18.11.2009 № 7654, що починаючи з моменту реєстрації (26.05.2008), відповідач не подає до контролюючого органу податкової звітності, передбаченої законодавством України.

Дана обставина (факт неподання відповідачем податкової звітності понад рік) стала підставою звернення органу податкової служби до суду з даним позовом.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.

Згідно п. 17 ст. 11 Закону України від 04.12.1990 № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (зі змінами та доповненнями) органи державної податкової служби мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із позовною заявою про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності. Це повноваження з врахуванням норм Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" , який є спеціальним законом з питань державної реєстрації, припинення суб'єктів підприємницької діяльності, слід розуміти як повноваження на звернення до адміністративного суду з позовом про припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" , дія цього Закону поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб - підприємців.

Частина друга цієї норми містить застереження про можливість встановлення законом особливостей державної реєстрації об'єднань громадян (у тому числі професійних спілок) , благодійних організацій, політичних партій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, асоціацій органів місцевого самоврядування, банків, торгово-промислових палат, фінансових установ (у тому числі кредитних спілок) , бірж, а також інших установ та організацій.

Відповідно до ст. 14 Закону України "Про об'єднання громадян" у випадку реєстрації об'єднання громадян набуває статусу юридичної особи.

В подальшому, з метою приведення законодавчих актів України у відповідність із вимогами Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб" ч. 2 ст. 14 Закону України "Про об'єднання громадян" доповнено новим реченням, та відповідно до цієї норми у випадку реєстрації об'єднання громадян набуває статусу юридичної особи. Дані реєстрації включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців шляхом внесення відповідного запису в порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб.

З огляду на викладене норми Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" є загальними відносно спеціальних норм Закону України "Про об'єднання громадян", які регулюють питання реєстрації об'єднання громадян, їх ліквідації і не суперечать загальним нормам.

А відтак підстави припинення юридичної особи, визначені ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" , є незалежними від випадків припинення діяльності об'єднань громадян, партій визначених ст.19 Закону України "Про об'єднання громадян", ст. 23 Закону України "Про політичні партії в Україні" чи примусового розпуску (ліквідації, заборони) об'єднань відповідно до ст. 32 Закону України «Про об'єднання громадян» та ст. 21 Закону України "Про політичні партії в Україні", які додатково передбачені для осіб, що підпадають під дію зазначеного Закону.

Відповідно до п. 1.11 ст. 1 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" платниками податків є юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі) , пеню та штрафні санкції;

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів) .

Отже, чинним законодавством передбачено обов'язок позивача подавати звітність до контролюючого органу в порядку та строки визначені нормативно - правовими актами України.

Відповідно ч. 2 ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" однією з підстав для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи є неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону.

Наведене та встановлений судами факт неподання звітності до контролюючого органу понад рік, що підтверджується матеріалами справи, свідчить про помилковість висновків суду першої інстанції, з думкою якого погодився апеляційний суд, щодо відмови у позові.

Відповідно до ст. 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Враховуючи викладене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що судами попередніх інстанцій повно і правильно встановлені обставини справи, але порушено норми матеріального права, що призвело до ухвалення незаконних судових рішень, а тому вбачаються підстави для їх скасування та ухвалення нового рішення.

Керуючись ст. ст. 160, 167, 210 - 232 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.02.2010 та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 13.01.2011 по справі № 2а-15110/10/2670 скасувати.

Прийняти нову постанову.

Позовні вимоги Державної податкової інспекції у Деснянському районі м. Києва задовольнити. Припинити юридичну особу - Деснянську районну у м. Києві організацію "Слов'янська партія".

Постанова набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, передбачених ст. 237 Кодексу адміністративного судочинства України, за заявою про перегляд даної постанови, поданою через Вищий адміністративний суд України у порядку, встановленому ст.ст. 236 - 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий О.В. Карась

Судді Г.К. Голубєва, А.О. Рибченко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
24.06.2014
ПІБ судді:
Карась О.В.
Реєстраційний № рішення
2а-15110/10/2670
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції задовольнив скаргу контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій скасовано, винесено нове рішення, яким було задоволено позовні вимоги контролюючого органу
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося у Верховному Суді України.
Замовити персональну презентацію