Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.04.2014 у справі № 2а/1570/439/11
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2014 року м. Київ К/9991/77608/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі

суддів: Мороз Л.Л., Горбатюка С.А., Чалого С.Я.,

розглянула у порядку попереднього розгляду касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Ексімнафтопродукт"

на постанову Одеського апеляційного адміністративного суду

від 21.11.2012 року

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Ексімнафтопродукт" до Південної митниці,

за участю Прокуратури міста Одеси,

про скасування податкових повідомлень форми "Р" від 29.12.2010 року № 285, № 286, № 287, № 288,

ВСТАНОВИЛА:

Публічне акціонерне товариство «Ексімнафтопродукт» звернулося до суду з позовом про скасування податкових повідомлень форми «Р» від 29.12.2010 року № 285, № 286, № 287, № 288, складених на підставі акту перевірки № 0012/0/506000000/0022465515 від 02.11.2010 року «Про проведення позапланової перевірки стану дотримання законодавства з питань митної справи Ренійським нафтоперевалочним комплексом відкритого акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт».

Постановою Одеського окружного адміністративного суду від 28.10.2011 року позовні вимоги були задоволені. Скасовано податкові повідомлення Південної митниці від 29.12.2010 року № 285, № 286, № 287, № 288.

Постановою Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.11.2012 року постанову Одеського окружного адміністративного суду від 28.10.2011 року скасовано. Прийнято нову постанову, якою у задоволенні адміністративного позову Публічного акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт» до Південної митниці про скасування податкових повідомлень форми «Р» від 29.12.2010 року № 285, № 286, № 287, № 288 - відмовлено повністю.

Не погоджуючись з рішенням суду апеляційної інстанції, Публічне акціонерне товариство "Ексімнафтопродукт" подало до Вищого адміністративного суду України касаційну скаргу у якій, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції та залишити в силі постанову суду першої інстанції.

Заслухавши доповідь судді Вищого адміністративного суду України стосовно обставин, необхідних для прийняття рішення судом касаційної інстанції, перевіривши і обговоривши доводи касаційної скарги, проаналізувавши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає відхиленню з наступних підстав.

Судами встановлено, згідно наказу Ізмаїльської митниці від 06.09.10 № 891 призначено позапланову перевірку Ренійського нафтоперевалочного комплексу ВАТ  "Ексімнафтопродукт" у період часу з 07.09.2010 р. по 20.09.2010 р. Відповідно до Наказу Ізмаїльської митниці від 20.09.2010 р. № 934 термін проведення перевірки було продовжено до 01.10.2010 року

За наслідками проведеної перевірки Ізмаїльською митницею Державної митної служби України був складений акт № 0012/0/506000000/0022465515 від 02.11.2010 р. «Про проведення позапланової перевірки стану дотримання законодавства з питань митної справи Ренійським нафтоперевалочним комплексом відкритого акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт», у висновках якого, у тому числі, наголошено на порушеннях Ренійським нафтоперевалочним комплексом Відкритого акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт» вимог ч. 1 ст. 156, ст. ст. 200, 201 Митного Кодексу України, а саме не створення належних умов для зберігання транзитного вантажу - «легкий бензин (light naphtha)», який знаходився під митним контролем, що призвело до його втрати у розмірі 312556,84 кг.

На підставі складеного акта перевірки № 0012/0/506000000/0022465515 від 02.11.2010 р. Південною митницею 29.12.2010 року були винесені податкові повідомлення форми «Р», а саме: №285 щодо визначення суми податкового зобов'язання по миту на нафтопродукти та транспортні засоби, які підлягають обкладенню акцизним збором, та шини до них. у загальному розмірі 153372,23 грн., з яких 102248,15грн. - основний платіж, 51124,08 грн. - штрафні санкції, № 286 щодо визначення суми податкового зобов'язання по акцизу на інші нафтопродукти у загальному розмірі 59 925,99 грн. з яких 39 950,66 грн. - основний платіж та 19975,33 грн. - сума штрафних санкцій, № 287 щодо визначення суми податкового зобов'язання по податку на додану вартість з товарів, ввезених на територію України суб'єктами підприємницької діяльності у загальному розмірі 553900,41 грн. з яких 369266,94 грн. - основний платіж та 184 633,47 грн. - сума штрафних санкцій, № 288 щодо визначення суми податкового зобов'язання по штрафу за порушення податкового законодавства у загальному розмірі 170 грн.

Ренійський нафтоперевалочний комплекс відкритого акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт» не є самостійною юридичною особою, а є лише відокремленим структурним підрозділом ПАТ «Ексімнафтопродукт».

Частиною 1 статті 95 Цивільного кодексу України передбачено, що філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій.

При цьому, згідно частини 1 статті 96 Цивільного кодексу України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

Таким чином, за змістом вказаних норм, за діяльність Ренійського нафтоперевалочного комплексу ПАТ  "Ексімнафтопродукт" відповідає юридична особа - ПАТ  "Ексімнафтопродукт".

Згідно з п. 1 Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1730 (зі змінами та доповненнями) цей Порядок відповідно до статей 41, 60 і 69 Митного кодексу України визначає механізм проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, як у процесі митного оформлення товарів і транспортних засобів, так і після його закінчення, в частині дотримання ними вимог законодавства з питань митної справи.

Так, відповідно до п. 2 означеного Порядку перевірки проводяться у плановому та позаплановому порядку. Приписами пункту 4 даного Порядку передбачено, що у позаплановому порядку перевірки можуть проводитися у разі: прийняття відповідного рішення Кабінетом Міністрів України; виявлення фактів, що свідчать про порушення підприємством вимог законодавства з питань митної справи; неподання підприємством в установлений строк документів обов'язкової звітності; подання підприємством скарги на порушення законодавства посадовими особами митних органів під час проведення планової чи позапланової перевірки; виникнення потреби у перевірці відомостей, що надійшли від особи, яка перебувала у правових відносинах з підприємством, якщо підприємство не надасть протягом трьох робочих днів пояснення та документальні підтвердження на письмовий запит митного органу.

Відповідно до п.п. 2.1., 2.2 Порядку оформлення результатів проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, право на проведення перевірки надається посадовим особам митного органу відповідно до законодавства України за наявності посвідчення на право проведення перевірки. Перевірка проводиться за місцезнаходженням підприємства.

Згідно п. 7 Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через мінний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1730 посадові особи митного органу зобов'язані пред'явити керівникові підприємства, де проводиться перевірка, спеціальне посвідчення.

Керівнику Ренійського НПК ВАТ «Ексімнафтопродукт» Ульянченку В.М. були пред'явлені посвідчення на право проведення перевірки від 07 вересня 2010 року №№ 61, 62, 63, 64 та роз'яснено, що перевірка стану дотримання законодавства України з питань митної справи здійснюється митними органами відповідно до Митного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.12.04 № 1730 «Про затвердження Порядку проведення митними органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України». При цьому директором Ренійського НПК ВАТ «Ексімнафтопродукт»Ульянченком В.М. 09.09.10 проставлено особистий підпис на вищезазначених посвідченнях та допущено перевіряючих до проведення позапланової перевірки стану дотримання митного законодавства РНПК ВАТ «Ексімнафтопродукт». При цьому журнал проведення перевірок робочій групі не надавався по причині його відсутності.

Відповідно до п. 2.4 Порядку оформлення результатів проведення митими органами на підприємствах перевірок системи звітності та обліку товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, під час проведення перевірки посадові особи митного органу для отримання документів, пояснень, довідок, копій документів та іншої інформації, наявної на підприємстві, готують письмовий запит на ім'я керівника або головного бухгалтера, у разі їх відсутності - на ім'я особи, уповноваженої на підпис фінансових документів, із зазначенням інформації, необхідної для надання до перевірки, та строку, протягом якого необхідно надати запитувані документи (інформацію).

Листом Ізмаїльської митниці від 14.09.10 № 04/01-6920 у РНПК ВАТ «Ексімнафтопродукт» запитано відомості щодо посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність підприємства (керівник і головний бухгалтер) на період що перевіряється, із поданням засвідчених копій наказів про призначення та звільнення із займаної посади та статутні документи. Крім того, запропоновано надати для перевірки засвідчені належним чином копії документів, що стосуються втрати вантажу "Легкий бензин (Light Naphtha)" у кількості 9 580 кг, який знаходився під митним контролем.

У відповідь на вищезазначений запит Ізмаїльської митниці було надано копії посадової інструкції начальника планово-економічної служби РНПК ВАТ «Ексімнафтопродукт»від 01.08.08р., посадової інструкції начальника РНПК ВАТ «Ексімнафтопродукт»від 06.03.07р., посадової інструкції першого заступника начальника РНПК ВАТ «Ексімнафтопродукт»від 15.01.09р., наказу ВАТ "Ексімнафтопродукт" від 28.02.07р. № 55-к, наказу ВАТ "Ексімнафтопродукт" від 03.12.08 №561-к, наказу ВАТ "Ексімнафтопродукт" від 09.07.10р. № 335-к, а також документи, що стосувалися втрати вантажу "Легкий бензин (Light Naphtha)" у кількості 9 580 кг, який знаходився під митним контролем.

Крім того, між Одеським Викритим акціонерним товариством по експорту та імпорту нафтопродуктів (Виконавець), та Компанією «ZАТ Ukrtranzitservice LTD» (Британські Віргінські острови), (Замовник), був укладений Генеральний контракт про надання послуг розвантаження, завантаження та перевантаження експортних нафтопродуктів і нафтопродуктів, які прямують через митну територію України транзитом від 31.12.2002 р. № 2, предметом якого, згідно п.п. 1.1 є завантаження, розвантаження, накопичення, перевантаження (в подальшому умовно названі «перевалка») для Замовника з одного (одних) на інший (інші) види транспорту нафти та нафтопродуктів, у тому числі експортних та прямуючих через митну територію України транзитом, названих в подальшому «товар». Згідно з п. 4.3 означеного контракту Замовник не має права передавати Виконавцю, з метою перевалки товар, який не відповідає за якістю ГОСТу, а у випадку, якщо такий товар буде прийнятий Виконавцем, Замовник несе відповідальність перед ним та/або третіми особами за збитки, які спричинили погіршення якості товару даних осіб, в межах реально понесених збитків. Додатковою угодою б/н від 29.12.2009 р. - строк дії Генерального контракту від 31.12.2002 р. № 2 продовжено до 31.12.2010 р.

На виконання Генерального контракту та додаткових угод до нього, 04.01.2010 р. до Ренійського НПК «Ексімнафтопродукт» за рознарядкою замовника надійшов вантаж, який, згідно коносаменту, був визначений як Light Gasoline (Light Naphta) САS № 64742-73-0, ЕС №265-053-6. Зазначений вантаж був прийнятий ТОВ «Дунай-Транссервіс»як експедитором означеного вантажу, та оформлений в митних органах ВМД типу ТР 80 №506020601/2010/000002 та №506020601/2010/000003 у графі 31 визначило отриманий товар - Light Gasoline (Light Naphta) легкий дистилят - легкий бензин. Виходячи з цього, зазначене найменування товару - Light Gasoline (Light Naphta) легкий бензин, було вказане в актах від 04.01.2010 р. № 231 та № 232, на підставі яких ПАТ «Ексімнафтопродукт»прийняло означений товар у свої резервуари для подальшої перевалки.

Як встановлено судом апеляційної інстанції, в порушення досягнутих між ПАТ «Ексімнафтопродукт» та ТОВ «Дунай-Транссервіс» домовленостей Замовник не надав Виконавцю протягом десяти днів рознарядку на відвантаження Light Gasoline (Light Naphta), посилаючись на те, що у вантажовласника виникли складнощі з реалізацією даного товару і тому він буде залишатись на зберіганні в резервуарах ЗАТ «Ексімнафтопродукт»до тих пір, доки вантажовласник не укладе відповідні угоди з покупцями, у зв'язку з чим товар знаходився на зберіганні в резервуарах ПАТ «Ексімнафтопродукт»майже 10 місяців. При цьому, позивачем в цей час було з'ясовано, що товар має фізико-хімічні властивості, що відрізняють його надзвичайно великим обсягом випаровування від звичайних бензинів, які відносяться до першої групи нафтопродуктів згідно із класифікацією Постанови Держпостач СРСР від 26.03.1986 р. № 40 "Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании".

Суд апеляційної інстанції обґрунтовано взяв до уваги, що відповідно до п. 1.11. постанови Держпостачу СРСР від 26.03.86 № 40 "Об утверждении норм естественной убили нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании", норми природних витрат не приймаються при транзитній поставці нафтопродуктів. Відповідно до положень ст. 43 Митного кодексу Українитовари і транспортні засоби перебувають під митним контролем з моменту його початку і до закінчення згідно з заявленим митним режимом.

Згідно з вимогами статті 200 Митного кодексу України, відповідно до заявленого митного режиму «транзит», а також згідно з актами від 04.01.10 №№ 231, 232 вантаж «легкий бензин (1іght naphtha)» перебував під митним контролем на відповідальному зберіганні в резервуарах №№ 4, 7 та трубопроводі Ренійського НПК.

Згідно зі статтею 201 Митного кодексу України товари, що переміщуються транзитом, повинні перебувати у незмінному стані, крім змін внаслідок природного зношення або втрат за нормальних умов транспортування та зберігання.

Враховуючи зазначене суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку, що позивачем не було створено належних умов для зберігання транзитного вантажу «легкий бензин (1іght naphtha)», який знаходився під митним контролем, що призвело до його втрати у розмірі 312556,84 кг, чим порушено вимоги ч. 1 статті 156, статей 200, 201 Митного кодексу України.

Митний орган правильно встановив, що 312556,84 кг. вантажу «легкий бензин (1іght naphtha)» у зв'язку з втратою фактично не вивезено з митної території України, тобто залишилися на митній території України у вільному обігу без обмеження строку їх перебування на цій території. Отже колегія суддів погоджується з висновком митниці, що характер переміщення втраченого вантажу відповідає змісту митного режиму імпорту, встановленого статтею 188 Митного кодексу України.

Згідно з вимогами статей 43, 45, 189 Митного кодексу України ввезення (імпорт) товарів на митну територію України передбачає подання митному органу документів для здійснення митного контролю (в т.ч. вантажної митної декларації) , здійснення у повному обсязі митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України; сплату податків та зборів, якими обкладаються товари під час ввезення на митну територію України відповідно до законів України. Перевіркою встановлено, що в порушення зазначених вимог Митного кодексу України вищевказані дії ВАТ «Ексімнафтопродукт» не вчинені.

У зв'язку з вищезазначеним та з метою моніторингу природних втрат цього товару ПАТ «Ексімнафтопродукт» залучило фахівців Підприємства з іноземними інвестиціями «Сейболт-Україна», які на протязі всього часу його знаходження в резервуарах ПАТ «Ексімнафтопродукт» визначали динаміку зменшення його кількості в результаті природного випаровування, опечатували резервуари та запірну арматуру своїми пломбами, з метою уникнення сумнівів в забезпеченні належного його зберігання.

За результатами моніторінгу, на відповідний запит ПАТ «Ексімнафтопродукт» від 07.10.2010 р. №01-02/1065, ПІІ «Сейболт-Україна» у листі-висновку від 21.10.2010р. за підписом інженера-теплофізика, к.т.н. директора за розвитком Вассерман В.А., зазначило, що продукт, прийнятий на зберігання Ренійським НПК ПАТ «Ексімнафтопродукт», не є бензином та за вуглеводним складом і фізико-хімічними властивостями випаровується набагато швидше, аніж товарний бензин.

ПАТ «Ексімнафтопродукт» неодноразово повідомляло «ZАТ Ukrtranzitservice LTD», «Tamoza Trading Limited» та «Duny -Transservice Ltd», що при зберіганні товару Light Gasoline (ресурс компанії «Tamoza Trading Limited») в резервуарах № 4 та №7 його кількість зменшується, у зв'язку з природним випаровуванням.

Разом з тим, відповідно до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв'язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.08 №281/171/578/155, та ГОСТ 26976-86 «Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы» межі відносної похибки методу під час вимірювання маси нетто нафти, нафтопродуктів від 100 т і більше не мають перевищувати: ± 0,5 %., в даному випадку на зберігання було прийнято 1562, 653 мт., станом на 29.09.10 року 1243,971мт., а встановлена нестача 312,557 мт, тоді як похибка (ГОСТ 26976-86) становить 6,125мт.

Враховуючи зазначене, викладені в акті перевірки Південної митниці № 0012/0/506000000/0022465515 від 02.11.2010 року «Про проведення позапланової перевірки стану дотримання законодавства з питань митної справи Ренійським нафтоперевалочним комплексом відкритого акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт» висновки щодо порушень Ренійським нафтоперевалочним комплексом відкритого акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт» вимог законодавства є обґрунтованими.

Суд апеляційної інстанції також обґрунтовано не взяв до уваги твердження позивача про те, що він не повинен відповідати за порушення митного режиму товару, який ним зберігався, оскільки з актів відвантаження баржі № 231 та 232 від 03.01.2010 р. вбачається, що товар перебуває під митним контролем. Приймання здійснювалося у резервуари Ренійського НПК відповідача у присутності представників ТОВ «Дунай-Транссервіс». До того ж з Договору № UTS/FO/TTL/Ren/10-07 про надання послуг з перевалки нафтопродуктів, укладеного між Компанією ЗАО Укртранзитсервис Лтд та Компанією Тамоза Трейдинг Лимитед вбачається, що сторони домовилися про приймання нафтопродуктів у резервуари ОАО «Ексімнафтопродукт». п. 3.2. договору передбачено, що якість товару, поставленого при виконанні Договору, буде визнаватися якість, встановлена при прийманні (зливі) товару на Ренійському НПК ОАО «Ексімнафтопродукт» відповідним персоналом чи незалежним експертом. Згідно з п. 2.3. Генерального контракту №2 від 31.12.2002 р., укладеного між позивачем та ЗАТ «Укртранзитсервіс», позивач зобов'язався своїм персоналом та технічними засобами здійснювати технологічні операції з перевалки товару, сумісно з представником замовника здійснювати приймання товару в цистернах по кількості та якості відповідно до п.2.1.1. контракту).

Таким чином позовні вимоги Публічного акціонерного товариства «Ексімнафтопродукт» про скасування податкових повідомлень форми «Р» від 29.12.2010 р. №285, №286, № 287, № 288 є необґрунтованими та задоволенню не підлягають.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення суду апеляційної інстанції ухвалено з додержанням норм матеріального та процесуального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновків суду не спростовують, підстави для призначення справи до розгляду в судовому засіданні відсутні.

Доводи касаційної скарги не дають підстав для висновку, що при розгляді справи судом допущено неправильне застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права, які передбачені ст.ст. 225-229 Кодексу адміністративного судочинства України як підстави для зміни, скасування судового рішення, залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі.

Керуючись ст. ст. 220, 220-1, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Ексімнафтопродукт" відхилити, постанову Одеського апеляційного адміністративного суду від 21.11.2012 року у цій справі залишити без змін.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
23.04.2014
ПІБ судді:
Мороз Л.Л.
Реєстраційний № рішення
2а/1570/439/11
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу відхилено, а рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення ВАСУ у ВСУ не переглядалося.
Замовити персональну презентацію