Ухвала Вищого адміністративного суду України від 24.04.2014 у справі № 2а-6486/12/2070

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

"23" квітня 2014 р. м. Київ К/9991/64182/12 

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Лосєва А.М.,

Бившевої Л.І.,  Шипуліної Т.М.,  

розглянувши у попередньому судовому засіданні

касаційну скаргу Дергачівської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області Державної податкової службина постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2012

у справі № 2а-6486/12/2070

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчальний друк»

до Дергачівської міжрайонної державної податкової інспекції  Харківської області

про зобов'язання вчинити певні дії,

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 06.07.2012 відмовлено у задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «Навчальний друк» (надалі - позивач, ТОВ «Навчальний друк») до Дергачівської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області, правонаступником якої є Дергачівська об'єднана державна податкова інспекція Головного управління Міндоходів у Харківській області (надалі - відповідач, Дергачівська МДПІ), про зобов'язання вилучити з картки особового рахунку ТОВ «Навчальний друк» неправильно встановлену та нараховану пеню з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14 924,15 грн.

Суд першої інстанції дійшов висновку про те, що дії податкового органу по обліку платежів у картці особового рахунку не породжують будь-яких правових наслідків для позивача, тому підстав для задоволення позову про зобов'язання внести зміни до облікової картки не вбачає.

Постановою Харківського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2012 скасовано постанову Харківського окружного адміністративного суду від 06.07.2012 та задоволено позов в повному обсязі.

Вважаючи, що рішення суду апеляційної інстанції прийнято з порушенням норм матеріального права, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, у якій просить скасувати постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2012 і винести нове рішення про відмову у задоволенні позову.

Позивач надав письмові заперечення на касаційну скаргу, в яких обґрунтовує законність оскаржуваного судового рішення.

Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Судами попередніх інстанцій було встановлено, що ТОВ «Навчальний друк» перебуває на податковому обліку в Дергачівській МДПІ з 16.01.2007.

Позивачем самостійно задекларовано податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб у сумі 260079,67 грн. шляхом подання декларації № 9001008325 від 16.03.2011 за січень 2011 року, уточнюючого розрахунку № 9002064879 від 18.04.2011 за січень 2011 року, уточнюючого розрахунку № 9002065523 від 18.04.2011 за лютий 2011 року, декларації з податку на доходи фізичних осіб № 9002068246 від 18.04.2011 за березень 2011 року.

ТОВ «Навчальний друк» було подано уточнюючу декларацію з податку на доходи фізичних осіб № 30824 від 14.10.2011 з розрахунком, на підставі якої сума податкової заборгованості перед бюджетом зменшилась на 260 079,67 грн.

Відповідачем було нараховано пеню за несвоєчасну сплату податкового боргу, що виник за результатами даних податкової декларації з податку на доходи з фізичних осіб № 9001008325 від 16.03.2011, у розмірі 14 924,15 грн., яка обліковується в картці особового рахунку ТОВ «Навчальний друк».

Переглянувши судове рішення у межах касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення касаційної скарги, з огляду на наступне.

Згідно пп. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України, який вступив в дію з 01.01.2011, податковий борг - це сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України у разі, якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102 цього Кодексу) платник податків самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов'язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку. Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

Постановою Харківського окружного адміністративного суду від 30.11.2011 по справі № 2-а-13153/11/2070, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 29.02.2012, відмовлено у задоволенні позовних вимог Дергачівської МДПІ до ТОВ «Навчальний друк» про надання дозволу на погашення податкового боргу в розмірі 14 924,15 грн.

Судом у справі № 2-а-13153/11/2070 встановлено, що пеня в розмірі 14 924,15 грн. була нарахована за несвоєчасну сплату податкового боргу, що виник за результатами, визначеними у податковій декларації з податку на доходи фізичних осіб від 16.03.2011 № 9001008325. При цьому, таке нарахування відбулось до моменту подання уточнюючої декларації.

Виходячи з положень зазначеної норми п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу України, позивач скористався наданим правом та подав до Дергачівської МДПІ уточнений розрахунок у встановлений законом строк. Платником податку самостійно виявлено помилку в поданій декларації, яка свідчить про відсутність заниження податкового зобов'язання за визначений період, відсутність самостійно узгодженої суми грошового зобов'язання та податкового боргу.

Статтею 129 Податкового кодексу України передбачено нарахування пені на суму податкового боргу після закінчення встановлених цим Кодексом строків погашення узгодженого податкового зобов'язання.

21.05.2012 ТОВ «Навчальний друк» звернулось до Дергачівської МДПІ з проханням вилучити з картки особового рахунку неправильно встановлену та нараховану пеню з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14 924,15 грн. з урахуванням ухвали Харківського апеляційного адміністративного суду від 29.02.2012 по справі № 2-а-13153/11/2070, яка набрала законної сили та підтвердила відсутність підстав для нарахування пені.

Дергачівська МДПІ листом від 22.06.2012 відмовила у задоволенні заяви позивача, оскільки судом по справі № 2-а-13153/11/2070 не виносилось рішення щодо скасування нарахованої суми пені та виведення податкового боргу з картки особового рахунку підприємства.

Беручи до уваги норми ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України та встановлені судовими рішеннями у справі № 2-а-13153/11/2070 обставини про відсутність у ТОВ «Навчальний друк» податкового боргу перед бюджетом, а також відсутність підстав для нарахування пені у сумі 14 924,15 грн., з урахуванням положень розділу V п. 5.2, п.5.4 Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженої Наказом Державної податкової адміністрації України від 17.12.2010 № 953, колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується із обґрунтованістю скасування рішення суду першої інстанції, яке прийнято при неправильному застосуванні норм матеріального права, та винесення постанови судом апеляційної інстанції про задоволення позову щодо виключення з картки особового рахунку платника податків ТОВ «Навчальний друк» пені з податку на доходи фізичних осіб у розмірі 14 924,15 грн.

Доводи касаційної скарги викладеного не спростовують.

Відповідно до частини 3 статті 220-1 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Керуючись ст.ст. 210, 214, 215, 220, 220-1, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

У Х В А Л И В:

1. Касаційну скаргу Дергачівської міжрайонної державної податкової інспекції Харківської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

2. Постанову Харківського апеляційного адміністративного суду від 24.09.2012 у справі № 2а-6486/12/2070 залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копій особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя А.М. Лосєв

Судді: Л.І. Бившева Т.М. Шипуліна

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
23.04.2014
ПІБ судді:
Лосєв А.М.
Реєстраційний № рішення
2а-6486/12/2070
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Судом касаційної інстанції відмовлено у розгляді скарги контролюючого органу. Рішення суду апеляційної інстанції, винесене на користь платника, залишено в силі.
Подальше оскарження
Рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію