Ухвала Вищого адміністративного суду України від 23.01.2014 у справі №2а/0570/13925/11

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" січня 2014 р. м. Київ К/9991/9180/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі

суддів: Островича С.Е., Степашка О.І., Федорова М. О.

розглянула в порядку письмового провадження касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Торезі Донецької області

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 10 жовтня 2011 року

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2011 року

у справі за позовом Державного підприємства "Торезантрацит"

до Державної податкової інспекції у м. Торезі

про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИЛА

Державного підприємства "Торезантрацит" (далі - ДП "Торезантрацит") звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у м. Торезі (далі - ДПІ у м. Торезі) в якому просить визнати недійсними податкові повідомлення-рішення.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 10 жовтня 2011 року позов ДП "Торезантрацит" задоволено.

Ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2011 року апеляційну скаргу ДПІ у м. Торезі залишено без задоволення, а постанову Донецького окружного адміністративного суду від 10 жовтня 2011 року - залишено без змін.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій ДПІ у м. Торезі подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Донецького окружного адміністративного суду від 10 жовтня 2011 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2011 року та прийняти нове рішення, яким відмовити ДП "Торезантрацит" в задоволенні позову.

Сторони в судове засідання не з'явились, а тому відповідно до вимог ст. 222 КАС України розгляд справи проведено в письмовому провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

ДПІ у м. Торезі була проведена камеральна перевірка податкової звітності ДП "Торезантрацит" з податку на додану вартість. За результатами перевірки складений акт №37/15-014-22/32366906 від 15 червня 2011 року.

Перевіркою встановлено несвоєчасну сплату ДП "Торезантрацит" розстрочених податкових зобов'язань з податку на додану вартість в сумі 2322464, 80 грн., самостійно узгоджених податкових зобов'язань в сумі 6122225, 04 грн. та зобов'язань в сумі 56791, 00 грн.

На підставі акта перевірки ДПІ у м. Торезі 07 липня 2011 року прийняті податкові повідомлення-рішення: №0001211510, про застосування до ДП "Торезантрацит" штрафу в сумі 581647, 66 грн. за затримку на 456 календарних днів сплати суми грошового зобов'язання в сумі 1163295, 32 грн.; №0001221510, про застосування до ДП "Торезантрацит" штрафу в сумі 1448771, 99 грн. за затримку на 327 календарних днів сплати суми грошового зобов'язання в сумі 7243859, 52 грн. та №0001231510, про застосування до ДП "Торезантрацит" штрафу в сумі 9432, 60 грн. за затримку на 22 календарних дні сплати суми грошового зобов'язання в сумі 94326, 00 грн.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що згідно розрахунку штрафних (фінансових) санкцій в сумі 581647, 66 грн. до податкового повідомлення-рішення №0001211510 від 07 липня 2011 року ДПІ у м. Торезі застосовані штрафні санкції через несвоєчасну сплату податкових зобов'язань в сумі 1163295, 32 грн., з яких: 558146, 28 грн. - чергові платежі по сплаті податкового боргу розстроченого рішеннями податкової інспекції та рішеннями суду; 593194, 04 грн. - самостійно узгоджені податкові зобов'язання та 11955,00 грн. податкові зобов'язання, визначені податковим повідомленням-рішенням №0000012310 від 01 лютого 2010 року.

Також ДПІ у м. Торезі застосовані штрафні санкції внаслідок відображення в обліковій картці ДП "Торезантрацит" сплати податкових зобов'язань в сумі 342437, 00 грн. у зв'язку із наданням уточнюючих розрахунків №9002879567 від 21 липня 2010 року, №9005375495 від 30 листопада 2010 року про зменшення податкових зобов'язань у зв'язку із самостійним виявленням помилок в раніше наданих деклараціях.

Судами попередніх інстанцій зазначено, що правовою підставою прийняття відповідачем податкових повідомлень-рішень є п. 126.1. ст. 126 Податкового кодексу України, яким не передбачено застосування штрафної санкції у розмірі 50% від суми несвоєчасно погашених податкових зобов'язань. Порушення строків сплати податкових зобов'язань, що мали місце протягом 2007-2010 року, тобто до набрання чинності Податковим кодексом України.

Суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що норми Податкового кодексу України, якими визначено відповідальність платника податків не можуть застосовуватися до правовідносин, що виникли до набрання ним чинності, і відповідно, ДПІ у м. Торезі при прийнятті податкового повідомлення-рішення №0001211510 від 07 липня 2011 року порушений принцип недопустимості зворотної дії закону в часі та безпідставно застосовано штрафні (фінансові) санкції в сумі 581647,66 грн. на підставі п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України.

Згідно п. 126.1 ст. 126 Податкового кодексу України умовою застосування штрафних санкцій є здійснення платником податку сплати самостійно визначених ним та узгоджених зобов'язань із порушенням встановлених термінів сплати.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що згідно даних акта перевірки та розрахунку штрафних (фінансових) санкцій в сумі 144871, 90 грн. до податкового повідомлення-рішення №0001221510 від 07 липня 2011 року, штрафні санкції застосовані внаслідок встановлення несвоєчасної сплати ДП "Торезантрацит" податкових зобов'язань в сумі 7243859, 52 грн., з яких: 1764318, 52 грн. - чергові платежі по сплаті податкового боргу розстроченого рішеннями податкової інспекції та рішеннями суду; 5434705, 00 грн. - самостійно узгоджені податкові зобов'язання та 44836, 00 грн. податкові зобов'язання, визначені податковим повідомленням-рішенням №0002201510 від 18 жовтня 2010 року.

Також, судами попередніх інстанцій встановлено, що згідно акта перевірки ДПІ у м. Торезі в рахунок сплати податкових зобов'язань були спрямовані кошти в сумі 7400, 00 грн., сплачені ДП "Торезантрацит" за платіжним дорученням №70/001 від 25 травня 2011 року. В іншій частині, штрафні санкції були застосовані внаслідок відображення в обліковій картці здійснення погашення ДП "Торезантрацит" податкового боргу в сумі 7236459, 52 грн. у зв'язку з наданням уточнюючого розрахунку №9003861945 від 14 червня 2011 року про зменшення податкових зобов'язань у зв'язку із самостійним виявленням помилок в раніше наданих деклараціях.

Згідно акта перевірки та розрахунку штрафних (фінансових) санкцій в сумі 94326,00 грн. до податкового повідомлення-рішення №0001231510 від 07 липня 2011 року штрафні санкції застосовані внаслідок встановлення несвоєчасної сплати ДП "Торезантрацит" податкових зобов'язань в сумі 94326, 00 грн., які є сумою самостійно узгоджених податкових зобов'язань. Штрафні санкції були застосовані внаслідок відображення в обліковій картці як здійснення погашення податкового боргу в сумі 94326, 00 грн. надання ДП "Торезантрацит" уточнюючого розрахунку №9003861945 від 14 червня 2011 року про зменшення податкових зобов'язань у зв'язку із самостійним виявленням помилок в раніше наданих деклараціях.

Судами попередніх інстанцій зазначено, що надання платником податків уточнюючого розрахунку не є сплатою податкового зобов'язання, а є способом коригування самостійно визначеного податкового зобов'язання у зв'язку із виявленням ним помилок у раніше наданих деклараціях, що передбачено статтею 50 Податкового кодексу України і це не може бути підставою для застосування штрафних санкцій, пов'язаних із несвоєчасною сплатою податкових зобов'язань.

Згідно пункту 7 розділу 10 Перехідних положень Податкового кодексу України штрафні санкції за порушення податкового законодавства за період з 01 січня по 30 червня 2011 року застосовуються у розмірі не більше 1,00 гривні за кожне порушення.

За таких обставин суди попередніх інстанцій дійшли висновку, що так як допущені ДП "Торезантрацит" порушення, що стали підставою для прийняття податкових повідомлень-рішень від 07 липня 2011 року №0001221510 та №0001231510, вчинені у межах періоду, визначеного пунктом 7 розділу 10 розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України то ДПІ у м. Торезі слід застосувати штрафні санкції у розмірі 1,00 грн.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про задоволення позовних вимог ДП "Торезантрацит".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст.ст. 220, 222, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у м. Торезі Донецької області залишити без задоволення, постанову Донецького окружного адміністративного суду від 10 жовтня 2011 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 листопада 2011 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович 

О.І. Степашко  М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
22.01.2014
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
№2а/0570/13925/11
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення попередніх інстанцій без змін.
Подальше оскарження
-
Замовити персональну презентацію