Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22.10.2013 у справі № 2а/1270/8185/2012

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

22 жовтня 2013 року                                         м. Київ                              К/800/6155/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючий суддя судді           Муравйов О. В.

Голубєва Г. К.

Маринчак Н. Є.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби на постанову та ухвалу Луганського окружного адміністративного суду від 06.12.2012 року Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.01.2013 року у справі № 2а/1270/8185/2012 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Константа-Метал-Буд» до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової службипровизнання протиправним та скасування наказу, визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В :

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 06.12.2012 року у справі № 2а/1270/8185/2012, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.01.2013 року, позов задоволено.  Визнано протиправним та скасовано наказ Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби від 17.07.2012 року № 481 «Про призначення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Константа-Метал-Буд» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2012 року по 30.04.2012 року. Визнано протиправними дії Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби щодо призначення та проведення перевірки, за результатами якої складено акт від 18.07.2012 року № 325/22-38088212 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Константа-Метал-Буд» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2012 року по 30.04.2012 року. Визнано протиправними дії Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби щодо зменшення задекларованих ТОВ «Константа-Метал-Буд» в податковій декларації з податку на додану вартість за квітень 2012 року сум податкового зобов'язання на суму 336  741,00 грн. та податкового кредиту на суму 319 062,00 грн. в АС «Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України». Зобов'язано Ленінську міжрайонну державну податкову інспекцію у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби поновити задекларовані ТОВ «Константа-Метал-Буд» суми податкового кредиту та податкових зобов'язань за квітень 2012 року в АС «Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України».

Не погоджуючись з судовим рішеннями у справі, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій просить їх скасувати, прийняти нову про відмову в позові. Свої вимоги заявник обґрунтовує порушенням судом норм матеріального процесуального права, зокрема, ст. ст. 2, 9 Закону України «Про податок на додану вартість», п. п. 17, 25 Положення про реєстрацію платників ПДВ, ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Заперечення на касаційну скаргу не надходили, що не перешкоджає її розгляду по суті.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що відповідачем на підставі пп. 20.1.6 п. 20.1, п. 73.3 ст. 73 Податкового кодексу України на адресу позивача направлено запит щодо надання пояснень по взаємовідносинам з ПП «Автохімзвязок та ТОВ «Краснолуцький літейно-механічний завод» та їх документального підтвердження.

У зв'язку з ненаданням відповіді, відповідачем на підставі пп. 20.1.4, п. 20.1 ст. 20, пп. 75.1.2 п. 75.1 ст. 75, пп. 78.1.1, п. 78.1 ст. 78, ст. 79 Податкового кодексу України виданий наказ від 17.07.2012 року № 481 про призначення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Константа-Метал-Буд» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2012 року по 30.04.2012 року.

Повідомлення про проведення перевірки від 17.07.2012 року № 155 та копію наказу органу від 17.07.2012 року № 481 вручено керівнику товариства.

18.07.2012 року відповідачем на підставі вказаного наказу проведена документальна позапланова невиїзна перевірки ТОВ «Константа-Метал-Буд» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2012 року по 30.04.2012 року.

18 липня 2012 року за результатами перевірки складено акт № 325/22-38088212, яким зафіксовано порушення ТОВ «Константа-Метал-Буд»:

1) п. 3 ст. 5 та п. 1 ст. 7 Господарського кодексу України, п. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» п. п. 44.1, 44.3, 44.6 ст. 44, п. п. 85.2, 85.4 ст. 85, п. 185.1 ст. 185, п. 188.1 ст. 188, п. 187.1 ст. 187, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України та з урахуванням обґрунтування, викладеного в п. 3 акту, платником ТОВ «Константа-Метал-Буд» не надано первинних підтверджуючих документів щодо визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту, встановлено відсутність документального підтвердження податкових зобов'язань та податкового кредиту, в результаті чого, ТОВ «Константа-Метал-Буд» за період з 01.04.2012 року по 30.04.2012 року завищено суму податкових зобов'язань по операціям з продажу товарів (робіт, послуг) у сумі 336 741,00 грн., та завищено суму податкового кредиту по операціям з придбання товарів (робіт, послуг) у сумі 319 062,00 грн.;

2) п. п.1, 5 ст. 203, п. п. 1, 2 ст. 215, п. 1 ст. 216, ст. 228 Цивільного кодексу України в частині недодержання вимог зазначених статей в момент вчинення правочинів, які спрямовані на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ними по правочинах, здійснених ТОВ «Константа-Метал-Буд» з контрагентами-покупцями у перевіряємий період.

Податковий кодекс України надає податковому органу право звернутись із письмовим запитом до платника, але за умови певних обставин, тобто в письмовому запиті відповідач повинен зазначити підстави для звернення, передбачені абзацами першим чи другим пункту 73.3. ст. 73 Податкового кодексу України, а не посилатися лише на пункт 73.3. ст. 73 ПК України, оскільки вказаний пункт містить декілька підстав для звернення із письмовим запитом.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що в письмовому запиті № 11578/16-220 від 20.06.2012 року про надання пояснень і документального їх підтвердження по взаємовідносинам з ПП «Автохімзв'язок» та ТОВ «Краснолуцький літейно-механічний завод», відповідач не зазначив обставини та підстави, на яких він звернувся до позивача із вказаним письмовим запитом.

Крім того, в матеріалах справи відсутнє повідомлення про вручення позивачу зазначеного письмового запиту.

Враховуючи наведене, колегія суддів погоджується з висновком судів, що оскільки відповідач склав запит з порушенням вимог Податкового кодексу України, позовні вимоги в частині визнання протиправним та скасування наказу від 17.07.2012 року № 481 та визнання протиправними дій відповідача по реалізації цього наказу щодо призначення та проведення перевірки, за результатами якої складено акт від 18.07.2012 року № 325/22-38088212, підлягають задоволенню.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що податковим органом на підставі акта перевірки податкові повідомлення-рішення не приймались, але відповідач здійснив аналіз господарської діяльності позивача і на підставі висновків акта перевірки провів коригування даних щодо задекларованих позивачем сум податкового кредиту та податкових зобов'язань за квітень 2012 року в «Системі автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України».

Положеннями п. 58.1 ст. 58 Податкового кодексу України та п. 2.21 Методичних рекомендацій, затверджених наказом ДПА України від 18.04.2008 року № 266 передбачено підставою для можливості зміни в Системі автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України - це висновки акта перевірки про порушення платником податків податкового законодавства, за результатами яких прийнято податкове повідомлення-рішенням.

Проте, податковим органом податкові повідомлення-рішення на підставі даного акта перевірки не приймалися.

Враховуючи наведене, колегія суддів погоджується з висновком судів, що оскільки відповідачем в порушення ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України не доведено правомірність прийняття наказу, дій по проведенню перевірки та здійснення відповідних коригувань, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Доводи касаційної скарги викладеного не спростовують.

За таких обставин підстави для задоволення касаційної скарги відсутні.

Керуючись ст. ст. 220, 223, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В :

Касаційну скаргу Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби відхилити.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 06.12.2012 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.01.2013 року у справі № 2а/1270/8185/2012 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав та в порядку, передбачених статтями 236-239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя                                                                            О. В. Муравйов

Судді                                                                                                    Г. К. Голубєва  

                                                                                                              Н. Є. Маринчак

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.10.2013
ПІБ судді:
Муравйов О.В.
Реєстраційний № рішення
2а/1270/8185/2012
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу вуло відхилено. Рішення судів попередніх інстанцій, винесених на користь платника податків, залишено в силі.
Подальше оскарження
Судове рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію