Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22.09.2013 у справі № 2а/1270/1773/1
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" жовтня 2013 р. м. Київ К/9991/45825/12

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого: Маринчак Н.Є.,

Суддів: Голубєвої Г.К., Муравйова О.В.,

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Ленінської міжрайонної державно податкової інспекції у м. Луганську Луганської області Державної податкової служби

на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2012 року

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 08 червня 2012 року

по справі №2а/1270/1773/2012

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Компані Газресурссервіс» (надалі - ТОВ «Компані Газресурссервіс»)

до Ленінської міжрайонної державної податкової інспекції у м. Луганську (надалі - Ленінська МДПІ)

про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії, -

встановив:

Позивач звернувся до Луганського окружного адміністративного суду з позовом до Ленінської МДПІ у м.Луганську, в якому поставлено питання про визнання протиправними дій, зобов'язання вчинити певні дії.

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 23.04.2012р., залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 08.06.2012р., позовні вимоги задоволено. Визнано протиправними дії Ленінської МДПІ у м.Луганськ щодо проведення камеральної перевірки ТОВ «Компані Газресурссервіс», оформленої актом №939/16-36255608 від 23.05.2011р. Визнано протиправними дії Ленінської МДПІ у м.Луганську щодо видалення даних, що містились у податковій декларації ТОВ «Компані Газресурссервіс» з податку на додану вартість за березень 2011р. із АС «Результати автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» та зобов'язано Ленінську МДПІ у м.Луганську поновити в АС «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», задекларовані в податковій декларації товариства з обмеженою відповідальністю «Компані Газресурссервіс» з податку на додану вартість за березень 2011р. суми податкового кредиту та податкових зобов'язань.

Не погодившись з висновками судів попередніх інстанцій, відповідач звернувся із касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій, посилаючись на порушення норм процесуального права та неправильне застосування судами норм матеріального права, ставить питання про скасування постанови суду першої інстанції, ухвали суду апеляційної інстанції та прийняття у справі нового рішення про відмову у задоволенні позову повністю.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 2 статті 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Сфера дії Податкового кодексу України визначена у ст.1 цього Кодексу.

Так, відповідно до п.1.1 Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Платники податків та інші суб'єкти інформаційних відносин зобов'язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 28.04.2011р. ТОВ «Компані Газресурссервіс» була складена та надана до відповідача податкова декларація з податку на додану вартість за березень 2011р. із додатками, яка була отримана відповідачем, про що свідчить штамп Ленінської МДПІ у м.Луганську, лист кур'єрської доставки, фіскальний чек та опис вкладеного до цінного листа.

18.05.2011р. за вих. №20863/7/16 на адресу ТОВ «Компані Газресурссервіс» відповідачем було направлено запит про надання пояснень та їх документального підтвердження по взаємовідносинам із контрагентами на підставі п.п.20.1.6 п.20.1, п.73.3. ст.73 Податкового кодексу України, однак, в ньому взагалі відсутні будь-які відомості щодо контрагентів, періоду перевірки або інші відомості за якими можливо було б надати відповідь на нього.

23.05.2011р. відповідачем на підставі п.п.78.1.1 п.78.1 ст.78, ст.79 Податкового кодексу України було проведено камеральну перевірку ТОВ «Компані Газресурссервіс» щодо підтвердження господарських відносин із платниками податків згідно додатку №5 до декларації податку на додану вартість за березень 2011р., за результатами якої складено акт від 23.05.2011р. №959/16/31530338.

Тобто, запит Ленінської МДПІ від 18.05.2011р. було складено з порушенням вимог, передбачених ст.73 Податкового кодексу України, а спірна перевірка проведена з порушення строку отримання відповіді на такий запит.

Пунктом 75.1 ст.75 Податкового кодексу України передбачено, що органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з п.п.75.1.1 п.75.1 ст.75 Податкового кодексу України камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні органу державної податкової служби виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків.

Відповідно до п.76.1 ст.76 Податкового кодексу України камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направлення на її проведення. Камеральній перевірці підлягає вся податкова звітність суцільним порядком. Згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов'язкова.

Відповідно до п.78.1. ст.78 Податкового кодексу України документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит органу державної податкової служби протягом десяти робочих днів з дня отримання запиту.

Як встановлено судами та вбачається з акту перевірки, під час перевірки використано декларацію з податку на додану вартість позивача за березень 2011р., додатки № 5 до вказаної декларації, інформацію, що міститься в базі даних АРМ «Бест Звіт», АРМ «Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту розрізі контрагентів на рівні ДПА України».

В акті зроблений висновок про нездійснення позивачем господарської діяльності, не підтвердження придбання товарів (послуг) від підприємств-постачальників та постачання товарів (послуг) підприємствам-покупцям за березень 2011р., що свідчить про відсутність об'єкту оподаткування податком на додану вартість. Також зазначено, що позивач не має складських приміщень, устаткування, необхідного для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, а тому здійснює діяльність, спрямовану на виконання операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди третім особам, ТОВ «Компані Газресурссервіс» не набуло цивільної право-дієздатності, тобто фінансово-господарські взаємовідносини між позивачем та контрагентами є фіктивними правочинами. В акті зазначено про формування з порушенням п. 187.1 ст. 187 та п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу України податкових зобов'язань з податку на додану вартість за березень 2011 р. в сумі 1148309 грн. та про формування з порушенням п. 183.3 ст. 183, п. 198.2, п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України податкового кредиту.

Таким чином, суди попередніх інстанцій дійшли вірного висновку, що фактично відповідачем була проведена документальна позапланова виїзна перевірка, без дотримання підстав та порядку її проведення.

Крім того, в матеріалах справи відсутні докази, що відповідачем видавався наказ про проведення документальної позапланової невиїзної (або виїзної) перевірки позивачу, що такий наказ, а також повідомлення про проведення перевірки до початку її проведення направлялись позивачу.

Враховуючи те, що дії відповідача по проведенню камеральної перевірки ТОВ «Компані Газресурссервіс» є неправомірними, позовні вимог в частині визнання протиправними дій відповідача щодо видалення даних, що містились у податковій декларації з ПДВ за березень 2011р. із АС «Результати автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» та поновлення в АС «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» даних, задекларованих в податковій декларації з податку на додану вартість за березень 2011р. сум податкового кредиту та податкових зобов'язань, обґрунтовано визнано такими, що підлягають задоволенню.

Доводи касаційної скарги не спростовують зазначених висновків суду.

За таких обставин, судами першої та апеляційної інстанцій, виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтовані рішення, в яких повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими у судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі не вбачається.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ухвалив:

Касаційну скаргу Ленінської міжрайонної державно податкової інспекції у м.Луганську Луганської області Державної податкової служби - залишити без задоволення.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 23 квітня 2012 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 08 червня 2012 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: ___________________ Н.Є. Маринчак

Судді: ___________________ Г.К. Голубєва ___________________ О.В. Муравйов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
22.09.2013
ПІБ судді:
Маринчак Н.Є.
Реєстраційний № рішення
2а/1270/1773/1
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
У задоволені касаційної скарги контролюючого органу було відмовлено.
Подальше оскарження
Рішення суду в подальшому не оскаржувалося.
Замовити персональну презентацію