Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22.04.2015 у справі № 814/478/14

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2015р. м. Київ К/800/40487/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

головуючого - Веденяпіна О.А. (суддя-доповідач),

Загороднього А.Ф., Зайцева М.П.,

секретар судового засідання Луцак А.В.,

за участю: представника позивача Рябошапка Д.С.,

представника відповідача Української Т.О.,

розглянувши у судовому засіданні касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів

на постанову Миколаївського окружного адміністративного суду від 22 квітня 2014 року

та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 10 липня 2014 року

у справі № 814/478/14

за позовом Публічного акціонерного товариства по газифікації та газопостачанню «Миколаївгаз»

до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів

про визнання неправомірними дій, визнання протиправною і скасування вимоги, скасування рішення про опис майна у податкову заставу, зобов'язання вчинити певні дії,

в с т а н о в и в :

Публічне акціонерне товариство по газифікації та газопостачанню «Миколаївгаз» звернулось в суд з позовом до Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів (далі - СДПІ), в якому просило:

- визнати неправомірними дії СДПІ по визначенню Управлінню експлуатації газового господарства м. Миколаєва Публічного акціонерного товариства по газифікації та газопостачанню «Миколаївгаз» (далі - УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз») податкового боргу в розмірі 255 891,91 грн. з авансового внеску з податку на прибуток приватних підприємств;

- скасувати податкову вимогу СДПІ від 3 лютого 2014 року № 31-47 про сплату УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» суми податкового боргу з авансового внеску з податку на прибуток приватних підприємств в розмірі 255 891,91 грн;

- скасувати рішення СДПІ від 3 лютого 2014 № 73/10/47-2.31 про опис майна УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» у податкову заставу;

- зобов'язати СДПІ зарахувати суму переплати з податку на прибуток в розмірі 2 065 138,97 грн. в рахунок авансового платежу з податку на прибуток в розмірі 255 891,91 грн.

Постановою Миколаївського окружного адміністративного суду від 22 квітня 2014 року, яку залишено без змін ухвалою Одеського апеляційного адміністративного суду від 10 липня 2014 року, адміністративний позов задоволено частково.

Визнано протиправною і скасовано податкову вимогу СДПІ від 3 лютого 2014 № 31-47.

Визнано протиправним і скасовано рішення СДПІ від 3 лютого 2014 № 73/10/47-2.31 про опис майна УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» у податкову заставу.

В задоволенні інших позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись з рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, СДПІ подала касаційну скаргу, в якій просила їх скасувати та прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Відповідно до ч. 2 ст. 220 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги.

Заслухавши представників сторін, перевіривши правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з таких підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що листом від 11 лютого 2013 року № 03/82 УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» повідомило СДПІ про те, що сума щомісячних авансових внесків з податку на прибуток, що підлягає сплаті у березні-грудні 2013 року та січні-лютому 2014 року, дорівнює 431 554 грн.

Як вказано в акті від 3 лютого 2014 року № 200-47, за даними СДПІ станом на 31 грудня 2013 позитивне сальдо розрахунків УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» з бюджетом з авансових внесків з податку на прибуток складало 175 662,09 грн.

СДПІ зарахувала суму 175 662,09 грн. в рахунок сплати грошових зобов'язань УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» з авансових внесків з податку на прибуток, а решту суми - 255 891,91 грн. визначила податковим боргом УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз», в зв'язку з чим 3 лютого 2014 року надіслала позивачу податкову вимогу № 31-47. Крім того, СДПІ прийняла рішення № 73/10/47-2.31 від 3 лютого 2014 року про опис майна УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» у податкову заставу.

Згідно з актом від 3 лютого 2014 року № 198-47, за даними СДПІ, станом на 31 грудня 2013 року позитивне сальдо розрахунків УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» з бюджетом з податку на прибуток складало 1 066 815,76 грн.

Листом від 11 листопада 2013 року № 06/3466 позивач направив СДПІ заяву про зарахування суми переплати з податку на прибуток в рахунок авансових платежів з податку на прибуток.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суди першої та апеляційної інстанцій виходили з того, що податкове зобов'язання УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» з авансових внесків з податку на прибуток в сумі 255 891,91 грн. було сплачено, як це передбачено п.87.1 ст. 87 ПК України, що виключало виникнення боргу, відповідно, і надіслання відповідачем податкової вимоги та опис майна УЕГГ ПАТ «Миколаївгаз» у податкову заставу.

Колегія суддів погоджується з таким висновком судів попередніх інстанцій, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 57 ПК України платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

П. 2 підрозділу 4 розділу ХХ Перехідних положень ПК України встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 року подають річну податкову декларацію відповідно до пункту 57.1 статті 57 цього Кодексу, сплачують у січні - лютому 2013 року авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 року, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Відповідно до вимог п. 59.1 ст.59 ПК України у разі коли платник податків не сплачує узгодженої суми грошового зобов'язання в установлені законодавством строки, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення.

Згідно з вимогами п. 54.1 ст. 54 ПК України, крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання та/або пені, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума грошового зобов'язання та/або пені вважається узгодженою.

З аналізу п. 54.1 ст. 54 та п. 59.1 ст. 59 ПК України вбачається, що у податкового органу виникає право надіслання податкової вимоги у разі не сплати платником податку суми грошового зобов'язання, визначеної ним у податковій декларації або уточнюючому розрахунку, в установлені строки.

Пп. 17.1.10 п.17.1 ст.17 ПК України встановлено, що платник податків має право на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів у порядку, встановленому цим Кодексом.

Як вбачається з приписів п. 87.1 ст.87 ПК України, джерелами самостійної сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг), майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит), та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею, а також суми надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.

Сплата грошових зобов'язань або погашення податкового боргу платника податків з відповідного платежу може бути здійснена також за рахунок надміру сплачених сум такого платежу (без заяви платника) або за рахунок помилково та/або надміру сплачених сум з інших платежів (на підставі відповідної заяви платника) до відповідних бюджетів.

Враховуючи наведені приписи чинного законодавства та встановлені судами попередніх інстанцій обставини щодо направлення позивачем податковому органу листа про зарахування сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств за грудень 2013 року за рахунок надмірної сплати податку на прибуток підприємств, колегія суддів погоджується з висновком судів про часткову обґрунтованість позовних вимог.

Доводи касаційної скарги викладеного не спростовують, а зводяться до переоцінки обставин, встановлених судами першої та апеляційної інстанцій, що у відповідності до ст. 220 Кодексу адміністративного судочинства України не віднесено до повноважень суду касаційної інстанції.

Відповідно до ст. 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За наведених обставин підстави для скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій відсутні.

Керуючись статтями 220, 221, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

у х в а л и в:

Касаційну скаргу Спеціалізованої державної податкової інспекції з обслуговування великих платників у м. Одесі Міжрегіонального головного управління Міндоходів залишити без задоволення, а постанову Миколаївського окружного адміністративного суду від 22 квітня 2014 року та ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 10 липня 2014 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та порядку, визначеними статтями 237, 238, 239-1 КАС України.

Судді О.А. Веденяпін

А.Ф. Загородній М.П. Зайцев

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.04.2015
ПІБ судді:
Веденяпін О.А.
Реєстраційний № рішення
814/478/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення, а рішення суді попередніх інстанцій – без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного  суду України не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію