Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22.04.2015 року у справі № 2а-11262/11/1270

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2015 року м. Київ К/9991/25726/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Алчевської об'єднаної податкової інспекції Луганської області Державної податкової служби

на постанову Луганського окружного адміністративного суду від 24.01.2012

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.03.2012

по справі №2а-11262/11/1270

за позовом Приватного підприємства «Поляріс Лайт»

до Алчевської об'єднаної податкової інспекції в Луганській області

про визнання дій протиправним та зобов'язання вчинити певні дії.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 24.01.2012, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.03.2012, позовні вимоги Приватного підприємства «Поляріс Лайт» до Алчевської об'єднаної податкової інспекції в Луганській області про визнання дій протиправним та зобов'язання вчинити певні дії - задоволено частково. Визнано протиправними дії Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо проведення позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.02.2010 по 30.09.2011 за результатами якої складено акт від 11.11.2011 №1801/231-37156789. Визнано протиправними дії Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів Приватного підприємства «Поляріс Лайт», викладені в акті від 11.11.2011 №1801/231-37156789 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011». Зобов'язано Алчевську об'єднану державну податкову інспекцію в Луганській області вилучити з АС «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА» інформацію про результати перевірки Приватного підприємства «Поляріс Лайт», оформленої актом від 11.11.2011 №1801/231-37156789. Зобов'язано Алчевську об'єднану державну податкову інспекцію в Луганській області привести до відповідності дані обліку та особливого рахунку платника податків Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з даними, наведеними ним у наданих податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011. В решті частини позовних вимог відмовлено.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Алчевська об'єднана податкова інспекція Луганської області Державної податкової служби 04.04.2012 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 12.04.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Луганського окружного адміністративного суду від 24.01.2012 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.03.2012, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог Алчевська об'єднана податкова інспекція Луганської області Державної податкової служби посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, статей 74 та 79 Податкового кодексу України, статей 2, 11, 70, 73, 74 та 86 Кодексу адміністративного судочинства України.

З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами за відсутності сторін.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Алчевською об'єднаною державною податковою інспекцією в Луганській області на підставі наказу від 10.11.2011 №766 та постанови старшого слідчого по ОВС СВ ПМ ДПА у Луганській області від 09.11.2011 по кримінальній справі №10/11/8012 була проведена позапланова невиїзна документальна перевірка Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011, за результатами якої складено акт від 11.11.2011 № 1801/231-37156789.

Перевіркою встановлено порушення підпунктів 7.4.1, 7.4.5 пункту 7.4, підпункту 7.5.1 пункту 7.5 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», пунктів 44.1, 44.6 статті 44, пункту 185.1 статті 185, пункту 187.1 статті 187, пункту 188.1 статті 188, пунктів 198.1, 198.2, 198.3 статті 198 Податкового кодексу України, пункту 3 статті 5, пункту 1 статті 7 Господарського кодексу України, пункту 2 статті 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вимоги пунктів 1, 5 статті203, пунктів 1,2 статті 215, пункту 1 статті 216, статей 228, 626, 629, 650, 655, 658, 662 Цивільного кодексу України в частині вчинення правочинів, які не спрямовані на реальне настання правових наслідків.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Пункт 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає вичерпний перелік обставин для здійснення документальної позапланової перевірки.

Так, відповідно до підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку коли отримано постанову суду (ухвалу суду) про призначення перевірки або постанову органу дізнання, слідчого, прокурора, винесену ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

Відповідно до пункту 78.4 статті 78 Податкового кодексу України про проведення документальної позапланової перевірки керівник органу державної податкової служби приймає рішення, яке оформлюється наказом. право на проведення документальної позапланової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому до початку проведення зазначеної перевірки вручено під розписку копію наказу про проведення документальної позапланової перевірки.

Згідно з пунктом 79.2 статті 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що перевірка позивача проводилася 10 та 11 листопада 2011 року, а повідомлення з наказом було відправлено кур'єрською доставкою лише 11 листопада 2011 року (час відправлення 15:36год.), тобто в день складання акту перевірки. Доказів вручення позивачу наказу та повідомлення податковим органом надано не було.

Таким чином, Алчевською об'єднаною державною податковою інспекцією в Луганській області в порушення вимог пункту 79.2статті 79 Податкового кодексу України було проведено документальну позапланову перевірку Приватного підприємства «Поляріс Лайт».

Враховуючи викладене, суди попередніх інстанцій дійшли обґрунтованого висновку щодо наявності підстав для задоволення позовних вимог в частині визнання протиправними дій відповідача щодо проведення позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Поляріс Лайт» та зобов'язання відповідача вилучити з автоматизованої системи «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА» інформацію про результати відповідної перевірки.

Щодо позовних вимог про визнання протиправними дій Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів Приватного підприємства «Поляріс Лайт», що викладено в акті від 11.11.2011 №1801/231-37156789 та зобов'язання відповідача привести до відповідності дані обліку та особливого рахунку платника податків Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з даними, наведеними ним у наданих податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011, колегія суддів звертає увагу на наступне.

Відповідно до приписів статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України предметом розгляду по суті в порядку адміністративного судочинства є не будь-які рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень, а лише ті, що породжують права та обов'язки учасників спірних відносин.

В свою чергу, висновки, викладені в акті податкового органу, складеного за результатом перевірки, не є предметом оскарження в адміністративному суді, оскільки не є обов'язковими ані для платника податків, ані для керівника контролюючого органу. Останній оцінює викладені в акті перевірки доводи і в разі наявності податкових порушень приймає податкове повідомлення-рішення, яке і визначає грошові зобов'язання платникові податків.

Натомість висновки, викладені в акті перевірки, є лише відображенням фактичних дій податкових інспекторів-ревізорів та їх особистої думки, а тому не створюють жодних правових наслідків. Відповідно, акти перевірки не порушують права платників податків безвідносно до змісту таких актів, в зв'язку з чим відсутні підстави для задоволення позовних вимог щодо протиправності дій по складанню та включенню до актів перевірки будь-яких даних.

При цьому, колегія суддів звертає увагу на те, що позовні вимоги про зобов'язання відповідача привести до відповідності дані обліку та особливого рахунку платника податків Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з даними, наведеними ним у наданих податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011 не підлягають задоволенню, оскільки визнання протиправними дій відповідача щодо проведення перевірки Приватного підприємства «Поляріс Лайт», оформленої актом від 11.11.2011 №1801/231-37156789 та зобов'язання вилучити з АС «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА» інформацію про результати такої перевірки є належним та достатнім способом захисту порушених прав позивача.

Враховуючи викладене та з огляду на положення частини другої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України щодо перегляду судом касаційної інстанції судових рішень у межах касаційної скарги, постанова Луганського окружного адміністративного суду від 24.01.2012 та ухвала Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.03.2012 підлягають скасуванню в частині задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів Приватного підприємства «Поляріс Лайт», що викладено в акті від 11.11.2011 №1801/231-37156789 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011» та зобов'язання відповідача привести до відповідності дані обліку та особливого рахунку платника податків Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з даними, наведеними ним у наданих податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011 із ухваленням в цій частині нового рішення про відмову у задоволенні позовних вимог.

Відповідно до статті 229 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.

Керуючись статтями 160, 210, 220, 221, 223, 229, 230, 232, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Касаційну скаргу Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції Луганської області Державної податкової служби задовольнити частково.

Постанову Луганського окружного адміністративного суду від 24.01.2012 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.03.2012 по справі №2а-11262/11/1270 в частині задоволення позовних вимог про визнання протиправними дій Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області щодо визнання нікчемними всіх укладених правочинів Приватного підприємства «Поляріс Лайт», що викладено в акті від 11.11.2011 №1801/231-37156789 «Про результати позапланової невиїзної документальної перевірки Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011» та зобов'язання відповідача привести до відповідності дані обліку та особливого рахунку платника податків Приватного підприємства «Поляріс Лайт» з даними, наведеними ним у наданих податкових декларацій з податку на додану вартість за період з 01.12.2010 по 30.09.2011 - скасувати. Прийняти в цій частині нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.

В решті позовних вимог постанову Луганського окружного адміністративного суду від 24.01.2012 та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 15.03.2012 по справі №2а-11262/11/1270 залишити без змін.

Постанова набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді:_________________ Л.І. Бившева_______________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.04.2015
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
№ 2а-11262/11/1270
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції задовольнив частково касаційну скаргу контролюючого органу. Позов в частині визнання правочинів нікчемними та зобов'язання відповідача привести до відповідності дані обліку та особливого рахунку платника податків з даними, наведеними ним у наданих податкових декларацій скасований, в решті позовних вимог рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Ухвала Вищого адміністративного суду України в подальшому не оскаржувалася.
Замовити персональну презентацію