Ухвала Вищого адміністративного суду України від 22.04.2015 р. у справі №2а-1670/937/12

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2015р. м. Київ К/9991/60147/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Полтаві Полтавської області Державної податкової служби

на постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 13.03.2012

та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012

по справі №2а-1670/937/12

за позовом Державної податкової інспекції у місті Полтаві

до суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1

про застосування арешту коштів на рахунках платника податків.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

На розгляд суду передано вимоги Державної податкової інспекції у місті Полтаві (далі - ДПІ у м. Полтаві, позивач) до суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи ОСОБА_1 (далі - СПД ФО ОСОБА_1, відповідач) про застосування арешту коштів на рахунку платника податків.

Постановою Полтавського окружного адміністративного суду від 13.03.2012, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012, у задоволенні позовних вимог відмовлено.

Рішення судів попередніх інстанцій мотивовано відсутністю у податкового органу законних підстав для застосування до відповідача арешту коштів на рахунку платника податків.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, позивач 26.09.2012 звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 03.10.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 13.03.2012 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012, прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог.

В обґрунтування своїх вимог позивач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, статті 129 Конституції України, пункту 42.2 статті 42, статті 77, пунктів 81.1, 81.2 статті 81, пункту 94.6 статті 94 Податкового кодексу України, статей 7, 9, 159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що на підставі плану-графіку документальних перевірок за лютий 2012 року начальником ДПІ у м. Полтаві винесено наказ №328 від 20.01.2012 про проведення комплексної планової документальної перевірки СПД ФО ОСОБА_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 по 31.12.2011 тривалістю 10 робочих днів та складено повідомлення за №262 від 26.01.2012 про її проведення.

Головним державним податковим ревізорам-інспекторам відділу контрольно-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у м. Полтаві та головному державному податковому ревізору-інспектору відділу перевірок сумнівних операцій УБВДОЗШ ДПС в Полтавській області у доступі до планової перевірки було відмовлено, про що контролюючим органом складено акт №101/1703 від 14.02.2012 про відмову у проведенні документальної планової виїзної перевірки СПД ФО ОСОБА_1

У зв'язку з зазначеними обставинами, 17.02.2012 заступником голови комісії з проведення реорганізації ДПІ у м. Полтаві заступник начальника ДПІ у м. Полтаві, за зверненням начальник відділу контроль-перевірочної роботи самозайнятих осіб управління оподаткування фізичних осіб ДПІ у м. Полтаві від 15.02.2012 та доданих до нього матеріалів, прийнято рішення №0003 про застосування адміністративного арешту майна СПД ФО ОСОБА_1

Згідно пункту 94.1. статті 94 Податкового кодексу України адміністративний арешт майна платника податків є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом.

Відповідно до положень підпункту 94.2.3 пункту 94.2. статті 94 Податкового кодексу України у разі, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб органу державної податкової служби податковим органом може бути застосовано арешт майна.

Положеннями пункту 94.6 статті 94 Податкового кодексу України передбачено, що керівник органу державної податкової служби (його заступник) за наявності однієї з обставин визначених у пункті 94.2 цієї статті, приймає рішення про застосування арешту майна платника податків.

Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду шляхом звернення органу державної податкової служби до суду.

Пунктом 75.1 статті 75 Податкового кодексу України встановлено, що органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Статтею 77 Податкового кодексу України визначено порядок проведення документальних планових перевірок, пунктом 77.4 якої передбачено, що право на проведення документальної планової перевірки платника податків надається лише у випадку, коли йому не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

На підставі належних та допустимих доказів судами попередніх інстанцій встановлено, що 27.01.2012 засобами поштового зв'язку на адресу відповідача рекомендованим листом з повідомленням про вручення було направлено копію наказу ДПІ у м. Полтаві №328 від 20.01.2012 про проведення комплексної планової документальної перевірки СПД ФО ОСОБА_1 з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2010 по 31.12.2011 тривалістю 10 робочих днів починаючи з 14.02.2012 та повідомлення про проведення документальної перевірки №262 від 26.01.2012.

При цьому, вказані документи було отримано відповідачем лише 29.02.2012, що підтверджується наявними у матеріалах справи копією конверта з відмітною про отримання та довідкою Центрального поштового зв'язку №1 Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» від 05.03.2012 №15-177 про надання інформації.

Таким чином, ДПІ у м. Полтаві не дотримано вимог податкового законодавства щодо вручення під розписку або надіслання рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення зазначеної перевірки копії наказу та письмового повідомлення із зазначенням дати початку проведення планової перевірки, а тому відповідачем правомірно було не допущено працівників податкового органу до проведення відповідної перевірки.

При цьому, така відмова у допуску не може бути підставою для прийняття рішення про арешт майна платника податків в розумінні підпункту 94.2.3 пункту 94.2 статті 94 Податкового кодексу України, оскільки у податкового органу не було права розпочинати проведення перевірки платника податків.

Враховуючи вищевикладене, слід погодитися з висновками судів попередніх інстанцій щодо безпідставності заявлених позовних вимог.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав вважати, що судами попередніх інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини першої статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись статтями 210, 2201, 223, 224, 230, 231, частиною пятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Полтаві Полтавської області Державної податкової служби залишити без задоволення.

Постанову Полтавського окружного адміністративного суду від 13.03.2012 та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 11.09.2012 по справі №2а-1670/937/12 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 - 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: __________________ Т.М. Шипуліна

Судді: __________________ Л.І. Бившева _________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.04.2015
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
№2а-1670/937/12
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції відмовив у задоволенні касаційної скарги контролюючого органу. Рішення суду першої та апеляційної інстанції залишено без змін.
Подальше оскарження
Ухвала Вищого адміністративного суду України в подальшому не оскаржувалася.
Замовити персональну презентацію