Ухвала Вищого адміністративного суду України від 21.10.2015 у справі № 1170/2а-1511/12
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 жовтня 2015 року м. Київ К/800/33550/14

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі

Приходько І.В.

Бухтіярової І.О. Костенка М.І.

розглянувши в попередньому судовому засіданні

касаційну скаргу Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області

на постанову Кіровоградського окружного адміністративного суду від 04.10.2012 р.

та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 28.01.2014 р.

у справі № 1170/2а-1511/12

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Юнікс-С»

до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Кіровоградської області Державної податкової служби

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

В С Т А Н О В И Л А:

У травні 2012 р. Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнікс-С» (далі - позивач, ТОВ «Юнікс-С») звернулося до Кіровоградського окружного адміністративного суду з позовом до Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Кіровоградської області Державної податкової служби (далі - відповідач, Кіровоградська ОДПІ Кіровоградської області ДПС), в якому просило суд визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення від 27.04.2012 р. № 0000180222 та № 0000190222.

Постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 04.10.2012 р., залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 28.01.2014 р., адміністративний позов задоволено.

Не погоджуючись з рішенням судів попередніх інстанцій, відповідач звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою, в якій, посилаючись на порушення норм матеріального права, просив скасувати постанову Кіровоградського окружного адміністративного суду від 04.10.2012 р. та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 28.01.2014 р. та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову.

Позивач процесуальним правом надати письмові заперечення не скористався.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, дослідивши матеріали справи та доводи касаційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що в період з 30.03.2012 р. по 05.04.2012 р., на підставі направлень від 30.03.2012 р. № 14, № 15, наказу від 30.03.2012 р. № 25 посадовими особами відповідача, згідно підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75, підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, була проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ «Юнікс-С» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року., за результатами якої складено акт від 12.04.2012 р. № 11/22-2/31203749 та зроблено висновок про порушення позивачем вимог: пункту 1.32 статті 1, пункту 5.1, підпункту 5.2.1 пункту 5.2 статті 5, пункту 5.3.9 пункту 5.3 статті 5, підпункту 11.2.1 пункту 11.2 статті 11 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», в результаті чого занижено податок на прибуток всього на суму 310 228 грн.; підпунктів 7.2.3, 7.2.4 пункту 7.2, підпунктів 7.4.1, 7.4.5 пункту 7.4 статті 7 Закону України «Про податок на додану вартість», в результаті чого занижено податок на додану вартість на загальну суму 248 182 грн.

На підставі вказаного акту перевірки відповідачем 27.04.2012 р. були винесені податкові повідомлення-рішення: № 000019222, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток в загальному розмірі 387 785 грн., в тому числі 310 228 грн. - за основним платежем та 77 557 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями; № 0000180222, яким позивачу збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість у загальному розмірі 310 227 грн., в тому числі 248 182 грн. - за основним платежем та 62045 грн. - за штрафними (фінансовими) санкціями.

Суди першої та апеляційної інстанцій, задовольняючи позовні вимоги, виходили з того, що, наявні в матеріалах належним чином оформлені первинні документи підтверджують реальність виконання зобов'язань за угодами укладеними між позивачем та ТОВ «Міксбуд», ТОВ «Промінь Л», ТОВ «Промагролізинг», ТОВ «Агропромсервіс-Трейд». Крім того, відповідач діяв всупереч приписам Податкового кодексу України, яким передбачені особливості оформлення результатів перевірок, призначених відповідно до кримінально-процесуального закону, а тому позовні вимоги є обґрунтованими, а податкові повідомлення-рішення протиправними та підлягають скасуванню.

Колегія суддів касаційної інстанції, погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій щодо скасування спірних податкових повідомлень-рішень, виходячи з наступного.

Відповідно до пункту 75.1. статті 75 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно із абзацом 3 підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи органу державної податкової служби і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених цим Кодексом.

Однією з обставин для проведення документальної позапланової перевірки підпункт 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначає отримання постанови суду (ухвали суду) про призначення перевірки або постанови органу дізнання, слідчого, прокурора, винесеної ними відповідно до закону у кримінальних справах, що перебувають у їх провадженні.

При цьому до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду пункт 86.9 статті 86 Податкового кодексу України забороняє, у разі якщо грошове зобов'язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення-рішення за результатами такої перевірки не приймається до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Цією нормою передбачено, що матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

Пунктом 58.4 статті 58 ПК України (в редакції, чинній на час спірних правовідносин), передбачено, що у разі коли судом за результатами розгляду кримінальної справи про злочини, предметом якої є податки, збори, винесено обвинувальний вирок, що набрав законної сили, або винесено рішення про закриття кримінальної справи за нереабілітуючими підставами, відповідний контролюючий орган зобов'язаний визначити податкові зобов'язання платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, та прийняти податкове повідомлення-рішення про нарахування платнику таких податкових зобов'язань і застосування стосовно нього штрафних (фінансових) санкцій у розмірах, визначених цим Кодексом. Складання та надсилання платнику податків податкового повідомлення-рішення за податковими зобов'язаннями платника податків за податками та зборами, несплата податкових зобов'язань за якими встановлена рішенням суду, забороняється до набрання законної сили рішенням суду у справі або винесення постанови про закриття такої кримінальної справи за нереабілітуючими підставами.

В свою чергу слід зазначити, що як вбачається з матеріалів справи, документальна позапланова виїзна перевірки ТОВ «Юнікс-С» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2009 року по 31.12.2011 року. була призначена на підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України.

Таким чином, матеріали перевірки та висновки податкового органу, викладені в акті документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Юнікс-С» від 12.04.2012 р. № 11/22-2/31203749, що призначена на підставі підпункту 78.1.11 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, відповідно до кримінально-процесуального закону, до дня набрання законної сили відповідним рішенням у кримінальній справі, можуть бути оцінені як докази виключно у рамках розслідування та розгляду такої кримінальної справи і не можуть бути підставою для прийняття податкового повідомлення-рішення про визначення платникові податків розрахованого за результатами такої перевірки грошового зобов'язання.

Відповідно до частини третьої статті 2201 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

Враховуючи викладене, Вищий адміністративний суд України дійшов висновку, що судами першої та апеляційної інстанцій виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності до норм матеріального права, постановлено обґрунтоване рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи.

На підставі викладеного, керуючись статтями 220, 2201, 223, 230, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Кіровоградської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області - відхилити.

Постанову Кіровоградського окружного адміністративного суду від 04.10.2012 р. та ухвалу Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 28.01.2014 р. у справі № 1170/2а-1511/12 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки, що встановлені статтями 236-238 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя підпис І.В. Приходько

Судді: підпис І.О. Бухтіярова підпис М.І. Костенко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
21.10.2015
ПІБ судді:
Приходько І.В.
Реєстраційний № рішення
1170/2а-1511/12
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення. Постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію