Ухвала Вищого адміністративного суду України від 21.07.2015 у справі № 826/2679/14
Державний герб України
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" липня 2015 р. м. Київ К/800/39792/14

Головуючого: Маринчак Н.Є.,

Суддів: Вербицької О.В., Цвіркуна Ю.І.,

при секретарі: Ігнатенко О.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Хюндай Мотор Україна»

на постанову Окружного адміністративного суду м.Києва від 01 квітня 2014 року

та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 02 липня 2014 року

у справі №826/2679/14

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Хюндай Мотор Україна» (надалі - ТОВ «Хюндай Мотор Україна»)

до Державної податкової інспекції у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м.Києві (надалі - ДПІ у Подільському районі м.Києва)

про скасування наказу, -

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до Окружного адміністративного суду м. Києва з позовом, в якому поставлено питання про визнання протиправним та скасування податкових повідомлень-рішень №0003922201, №0003942201 та №0003932201 від 17.10.2013р. та скасування наказу №465 від 02.09.2013р.

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.03.2014р. позовну заяву ТОВ «Хюндай Мотор Україна» в частині позовних вимог щодо визнання протиправним та скасування податкових повідомлень рішень №0003922201, №0003942201 та №0003932201 від 17.10.2013р. - повернуто.

Постановою Окружного адміністративного суду м.Києва від 01.04.2014р. в задоволенні позовних вимог про скасування наказу №465 від 02.09.2013р. відмовлено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 02.07.2014р. вказане рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Не погодившись з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, позивач звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, ставить питання про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій та направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції..

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників сторін, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено судами попередніх інстанції, ДПІ у Подільському районі м.Києва прийнято наказ № 465 від 02.09.2013р. про призначення проведення позапланової перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю «Хюндай Мотор Україна» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2012р. по 31.12.2012р. на підставі пп. 78.1.1 п. 78..1 ст. 78 Податкового кодексу України.

Підставою для прийняття оскаржуваного наказу стало ненадання позивачем у відповіді від 12.08.2013р. вих. №18 на письмовий запит податкового органу від 25.07.2013р. №1792/10/26-56-22-05-10 запитуваної інформації та підтверджуючих документів.

Надаючи оцінку обставинам у справі колегія суддів Вищого адміністративного суду України виходить з неповного з'ясування судами попередніх інстанції усіх обставин справи з огляду на наступне.

Згідно п.п.20.1.6 п.20.1 ст.20 ПК України для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов'язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.

Відповідно до п.73.3 ст.73 ПК України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Згідно з п.п.78.1.1 п.78.1 статті 78 Податкового кодексу України визначено, що документальна позапланова перевірка здійснюється у випадку коли за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту.

Таким чином, в силу наведених положень Податкового кодексу України, виявлені факти, які свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, можуть бути підставою для проведення перевірки лише у випадку, коли сумніви не усунуті наданими поясненнями та документальними підтвердженнями.

За таких обставин у контролюючого органу є право на оцінку пояснень і їх документальних підтверджень. Якщо ці пояснення не обґрунтовані або документально не підтверджені, перевірка може бути призначена.

Приймаючи рішення про відмову в задоволенні позовних вимог суд першої інстанції, з висновками якого погодилась колегія апеляційного суду, виходив з того, що оскаржуваний наказ про призначення перевірки прийнято правомірно, оскільки позивачем не було надано пояснень та документального підтвердження в повному обсязі на запит податкового органу.

При цьому, ані судом першої інстанції, ані судом апеляційної інстанції при прийнятті судових рішень не наведено посилань на те, які саме відповіді та документи не були надані суб'єктом господарювання в повному обсязі, а обмежились лише загальним висновком, що відповідь позивача не містить в повному обсязі відомостей щодо запитуваної інформації.

Отже, під час нового розгляду справи необхідно врахувати викладене, повно та об'єктивно дослідити обставини справи, дати їм належну юридичну оцінку, в залежності від встановленого, правильно застосувати до спірних правовідносин норми матеріального права та ухвалити законне і обґрунтоване рішення.

Крім того, врахувати і судову практику зазначену у постанові Верховного Суду України від 27.01.2015р. в справі №21-425а14.

При цьому, суд постановляє ухвалу про закінчення з'ясування обставин у справі та перевірки їх доказами тільки після того, як проведено всі дії, необхідні для повного та всебічного з'ясування обставин справи, перевірено всі вимоги та заперечення осіб, які беруть участь у справі, та вичерпано всі можливості збирання й оцінки доказів.

Слід зазначити, що доказами в адміністративному судочинстві згідно ч.1 ст.69 КАС України є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються судом на підставі пояснень сторін, третіх осіб та їхніх представників. Показань свідків, письмових і речових доказів, висновків експертів.

Частина 4 та 5 статті 11 даного Кодексу встановлює, що суд вживає передбачені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі, у тому числі щодо виявлення та витребування доказів з власної ініціативи. Суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

Виходячи з положень ст.220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визначати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні.

За таких обставин, відсутні підстави вважати, що судами з'ясовані всі обставини справи і їм надана правильна юридична оцінка. Вказане позбавляє касаційну інстанцію можливості перевірити юридичну оцінку, надану судами попередніх інстанцій всім обставинам справи.

Зважаючи на наведене, касаційна інстанція на підставі ст.227 КАС України дійшла висновку про неможливість надання належної юридичної оцінки всім обставинам у справі, у зв'язку з чим справа підлягає направленню на новий розгляд для повного, достовірного з'ясування та правильного вирішення цього спору.

Керуючись ст.ст. 220, 221, 223, 227, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Хюндай Мотор Україна» - задовольнити.

Постанову Окружного адміністративного суду м.Києва від 01 квітня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 02 липня 2014 року - скасувати та направити справу на новий судовий розгляд в суд першої інстанції.

Ухвала вступає в законну силу з моменту проголошення. Заява про перегляд судового рішення в адміністративній справі Верховним Судом України може бути подана з підстав, в порядку та у строки встановлені ст.ст.236-238 КАС України.

Головуючий: ___________________ Н.Є. Маринчак

Судді: ___________________ О.В. Вербицька __________________ Ю.І. Цвіркун

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.07.2015
ПІБ судді:
Маринчак Н.Є.
Реєстраційний № рішення
№ 826/2679/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу платника податків задоволено, рішення першої та апеляційної інстанції скасовано, а рішення направлено на новий розгляд в суд першої інстанції.
Подальше оскарження
Оскарження рішення суду касаційної інстанції по даній справі у Верховному Суді України не здійснювалося.
Замовити персональну презентацію