Ухвала Вищого адміністративного суду України від 21.01.2015 у справі №2а/1770/4500/2011

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" січня 2015 р. м. Київ К/9991/28527/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції Рівненської області Державної податкової служби на постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 25.10.2011 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2012 по справі №2а/1770/4500/2011 за позовом Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Радивилівський держспецлісгосп» до Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції Рівненської області про скасування рішення.

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, колегія

В С Т А Н О В И Л А:

Постановою Рівненського окружного адміністративного суду від 25.10.2011, залишеною без змін ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2012, позовні вимоги Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Радивилівський держспецлісгосп» до Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції Рівненської області про скасування рішення - задоволено. Скасовано рішення Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції від 30.09.2011 №5 про виключення сільськогосподарського підприємства з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування.

Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, Дубенська об'єднана державна податкова інспекція Рівненської області Державної податкової служби 19.04.2012 звернулась з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який ухвалою від 26.04.2012 прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просить скасувати постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 25.10.2011 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2012, прийняти нове рішення про відмову у задоволенні позову.

В обґрунтування своїх вимог Державна податкова інспекція в місті Суми посилається на порушення судами норм матеріального права, зокрема, статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість» та пункту 209.7 статті 209 Податкового кодексу України.

З урахуванням неприбуття у судове засідання жодної з осіб, які беруть участь у справі, та які були належним чином повідомлені про дату, час і місце судового засідання, колегія суддів дійшла висновку про можливість розгляду справи за наявними у справі матеріалами за відсутності сторін.

Перевіривши матеріалами справи наведені у скарзі доводи, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Радивилівський держспецлісгосп» з 2009 року перебуває на спеціальному режимі оподаткування податком на додану вартість за видами діяльності 02.01.2 Одержання продукції лісового господарства; 02.02.0 Надання послуг у лісовому господарстві; 02.01.1 Лісівництво та лісозаготівлі, що підтверджується відповідним свідоцтвом №100166342, дата початку дії свідоцтва 04.02.2009.

З лютого 2009 року по вересень 2011 року позивачем реалізовувалась така лісопродукція, як ділова деревина, техсировина, фансировина, дрова, ялинки, жерді, рубанці, баланси, рудстійки та стовпи для ЛЕП, що включалась до скорочених декларацій з податку на додану вартість.

Дубенською об'єднаною державною податковою інспекцією Рівненської області Державної податкової служби проведена планова виїзна перевірка Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Радивилівський держспецлісгосп» з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2009 по 31.12.2010, про що складено акт від 24.03.2011 №73/23/33096098.

Перевіркою встановлено, що позивач починаючи з лютого 2009 року користувався спеціальним режимом оподаткування у сфері лісового господарства. У вказаному періоді підприємство отримувало доходи від реалізації ділової деревини, техсировини, фансировини, дров, ялинок, жерді, рубанців, балансів, стовпів для ЛЕП. Реалізація в 2009 та 2010 роках ділової деревини підпадає під вид діяльності відповідно КВЕД 20.10.0 «Лісопильне та стругальне виробництво».

За результатами перевірки Дубенською об'єднаною державною податковою інспекцією Рівненської області Державної податкової служби прийнято рішення від 30.09.2011 №5 про виключення Державного підприємства «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Радивилівський держспецлісгосп» з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування

Згідно з рішенням від 30.09.2011 №5 відповідно до результатів виїзної документальної планової перевірки, реєстру Декларацій з ПДВ за 2011 рік Державне підприємство «Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство «Радивилівський держспецлісгосп» протягом 12 послідовних звітних податкових періодів мало сукупну вартість поставок всіх товарів (послуг) 2717152,00грн., у тому числі несільськогосподарських товарів (послуг) 2717152,00грн., що становить 100% та перевищує 25% вартості всіх поставлених товарів, у зв'язку з чим підприємство підлягає виключенню з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування з 04.02.2009.

Фактичною підставою для виключення позивача з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування слугував висновок контролюючого органу про порушення статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість», оскільки підприємством у 2009 та 2010 роках здійснювались поставки лісоматеріалів та дров, що не зазначені у групах 1-24 УКТ ЗЕД.

Відповідно до абзацу першого пункту 81.6 статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість» сільськогосподарським вважається підприємство, основною діяльністю якого є поставка вироблених (наданих) ним сільськогосподарських товарів (послуг) на власних або орендованих виробничих потужностях, а також на давальницьких умовах, в якій питома вага вартості сільськогосподарських товарів (послуг) становить не менше 75 відсотків вартості всіх товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно.

Пунктом 81.7 статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість» встановлено, що сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про Митний тариф України», якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

Згідно з підпунктом 81.15.6 пункту 81.15 статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість» обробка чи переробка продукції, одержаної в результаті діяльності платника податку у сфері сільського та лісового господарства і рибальства, вважається діяльністю у сфері сільського та лісового господарства і рибальства за умови, якщо така продукція вирощується, відгодовується, виловлюється або збирається (заготовляється) безпосередньо платником податку (крім придбання їх в інших осіб).

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.01.2009 №23 затверджено Перелік видів діяльності, на які поширюються норми статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість», до якого згідно з пунктами 9 та 15 віднесено лісівництво, лісозаготівлі та надання послуг у лісовому господарстві.

Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що для підприємств, які здійснюють діяльність у сфері лісового господарства, спеціальний режим оподаткування поширюється на операції, що здійснюються в межах видів діяльності, передбачених Законом України «Про податок на додану вартість» та Переліком, в результаті яких відбувається поставка сільськогосподарських товарів, що відповідають визначенню, наведеному у пункті 81.7 статті 81 Закону України «Про податок на додану вартість».

Таким чином, лісоматеріали та дрова, які отримані внаслідок життєдіяльності лісових ресурсів та їх обробки, належать до групи 44 УКТ ЗЕД та не є сільськогосподарськими товарами, які віднесені до груп 1-24 УКТ ЗЕД, а отже не включаються до груп сільськогосподарських товарів, які дають право на використання спеціального режиму оподаткування.

Враховуючи викладене, висновок судів попередніх інстанцій, що товари групи 44 «деревина і вироби з дерева» є продуктом переробки товару групи 06 код 0602 90 41 00 «дерева лісові», а тому належать до сільськогосподарських товарів є помилковим.

В той же час, для правильного вирішення справи та вирішення питання щодо наявності підстав для виключення позивача з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування необхідним є встановлення обставин справи щодо питомої ваги продуктів дерево - переробки, яка відноситься до товарів групи 44 УКТ ЗЕД «деревина і вироби з дерева» у загальному обсязі продукції, поставленої позивачем за 12 місяців, а також питомої ваги сільськогосподарських продуктів груп 1- 24 УКТ ЗЕД.

Відповідно до частини другої статті 227 Кодексу адміністративного судочинства України підставою для скасування судових рішень судів першої та апеляційної інстанцій і направлення справи на новий розгляд є порушення норм процесуального права, які унеможливлюють встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

Оскільки встановлення нових обставин вимагає дослідження доказів, що знаходиться поза межами касаційного розгляду справи, встановлених статтею 220 Кодексу адміністративного судочинства України, справа підлягає направленню на новий розгляд до суду першої інстанції із скасуванням ухвалених судових рішень судів попередніх інстанцій як таких, що не відповідають статті 159 цього Кодексу.

При новому розгляді справи суду необхідно врахувати викладене, повно і всебічно перевірити доводи, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення сторін, вирішити чи мали місце обставини, якими обґрунтовуються вимоги та заперечення, та якими доказами вони підтверджуються.

Керуючись статтями 160, 210, 220, 221, 223, 227, 230, 231, частиною п'ятою статті 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів -

У Х В А Л И Л А:

Касаційну скаргу Дубенської об'єднаної державної податкової інспекції Рівненської області Державної податкової служби задовольнити частково.

Постанову Рівненського окружного адміністративного суду від 25.10.2011 та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 28.03.2012 по справі №2а/1770/4500/2011 скасувати, справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Головуючий:  __________________ Т.М. Шипуліна

Судді:             __________________ Л.І. Бившева

                       __________________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.01.2015
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
№2а/1770/4500/2011
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу задоволено частково. Постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду скасовано, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію