Ухвала Вищого адміністративного суду України від 20.11.2014 у справі № 810/665/14-а

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року м. Київ К/800/31992/14

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

суддів Островича С.Е.

Степашка О. І. Федорова М.О.

секретаря судового засідання Мосійчук І. М.

представник позивача Шуманська О. Г.

представники відповідача Демченко С. В., Ступак Р. В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області

на постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2014 року

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс"

до Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області

про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича компанія "Техімпекс" (далі - ТОВ "НВК "Техімпекс") звернулось до суду з позовом до Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області (далі - Броварська ОДПІ) в якому просить визнати протиправним та скасувати податкове повідомлення-рішення.

Постановою Київського окружного адміністративного суду від 24 лютого 2014 року у задоволенні позову ТОВ "НВК "Техімпекс" відмовлено.

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2014 року апеляційну скаргу ТОВ "НВК "Техімпекс" задоволено. Скасовано постанову Київського окружного адміністративного суду від 24 лютого 2014 року та прийнято нову постанову, якою задоволено позовні вимоги ТОВ "НВК "Техімпекс".

Не погоджуючись з вказаним рішенням суду апеляційної інстанції Броварська ОДПІ подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2014 року та залишити в силі постанову Київського окружного адміністративного суду від 24 лютого 2014 року.

ТОВ "НВК "Техімпекс" подало до суду письмові заперечення на касаційну скаргу Броварської ОДПІ.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

Броварською ОДПІ була проведена документальна позапланова невиїзна перевірка ТОВ "НВК "Техімпекс" на предмет дотримання вимог податкового законодавства по взаємовідносинах з ТОВ «РЕТОМЕ» за вересень 2010 року.

Перевіркою встановлено порушення позивачем п. 5.1, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст.5, п.п. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», що призвело до завищення валових витрат у сумі 3350000, 00 грн., що мало своїм наслідком заниження податку на прибуток на загальну суму 837500, 00 грн. за III квартал 2010 року.

Перевіркою достовірності відображених показників у поданих товариством деклараціях з ПДВ за вересень 2010 року встановлено, що згідно даних додатку 10 «Реєстр суб'єкта господарювання», з якими у господарських відносинах у перевіряємому періоді перебував позивач та згідно довідки про загальну інформацію до акту планової перевірки від 18.01.2011 року, даних додатку про валові витрати визначено, що підприємство позивача мало господарські відносини з ТОВ «РЕТОМЕ» у III квартал 2010 року.

За даними податкового органу, позивачем було сплачено кошти через розрахунковий рахунок ТОВ «РЕТОМЕ» в сумі 3350000, 00 грн. Однак, до перевірки не надані первинні документи по взаємовідносинах із вказаним підприємством, зокрема, договори, платіжні доручення, видаткові та податкові накладні у зв'язку з чим зафіксовано порушення п. 85.2 ст.85, п. 44.3, п. 44.5 ст.44 ПК України в частині недотримання умов зберігання первинних документів, облікових та інших регістрів бухгалтерської звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків і зборів протягом установлених строків і зберігання та/або ненадання контролюючим органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю.    

На підставі акту перевірки відповідачем винесено податкове повідомлення - рішення від 28.10.2013 року №0007512201, яким збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток за основним платежем - 837500,00 грн. та штрафними санкціями - 418750,00 грн.

В результаті адміністративного оскарження податкового повідомлення - рішення до Головного управління Міндоходів у Київській області, останнє було скасоване в частині штрафних санкцій на суму 209375,00 грн.  

Статтею 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. На даних бухгалтерського обліку ґрунтуються фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник.

Пунктом 7 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік» встановлено, що підприємство має вживати всіх необхідних заходів для належного зберігання протягом встановленого строку первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, а також для запобігання несанкціонованому виправленню записів в них. Строки зберігання первинних та інших документів, які утворюються під час діяльності підприємств, встановлені «Переліком типових документів, що утворюються в діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», затвердженимНаказом №41 від 20.07.1998 року Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України. Це перелік діяв до 31.12.2012 року, а з 01.01.2013 року набрав чинності аналогічний «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із зазначенням строків зберігання документів», затверджений Наказом Міністерства юстиції України №578/5 від 12.04.2012 року.

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів і бухгалтерської звітності визначений «Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженим Наказом Мінфіну України №88 від 24.05.1995 року. Відповідно до цього Положення, зберігання первинних документів та облікових регістрів, що пройшли обробку і були підставою для складання звітності та бухгалтерських звітів і балансів, оформлення і передачу їх до архіву забезпечує головний бухгалтер, функцію якого може виконувати і керівник.

Пунктом 6.10 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку встановлено, що, у разі пропажі або знищення первинних документів, облікових реєстрів і звітів, керівник підприємства письмово повідомляє про це правоохоронні органи та наказом призначає комісію для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються (з урахуванням причин втрати документів) або представники слідчих органів, та/або охорони і державного пожежного нагляду. Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства. Копія акту надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, та державній податковій інспекції.

Відповідно до ст. 44 ПК України , платники податків зобов'язані забезпечити зберігання первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством, а також документів, пов'язаних із виконанням вимог законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, не менш ніж 1095 днів з дня подання складеної на їх підставі звітності. У разі ліквідації підприємства ці документи за період діяльності не менш як 1095 днів, що передували даті ліквідації, в установленому законом порядку передаються на зберігання до архівної установи.

У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення таких документів, підприємство зобов'язане в п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити орган державної податкової служби за місцем обліку в порядку, передбаченому Податковим кодексом України для подання податкової звітності, та митний орган, у разі оформлення ним відповідної митної декларації. Підприємство зобов'язане відновити втрачені документи протягом 90 календарних днів з наступного за днем повідомлення про втрату державної податкової інспекції дня.

Статтею 49 Податкового кодексу України передбачено, що податкова звітність та, відповідно, і повідомлення про втрату, пошкодження або дострокове знищення документів подається до органу державної податкової служби, де підприємство перебуває на обліку, особисто керівником або уповноваженою на то особою чи надсилається поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення.

Відповідальність за неналежне забезпечення зберігання та відновлення втраченої документації підприємства передбачена, крім податкових фінансових санкцій, також у вигляді адміністративної та кримінальної.

Тобто, у разі втрати податкової та бухгалтерської документації підприємства, з врахуванням приписів законодавства, необхідними є такі дії: складання актів знищення - у разі їх дострокового безпідставного знищення на підприємстві; повідомлення правоохоронних органів, в тому числі органи міністерства внутрішніх справ, - у разі крадіжки або їх втрати (загублення) в суспільних місцях чи не передання зобов'язаною особою; а також одержання документального підтвердження втрати у вигляді:

- акту про знищення - у разі їх дострокового безпідставного знищення на підприємстві;

- довідки органу міністерства внутрішніх справ - у разі крадіжки або їх втрати (загублення) в суспільних місцях чи не передання зобов'язаною особою тощо з обов'язковим письмовим повідомленням державної податкової інспекції, наручно чи поштовим відправленням з повідомленням про вручення та описом вкладення.

Обов'язковим є також видача наказу по підприємству про створення комісії для встановлення переліку відсутніх документів та розслідування причин їх пропажі або знищення. Для участі в роботі комісії запрошуються представники державної податкової служби, слідчих органів, а також охорони, МНС і державного пожежного нагляду - залежно від обставин втрати документів. Результати роботи комісії оформлюються актом, який затверджується керівником підприємства, копія якого в 10-тиденний строк надсилається органу, в сфері управління якого перебуває підприємство, та державній податковій інспекції.

Вказані дії не позбавляють платника податків від обов'язку негайного відновлення втраченої документації підприємства.

З метою відновлення первинної документації щодо операцій з контрагентами витребовувається їх докладний перелік в державній податковій інспекції, який буде визначено автоматизованою системою співставлення звітності та на підставі раніше поданих звітів підприємства. За цим переліком встановлюються адреси контрагентів (наприклад через загальнодоступні в мережі Internet відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців) та надсилаються запити про надання копій всіх втрачених первинних документів та про проведення звіряння розрахунків.

З метою аналізу руху грошових коштів інформація надається шляхом роздруківки руху грошових коштів за всіма банківськими рахунками підприємства.

Отримавши запитувані перелічені документи або їх копії, підприємство відновлює власну документацію, в тому числі шляхом створення дублікатів документів - повторно оформлених для використання службових документів замість втрачених чи пошкоджених оригіналів, які мають, згідно ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа», таку ж юридичну силу, що й оригінали.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що після викрадення первинних документів позивача, ТОВ "НВК "Техімпекс", в особі головного бухгалтера гр. ОСОБА_7 звернувся до Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві із заявою від 09.07.2012 року з якої слідувало, що мало місце викрадення документів ТОВ «НВК «Техімпекс», в тому числі, і по взаємовідносинах з ТОВ «РЕТОМЕ».

За результатами проведеної працівниками міліції перевірки Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 10.07.2012 року була прийнята постанова про відмову в порушенні кримінальної справи.

На підставі даної постанови та на виконання приписів норм чинного законодавства, позивач 17.07.2012 року (Вих. №857/07-12) звернувся до Броварської ОДПІ із заявою про допомогу у відновлені викрадених документів. Жодної відповіді на вказаний лист ТОВ "НВК "Техімпекс" отримано не було, що позбавило власне позивача в повній мірі виконати вимоги п. 44.4 - 44.7 ст. 44 ПК України, спрямовані на відновлення податкової та бухгалтерської звітності, проте з вини контролюючого органу.

Судом апеляційної інстанції зазначено, що на виконання вимог норм ПК України, позивачем надсилались листи контрагентам, первинні документи по яких було викрадено, в тому числі, такий лист від 19.07.2012 року № 863/07-12 було надіслано і ТОВ «Ретоме», в якому позивач просив сприяти у відновленні втрачених документів та в максимальні строки надати копії фінансово - господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Ретоме».

Крім того, судом апеляційної інстанції встановлено, що Наказом від 18.07.2012 року «Про затвердження комісії з відновлення викрадених документів» ТОВ «Техімпекс» було створено комісію для відновлення викрадених документів у складі: головного бухгалтера ОСОБА_7, начальника фінансового департамент Демянчук Н.В., бухгалтера Коломієць К.О., юрисконсульта Шуманської О.Г., старшого інспектора ВДІМ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві (за згодою) Рибак Ю.С. Даним актом було зазначено про необхідність вжити усіх заходів для оперативного та повного відновлення викрадених документів та в термін до 1 жовтня 2012 року надати акт на його затвердження.

01.10.2012 року ТОВ «Техімпекс» було складено та затверджено Акт відновлення викрадених документів в якому було зазначено, що Комісією постійно здійснювався контроль, щодо належного відновлення викрадених первинних документів.

Судом апеляційної інстанції встановлено, що Броварська ОДПІ на лист від 17.07.2012 року за вих. №857/07-12 не надала жодної відповіді та будь-якої фактичної або консультативної допомоги. Також на адресу ТОВ «НВК «Техімпекс» не надійшло відповіді та відповідно не отримано копій документів від контрагентів позивача. Тобто протягом своєї діяльності комісія вжила усі необхідні заходи, відповідно з вимогами чинних норм законодавства України, однак викрадені документи не вдалось відновити.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про задоволення позовних вимог ТОВ "НВК "Техімпекс".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення суду апеляційної інстанції постановлене з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Броварської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Київській області залишити без задоволення, постанову Київського апеляційного адміністративного суду від 27 травня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович 

О.І. Степашко  М.О. Федоров

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.11.2014
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
810/665/14-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення скаргу контролюючого органу, рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін. 
Подальше оскарження
Ухвала Вищого адміністративного суду України в подальшому не оскаржувалася.
Замовити персональну презентацію