Ухвала Вищого адміністративного суду України від 20.11.2014 у справі № 806/3157/14

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

20 листопада 2014 року м. Київ К/800/47840/14 

Вищий адміністративний суд України в складі колегії суддів:

головуючої: Блажівської Н.Є., 

суддів: Цвіркуна Ю.І., Юрченко В.П.,

розглянувши у порядку письмового провадження касаційну скаргу Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області

на постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 24 липня 2014 року

та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 26 серпня 2014 року     

у справі № 806/3157/14

за позовом Приватного підприємства «Кемілайн Агро»  

до Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області

про визнання неправомірним та скасування наказу,-

В С Т А Н О В И В:

Приватне підприємство «Кемілайн Агро» (надалі також - позивач, Підприємство) звернулось до суду з адміністративним позовом до Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області (надалі також - відповідач, ДПІ), у якому просило визнати протиправним та скасувати наказ від 4 липня 2014 року № 1616 про проведення документальної позапланової перевірки позивача.

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 24 липня 2014 року позов задоволено. Визнано протиправним та скасовано наказ від 4 липня 2014 року № 1616 про проведення документальної позапланової перевірки ПП «Кемілайн Агро».

Ухвалою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 26 серпня 2014 року апеляційну скаргу ДПІ залишено без задоволення, а постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 24 липня 2014 року - без змін.

Відповідач в касаційній скарзі, вказуючи на допущені судами першої та апеляційної інстанцій порушення вимог матеріального та процесуального права, що призвело до неправильного вирішення спору, просить скасувати постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 24 липня 2014 року та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 26 серпня 2014 року і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позову у повному обсязі.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши за матеріалами справи правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, Вищий адміністративний суд України звертає увагу на наступне.

Відповідно до частини 1 статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, які не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Як свідчать матеріали справи, відповідачем не реалізовано повноважень щодо проведення перевірки на підставі наказу, з приводу правомірності якого виник спір.

Перевіряючи дотримання відповідачем як суб'єктом владних повноважень вимог частини 3 статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України при прийнятті оскаржуваного наказу суди попередніх інстанцій виходили із вірного застосування норм матеріального та процесуального права з огляду на наступне.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 ПК України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених цим Кодексом, а фактичні перевірки - цим Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.

Згідно з підпунктом 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 ПК України документальна позапланова перевірка здійснюється за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту;

Пунктом 78.4 статті 78 ПК України визначено, що про проведення документальної позапланової перевірки керівник контролюючого органу приймає рішення, яке оформлюється наказом.

Відповідно до пункту 73.3 статті 73 Податкового кодексу України контролюючі органи мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.

Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов'язку надавати відповідь на такий запит.

Пунктом 10 Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом, затвердженого Постановою Кабінета Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1245, передбачено, що запит щодо отримання податкової інформації від платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин оформляється на бланку органу державної податкової служби та підписується керівником (заступником керівника) зазначеного органу. У запиті зазначаються: посилання на норми закону, відповідно до яких орган державної податкової служби має право на отримання такої інформації; підстави для надіслання запиту; опис інформації, що запитується, та в разі потреби перелік документів, що її підтверджують.

Зі змісту наведених положень слідує, що рішення про проведення документальної позапланової виїзної перевірки, яке оформляється наказом, приймається лише у разі направлення на адресу платника податків належним чином оформленого обов'язкового письмового запиту, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, 21 травня 2014 року ДПІ на адресу Підприємства направила обов'язковий письмовий запит за № 14835/10/06-25-22-01 з проханням протягом 10 днів з дня отримання запиту надати пояснення та їх документальні підтвердження щодо взаємовідносин з ТОВ «Базис-Груп», ТОВ «Деста Союз», ТОВ «Компанія Оріон Сервіс», ТОВ «Кемелайн Агро Сервіс», ТОВ «Нанотрейдинг», ТОВ «Прауд-Трейдінг Груп», ПП «Стрим», ФГ «Хмельове», ДП «Магарач», ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» за період 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року та формування собівартості реалізованих ТМЦ (робіт, послуг), їх використання в господарській діяльності та правильності формування податкового кредиту та подальшого визначення податкового зобов'язання з ПДВ, доходів та витрат за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2013 року, завірені належним чином копії документів, що стосуються проведених операцій, а саме: договори, прибуткові накладні, акти виконаних робіт, послуг, акт прийому-передачі і відповідні бухгалтерські та інші документи, що засвідчують придбання, транспортування, оприбуткування, зберігання, використання в господарській діяльності товарів; при подальшому продажі - контракти з покупцями, видаткові накладні, документи на оприбуткування товарів (робіт, послуг), розрахунків коригування, актів виконаних робіт, бухгалтерські та банківські документи, що підтверджують стан взаєморозрахунків з покупцями та інші документи.

При цьому, підставою для витребовування у позивача пояснень та первинних документів став проведений контролюючим органом аналіз податкової звітності, яким встановлено неадекватність рівня зростання (спаду) податків рівню зростання (спаду) доходів.

Разом з тим, вказана підстава не відповідає жодній з перелічених в пункті 73.3 статті 73 ПК України підстав.

За таких обставин, 6 червня 2014 року Підприємством надано відповідь про відмову у наданні запитуваної інформації з підстав невідповідності запиту вимогам ПК України та Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1245, а саме у зв'язку із тим, що з тексту запиту не зрозуміло у зв'язку з чим та з яких підстав контролюючий орган вимагає надання пояснень.

З огляду на те, що ДПІ на адресу підприємства направлено запит, який оформлений без дотримання вимог чинного законодавства (у зв'язку із чим позивачем обґрунтовано відмовлено у наданні інформації) у відповідача були відсутні законні підстави для прийняття рішення про проведення перевірки.

Доводи касаційної скарги висновків судів першої та апеляційної інстанцій не спростовують і не дають підстав для висновку, що судами при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права. Таким чином, ухвалені по справі рішення є законними і обґрунтованими, а зазначена в касаційній скарзі позиція відповідача не знаходить свого підтвердження за матеріалами справи та не ґрунтується на положеннях чинного законодавства.

Відповідно до частини 1 статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За таких обставин, суд, перевіривши у межах касаційної скарги правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, приходить до висновку, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а рішення судів першої та апеляційної інстанцій слід залишити без змін.

Керуючись статтями 222, 223, 224, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

У Х В А Л И В:

Касаційну скаргу Житомирської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Житомирській області залишити без задоволення, а постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 24 липня 2014 року та ухвалу Житомирського апеляційного адміністративного суду від 26 серпня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення копій особам, що беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуюча: Н. Є. Блажівська

Судді: Ю.І. Цвіркун В.П. Юрченко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
19.11.2014
ПІБ судді:
Блажівська Н.Є.
Реєстраційний № рішення
806/3157/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу вуло відхилено. Рішення судів попередніх інстанцій, винесених на користь платника податків, залишено в силі.
Подальше оскарження
Судове рішення не переглядалося Верховним Судом України.
Замовити персональну презентацію