Ухвала Вищого адміністративного суду України від 20.05.2014 у справі № 805/6545/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2014 р. м. Київ К/800/8691/14

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого: Маринчак Н.Є.

Суддів: Вербицької О.В., Муравйова О.В.

розглянувши в попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1

на постанову Донецького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року

та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2014 року

у справі № 805/6545/13-а

за позовом Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (надалі - ФОП ОСОБА_1)

до Жовтневої міжрайонної державної податкової інспекції м.Маріуполя Донецької області Державної податкової служби (надалі - Жовтнева МДПІ м.Маріуполя Донецької області ДПС)

про визнання недійсним та скасування податкового повідомлення-рішення, -

встановив:

У травні 2013 року позивач звернувся до Донецького окружного адміністративного суду з позовом, в якому поставлено питання про визнання недійсним та скасування податкового повідомлення - рішення Жовтневої МДПІ м.Маріуполя Донецької області ДПС №0029021741 від 19 грудня 2012 року.

Постановою Донецького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року, залишеною без змін ухвалою Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2014 року, у задоволені позову відмовлено.

Не погодившись з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, позивач звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, в якій, посилаючись на порушення судами норм процесуального права та неправильне застосування норм матеріального права, ставить питання про скасування рішень судів першої та апеляційної інстанцій та прийняття нового про задоволення позову.

У письмових запереченнях на касаційну скаргу відповідач зазначає, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлено з додержанням норм матеріального та процесуального права, правову оцінку обставинам справи судами надано правильно, а доводи касаційної скарги є необґрунтованими. Отже, Жовтнева МДПІ м.Маріуполя Донецької області ДПС просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали справи та обговоривши доводи наведені у скарзі, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено попередніми судовими інстанціями, 07 грудня 2012 року податковим органом було проведено камеральну перевірку податкової декларації платника єдиного податку - ФОП ОСОБА_1

За результатами перевірки складений акт №681/17-1/НОМЕР_1 від 07 грудня 2012 року, яким встановлено факт ненадання позивачем податкової декларації за 3 квартали 2012 року.

Вказаний акт було надіслано позивачеві разом із листом про результати проведення перевірки, які були отримані позивачем 11 грудня 2012 року, про що свідчить підпис уповноваженої особи на поштовому повідомленні про вручення поштового відправлення.

На підставі вказаного акту перевірки та за наслідками адміністративного оскарження відповідачем прийняте спірне податкове повідомлення-рішення.

Відмовляючи у задоволені позовних вимог, суд першої інстанції, з висновками якого погодилась колегія суддів апеляційної інстанції, цілком вірно та обґрунтовано виходив з наступного.

Так, в силу приписів п.294.1, п.294.2 ст.294 та п.296.3 ст.296 Податкового кодексу України податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - шостої груп є календарний квартал. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду. Платники єдиного податку другої - шостої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду.

Згідно пп.49.18.2 п.49.18 ст.49 Податкового кодексу України податкові декларації, крім випадків, передбачених цим Кодексом, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює: календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

У відповідності до п.120.1 ст.120 Податкового кодексу України неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків), - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

В свою чергу порядок прийняття податкових декларацій визначений наказом державної податкової служби України «Про затвердження методичних рекомендацій щодо приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності платників податків в органах ДПС України».

За змістом п.4 даних рекомендацій податкова декларація подається до органу державної податкової служби, зокрема, особисто платником податків або уповноваженою на це особою (на паперових носіях або електронних носіях із наданням роздрукованих оригіналів документів податкової звітності на паперових носіях).

За відсутності зауважень до оформлення податкової звітності інспектори, що здійснюють приймання такої звітності, реєструють датою її фактичного отримання податковим органом.

Така податкова звітність вважається прийнятою. Цей факт засвідчують відповідні відмітки: штамп, дата реєстрації документа та реєстраційний номер. Відмітки проставляються на полях, визначених затвердженими формами податкової звітності, як основного документа, так і додатків до нього. На примірнику, що подається до державної податкової інспекції, проставляється штамп "Конфіденційно" (зразок штампа наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій). На примірнику, що залишається у платника за його бажанням, проставляється штамп "ОТРИМАНО" (зразок штампа наведено у додатку 1 до Методичних рекомендацій).

Дані податкової звітності вносяться до електронної бази районного рівня у відповідні форми податкової звітності відповідно до Тимчасового реєстру форм звітних документів платників податків юридичних та фізичних осіб - підприємців та періоди, які відповідають полям: тип періоду, місяць та рік звітного періоду еталонного довідника "Терміни подання податкових документів".

Реєстраційний номер формується при автоматичній нумерації звітів у системі приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності, кожен документ або додаток до нього має власний номер. Зареєстровані документи податкової звітності не підлягають поверненню платнику податків.

Беручи до уваги наведені вище положення законодавства, позивач має право особисто надавати звітність до відповідача, на примірнику, що залишається у нього за його бажанням, проставляється штамп "ОТРИМАНО" та власний реєстраційний номер, який формується при автоматичній нумерації звітів у системі приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що позивач є належною особою, яка в обов'язковому порядку зобов'язана подавати звітність до відповідача, граничний строк подачі декларації - 09 листопада 2012 року.

ФОП ОСОБА_1 до матеріалів справи була надана ксерокопія податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця за 3 квартали 2012 року, яка містить вхідний штамп відповідача із зазначенням «отримано», рукописною датою - 22 жовтня 2012 року та підписом (а.с.29).

Разом з тим, судами першої та апеляційної інстанцій встановлено, що з огляду на ксерокопію документу, остання має візуальні ознаки підчисток та виправлень, і для цього не потрібно бути експертом або іншим спеціалістом в певній галузі. З ксерокопії податкової декларації вбачається, як вже зазначалося, документ містить штамп «отримано», але при цьому на документі відсутній власний реєстраційний номер, який формується при автоматичній нумерації звітів у системі приймання та комп'ютерної обробки податкової звітності. Замість вказаного номеру міститься рукописна дата 22 жовтня 2012 року та підпис.

Судом першої інстанції ухвалами від 27 вересня 2013 року, 14 листопада 2013 року та 28 листопада 2013 року було зобов'язано позивача надати до суду оригінал вказаного документу.

Згідно рекомендованих повідомлень про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу зазначені ухвали суду були своєчасно отримані позивачем. Однак, позивач до суду не надав оригінал вказаної декларації.

При цьому податковим органом були надані витяги з інформаційної бази даних АС «Податковий блок», згідно яких позивачем податкова декларація за 3 квартали 2013 року не надавалась.

Належним та допустимим доказом, який може підтвердити доводи позивача щодо подання податкової звітності, з огляду на ч.4 ст.70, ст.79 КАС України, є саме оригінал податкової декларації платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця на яку посилається позивача, а не представлена суду в якості доказів її ксерокопії.

За таких обставин, колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій щодо відмови у задоволенні позовних вимог.

Доводи касаційної скарги не спростовують зазначених висновків суду.

За таких обставин, судами першої та апеляційної інстанцій, виконано всі вимоги процесуального законодавства, всебічно перевірено обставини справи, вирішено справу у відповідності з нормами матеріального права, постановлено обґрунтоване рішення, в якому повно відображені обставини, що мають значення для справи. Висновки судів про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються доказами, дослідженими у судовому засіданні, а тому підстав для їх перегляду з мотивів, викладених в касаційній скарзі не вбачається.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, -

ухвалив:

Касаційну скаргу Фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 - залишити без задоволення.

Постанову Донецького окружного адміністративного суду від 11 грудня 2013 року та ухвалу Донецького апеляційного адміністративного суду від 29 січня 2014 року - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий: ___________________ Н.Є. Маринчак

Судді: ___________________ О.В.Вербицька ___________________ О.В.Муравйов

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
20.05.2014
ПІБ судді:
Маринчак Н.Є.
Реєстраційний № рішення
805/6545/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд залишив без задоволення касаційну скаргу платника, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду в Верховному Суді не переглядалось.
Замовити персональну презентацію