Ухвала Вищого адміністративного суду України від 19.12.2012 у справі №2а-10927/09/12/0170

Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" грудня 2012 р. м. Київ К-27125/10

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Головуючого - Шипуліної Т.М.,

суддів: Бившевої Л.І., Лосєва А.М.

розглянула у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Сімферополі Автономної Республіки Крим

на постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 12.11.2009 року

та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 06.07.2010 року

у справі №2а-10927/09/12/0170

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю « Підприємство «Союз-Д2»

до Державної податкової інспекції у місті Сімферополі Автономної Республіки Крим

про скасування податкового повідомлення-рішення

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги щодо дотримання правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, колегія:

В С Т А Н О В И Л А :

Постановою Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 12.11.2009 року, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 06.07.2010 року адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю « Підприємство «Союз-Д2»до Державної податкової інспекції у місті Сімферополі Автономної Республіки Крим задоволено. Скасовано податкове повідомлення-рішення №0015431501/0 від 03.09.2009 про застосування штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасне подання декларації в сумі 170,00грн.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, відповідач 04.08.2010 року звернувся з касаційною скаргою до Вищого адміністративного суду України, який своєю ухвалою від 11.08.2010 року прийняв її до свого провадження.

В касаційній скарзі відповідач просив скасувати постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 12.11.2009 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 06.07.2010 року, в задоволенні позовних вимог відмовити.

В обґрунтування своїх вимог відповідач посилається на порушення судами норм матеріального та процесуального права, зокрема, п.п.4.1.2 п.4.1 ст. 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами»(далі-Закон України №2181-ІІІ), п.1.6 п.1 Порядку складання декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України №143, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.04.203 №271/7592, п.4.1.4 наказу Державної податкової адміністрації України від 15.04.2008 №250 «Про затвердження Методичних рекомендацій з прийому та обробки податкової звітності в органах Державної податкової служби України», ст.159 Кодексу адміністративного судочинства України.

Перевіривши матеріалами справи, наведені у скарзі доводи, колегія суддів, дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що 07.08.2009 позивачем до Державної податкової інспекції в м. Сімферополі АР Крим була надана податкова декларація з податку на прибуток підприємства за І півріччя 2009 року із додатком №К1/1 в електронному вигляді. Декларація та додаток №К1/1 підписані керівником та головним бухгалтером позивача та скріплені печаткою.

За результатами невиїзної документальної перевірки своєчасності подання податкової звітності 28.08.2009 Державною податковою інспекцією в м. Сімферополі АР Крим складено акт №8250, у якому зазначено про порушення позивачем п.п. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 Закону України №2181-ІІІ, та п.16.4 ст.16 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», а саме: неподання податкової декларації в строки, визначені законодавством, або її затримку. Граничний строк подання податкової декларації зазначений в акті перевірки - 10.08.2009, дата фактичного подання не зазначена, проте в зазначеному акті не вказано, які саме порушення були допущені позивачем, що потягли за собою визнання декларації не поданою, ані посилання на порушення п.1.6 Наказу ДПА України від 29.03.2003 №143.

Позивач 01.09.2009 направив на адресу Державної податкової інспекції в м. Сімферополі АР Крим заперечення на акт №8250 від 28.08.2009, посилаючись на те, що податкова декларація з податку на прибуток підприємств була подана у строки, встановленні п.п.4.1.4 п.4.1 ст. 4 Закону України №2181-ІІІ.

На підставі акту перевірки від 28.08.2009 Державною податковою інспекцією в м. Сімферополі АР Крим відповідно до абз.1 п.п.17.1.1 ст. 17 Закону України №2181-ІІІ за неподання податкової декларації у встановлені законодавством строки винесено податкове повідомлення рішення №0015431501/0 від 03.09.2009 про застосування до відповідача штрафних (фінансових) санкцій в сумі 170,00грн.

Підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 Закону України №2181-ІІІ передбачено строки подання податкових декларацій за базовий податковий (звітній) період, який дорівнює, зокрема, календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків) , - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Відповідно до абз. 5 п.п.4.1.2 п.4.1.ст. 4 Закону України №2181-ІІІ податкова звітність, отримана контролюючим органом від платника податків як податкова декларація, що заповнена ним всупереч правилам, зазначеним у затвердженому порядку її заповнення, може бути не визнана таким контролюючим органом як податкова декларація, якщо в ній не зазначено обов'язкових реквізитів, її не підписано відповідними посадовими особами, не скріплено печаткою платника податків.

Судом встановлено, що у поданій податковій декларації зазначені і заповнені усі обов'язкові реквізити і поля, окрім тих, що не є обов'язковими (позначені зірочкою) і заповнюються за бажанням платника, декларація має підпис керівника підприємства Фомичова С.К. і головного бухгалтера Гори Н.В., скріплена печаткою платника податків.

Отже, за встановлених обставин, висновок судів попередніх інстанцій про безпідставність застосування до позивача штрафних санкцій відповідає вимогам Закону.

При цьому, слід зазначити, що вказані податковим органом недоліки, а саме: не відображення у заголовній частині декларації повної назви підприємства (відповідно до установчих документів) є формальними та не можуть бути підставою для застосування штрафних санкцій.

Так, зазначення у заголовній частині декларації в назві підприємства ТОВ « Підприємство «Союз-Д2»замість Товариства з обмеженою відповідальністю « Підприємство «Союз-Д2», не може бути розцінено як не зазначення обов'язкових реквізитів декларації, про які йдеться в Законі, оскільки ст. 90 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить інформацію про її організаційно-правову форму. Юридична особа може мати крім повного найменування скорочене найменування.

Доводи касаційної скарги зазначених висновків суду не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом першої та апеляційної інстанцій при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права.

Відповідно до частини 1 статті 224 КАС України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ст. ст. 210, 2201, 223, 224, 230, 231, ч.5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія -

У Х В А Л И Л А :

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у місті Сімферополі Автономної Республіки Крим залишити без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим від 12.11.2009 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 06.07.2010 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України в порядку, на підставі та у строки, передбачені статтями 235 -238, 240 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий:__________________ Т.М. Шипуліна

Судді:_________________ Л.І. Бившева_____________ А.М. Лосєв

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.12.2012
ПІБ судді:
Шипуліна Т.М.
Реєстраційний № рішення
№2а-10927/09/12/0170
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Суд касаційної інстанції залишив без задоволення скаргу контролюючого органу. Рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.
Подальше оскарження
Ухвала Вищого адміністративного суду України в подальшому не оскаржувалася.
Замовити персональну презентацію