Ухвала Вищого адміністративного суду України від 19.05.2014 у справі № 822/2019/13-а
Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2014 року м. Київ К/800/46134/13

Вищий адміністративний суд України у складі колегії суддів:

Головуючого Кошіля В.В.

Суддів Борисенко І.В. Блажівської Н.Є.

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Летичівський комбікормовий завод»

на ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 22.08.2013

та постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 22.05.2013

у справі № 822/2019/13-а

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Летичівський комбікормовий завод»

до Хмельницької міжрайонної державної податкової інспекції

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень

ВСТАНОВИВ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Летичівський комбікормовий завод» звернулось до суду з позовом про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень Хмельницької міжрайонної державної податкової інспекції № 0000272301 від 20.11.2012 та № 0000012301 від 29.01.2013.

Постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 22.05.2013, яка залишена без змін ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 22.08.2013, в задоволенні позовних вимог відмовлено, з підстав правомірності прийняття спірних податкових повідомлень-рішень.

В касаційній скарзі позивач просить скасувати рішення судів першої та апеляційної інстанцій; прийняти нове рішення про задоволення позовних вимог, посилаючись на порушення судами норм матеріального та процесуального права.

Перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що за результатами проведеної позапланової виїзної перевірки ТОВ «Летичівський комбікормовий завод» з питань правильності визначення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за період з 01.04.2011 по 30.06.2012, складено акт № 277/22/04330728 від 01.11.2012, в якому зафіксовані порушення: пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14, пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135, п. 137.16 ст. 137, п. п. 138.1, 138.4, 138.5, 138.6, 138.7, 138.8, 138.9, 138.10, 138.11, 138.12 ст. 138 Податкового кодексу України, в результаті чого завищено від'ємне значення об'єкта оподаткування від усіх видів діяльності на суму 421 669 грн., в т.ч.: за ІІ-ІІІ квартали 2011 року на суму 70 023 грн., за ІІ-IV квартали 2011 року на суму 349 039 грн., за І квартал 2012 року на суму 394 051 грн., за І півріччя 2012 року на суму 421 669 грн.

На підставі результатів проведеної перевірки, 20.11.2012 відповідачем прийняте податкове повідомлення-рішення № 0000272301 про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за ІІ квартал 2012 року в розмірі 421 669 грн.

За результатами адміністративного оскарження вказаного податкового повідомлення-рішення, останнє було скасоване та 29.01.2013 податковим органом прийняте податкове повідомлення-рішення № 0000012301 про зменшення суми від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за ІІ квартал 2012 року в розмірі 150 899 грн.

Перевіркою встановлено, що позивачем до складу інших доходів не в повному обсязі включено суми умовно нарахованих відсотків на суми поворотної фінансової допомоги, що залишаються неповерненими на кінець звітного періоду, що призвело до заниження доходу за ІІ-ІV квартали 2011 року на загальну суму 35 965 грн.

За результатами діяльності підприємства ІІ-ІV кварталів 2011 року у декларації задекларовано від'ємне значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток в сумі 890 109 грн., проте перевіркою підтверджено лише суму від'ємного значення в розмірі 541 070 грн., що призвели до завищення від'ємного значення об'єкту оподаткування з податку на прибуток за ІІ-ІV квартали 2011 року на суму 349 039 грн.

Крім того, проведеною перевіркою позивача визначені доходи за 2011 рік, які перевищують 1 млн. грн., а відтак витрати у звітних періодах 2012 року формуються з врахуванням обмежень встановлених п. 3 підрозділу 4 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України.

За І півріччя 2012 року позивачем задекларовано від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток в сумі 1 421 196 грн., фактично від'ємне значення об'єкта оподаткування податком на прибуток станом на 30.06.2012 складає 593 724 грн., що на 827 472 грн. менше задекларованої суми.

Після проведення позапланової виїзної перевірки позивачем подано уточнюючу декларацію з податку на прибуток за три квартали 2012 року, в якій платником самостійно зменшено від'ємне значення об'єкта оподаткування по р. 06.5 «Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік)» та задекларовано його в сумі 213 536 грн., тобто зменшено витрати на суму 676 573 грн. (890 109 грн. - 213 536 грн.).

В судовому порядку встановлено, що позивачем не приведено у відповідність податкову звітність у наступних податкових періодах в сумі 150 899 грн. (827 472 грн. - 676 573 грн.), в т.ч. на суму 78 269 грн. значення рядка 06.5 «Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього звітного (податкового) року (від'ємне значення рядка 07 Податкової декларації попереднього звітного (податкового) року» у Податковій декларації з податку на прибуток за 9-ть місяців 2012 року (задекларовано платником - 213 536 грн., підтверджено перевіркою - 135 267 грн.); на суму 72 630 грн. завищено витрати у І півріччі 2012 року.

Відмовляючи в задоволенні позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з наступного, з чим погоджується суд касаційної інстанції.

Відповідно до положень пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу України доходи включають: вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначену на рівні не нижче звичайної ціни, суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, безнадійної кредиторської заборгованості, крім випадків, коли операції з надання/отримання безповоротної фінансової допомоги проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 цього Кодексу фінансова допомога - фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі. Безповоротна фінансова допомога - це сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду, у розмірі облікової ставки Національного банку України, розрахованої за кожний день фактичного використання такої поворотної фінансової допомоги.

Відповідно до п. п. 138.2, 138.4 ст. 138 ПК України витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу; витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.

Згідно з п. 3 підр. 4 р. XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2012 - 2015 роках таким чином: якщо результатом розрахунку об'єкта оподаткування платника податку з числа резидентів платників з доходом за 2011 рік 1 мільйон гривень та більше, станом на 1 січня 2012 року є від'ємне значення (з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування станом на 1 січня 2011 року), то сума цього значення підлягає включенню до витрат звітних (податкових) періодів починаючи з І півріччя і наступних звітних періодів 2012 року у розмірі 25 відсотків суми такого від'ємного значення.

З урахуванням того, що за перевіряємий період платником задекларовані витрати за І півріччя 2012 року, які не знайшли свого фактичного підтвердження під час проведення перевірки, тому податковим органом правомірно зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал 2012 року на 150 899 грн.

Щодо визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-рішення № 0000272301 від 20.11.2012, судами вірно зазначено, що оскільки за результатами адміністративного оскарження останнє скасовано, та 29.01.2013 прийняте нове податкове повідомлення-рішення № 0000012301, яким зменшено суму від'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток за II квартал 2012 року на 150 899 грн., то податкове повідомлення-рішення № 0000272301 від 20.11.2012 оскарженню не підлягає, як таке що відкликане згідно п. 60.1 ст. 60 ПК України.

За вказаних обставин, відсутності порушень норм матеріального та процесуального права, висновок судів першої та апеляційної інстанцій про відмову в задоволенні позовних вимог є вірним, а касаційна скарга позивача - необґрунтованою та такою, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2201, 223, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, суд -

УХВАЛИВ:

Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Летичівський комбікормовий завод» відхилити.

Ухвалу Вінницького апеляційного адміністративного суду від 22.08.2013 та постанову Хмельницького окружного адміністративного суду від 22.05.2013 залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту постановлення та може бути переглянута Верховним Судом України у випадках, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України.

Головуючий В.В. Кошіль

Судді І.В. Борисенко Н.Є. Блажівська

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
19.05.2014
ПІБ судді:
Кошіль В.В.
Реєстраційний № рішення
822/2019/13-а
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд залишив без задоволення касаційну скаргу платника, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду в Верховному Суді не переглядалось.
Замовити персональну презентацію