Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.12.2014 у справі № 826/2998/14
Державний герб України 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року м. Київ К/800/45710/14

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

суддів Островича С.Е.

Карася О. В. Степашка О.І.

секретаря судового засідання Іванова К. Ю.,

представник позивача Бойко І. Ю.

представник відповідача Ресьян М. С.            

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві

на постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 02 червня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07 серпня 2014 року

у справі за позовом Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Надра України"

до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів

про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, -

ВСТАНОВИЛА:

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Надра України" (далі - ПАТ "НАК "Надра України") звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міністерства доходів і зборів (далі - ДПІ у Шевченківському районі) в якому просить визнати протиправними та скасувати податкові повідомлення-рішення.

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 02 червня 2014 року позов ПАТ "НАК "Надра України" задоволено.

Ухвалою Київського апеляційного адміністративного суду від 07 серпня 2014 року апеляційну скаргу ДПІ у Шевченківському районі залишено без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 02 червня 2014 року - залишено без змін.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій ДПІ у Шевченківському районі подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 02 червня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07 серпня 2014 року та прийняти нове рішення, яким відмовити ПАТ "НАК "Надра України" у задоволенні позову.

ПАТ "НАК "Надра України" подало письмові заперечення на касаційну скаргу ДПІ у Шевченківському районі.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

ДПІ у Шевченківському районі проведена позапланова виїзна документальна перевірка ПАТ "НАК "Надра України" з питань правильності нарахування та своєчасності сплати частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, та авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів за період з 01 січня 2013 року по 27 вересня 2013 року. За результатами перевірки складено акт №1196/26-59-22-07/31169745 від 10 жовтня 2013 року.

Перевіркою встановлено порушення ПАТ "НАК "Надра України" вимог ст. 10 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", ст. 29 Бюджетного кодексу України, ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності", ст. 153 Податкового кодексу України, що призвело до заниження виплати частини чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році на 3788100, 00 грн. та до заниження сплати авансового внеску з податку на прибуток при виплаті дивідендів на 719700, 00 грн.

На підставі акта перевірки ДПІ у Шевченківському районі прийнято податкові повідомлення-рішення від 28 жовтня 2013 року: №0006152207, яким ПАТ "НАК "Надра України" збільшено суму грошового зобов'язання із сплати частини чистого прибутку на 4735125, 00 грн., у т.ч. 3788100, 00 грн. за основним платежем та 947025, 00 грн. за штрафними санкціями та №0006162207, яким ПАТ "НАК "Надра України" збільшено суму грошового зобов'язання із сплати податку на прибуток на 899625 грн., у т.ч. 719700, 00 грн. за основним платежем та 179925, 00 грн. за штрафними санкціями.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що висновки ДПІ у Шевченківському районі про допущені порушення ґрунтуються на тому, що у 2012 році ПАТ "НАК "Надра України" отримало 12627000, 00 грн. чистого прибутку, однак не прийняло рішення про спрямування 30% прибутку на виплату дивідендів у сумі 3788100, 00 грн., та не нарахувало і не сплатило до бюджету авансовий внесок у сумі 719700, 00 грн.

Відповідно до ст. 10 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" у загальному фонді Державного бюджету України на 2013 рік до доходів належать надходження, визначені частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України, а також збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Відповідно до п. 17 ч. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу України до доходів загального фонду Державного бюджету України належать частина чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до державного бюджету відповідно до закону, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність.

Згідно вимог ч. 5 ст. 11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" господарська організація, у статутному капіталі якої є корпоративні права держави, за підсумками календарного року зобов'язана спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів згідно з порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, до 1 травня року, що настає за звітним, приймають рішення про відрахування не менше 30 відсотків чистого прибутку на виплату дивідендів та у строк не пізніше 1 липня року, що настає за звітним, сплачують до Державного бюджету України дивіденди нараховані пропорційно розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних капіталах.

Господарські товариства, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави, та господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток, паїв) яких знаходяться у статутних капіталах господарських товариств, частка держави яких становить 100 відсотків, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів до 1 травня року, що настає за звітним, сплачують до державного бюджету частину чистого прибутку у розмірі, визначеному за базовими нормативами відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів, встановлених на відповідний рік, але не менше 30 відсотків, до 1 липня року, що настає за звітним.

На суму таких коштів органами доходів і зборів нараховується пеня у порядку, визначеному абзацом шостим цієї частини, яка сплачується до загального фонду Державного бюджету України.

Постановою Кабінету Міністрів України №214 від 27 березня 2013 року "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2012 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" затверджено базовий норматив у розмірі 30 відсотків.

Відповідно до пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу України емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку в розмірі ставки, встановленої пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.

Відповідно до ч. 3 ст. 158 Цивільного кодексу України акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди: до повної сплати всього статутного капіталу; при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до розміру, меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду; в інших випадках, встановлених законом.

Згідно ч. 1 ст. 31 Закону України "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що згідно звіту про фінансові результати за 2012 рік розмір власного капіталу ПАТ "НАК "Надра України" становив 722862, 00 грн., тоді як статутний і резервний капітал 739296, 00 грн. Тому у 2012 році ПАТ "НАК "Надра України" не мало права приймати рішення про виплату дивідендів.

За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій дійшли до висновку про те, що ПАТ "НАК "Надра України" не порушено вимог законодавства, а тому податкові повідомлення-рішення ДПІ у Шевченківському районі є протиправними.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про задоволення позовних вимог ПАТ "НАК "Надра України".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст. ст. 220, 221, 230 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Державної податкової інспекції у Шевченківському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві залишити без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 02 червня 2014 року та ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду від 07 серпня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович

О.В. Карась  О.І. Степашко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.12.2014
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
826/2998/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення, постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховим Судом України.
Замовити персональну презентацію