Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.12.2014 у справі № 818/102/14
Державний герб України 

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

18 грудня 2014 року м. Київ К/800/17994/14

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі:

Островича С.Е.,

Карася О. В., Степашка О. І.

розглянувши в порядку письмового провадження касаційну скаргу Сумської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Сумській області

на постанову Сумського окружного адміністративного суду від 21 січня 2014 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2014 року

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Укрполагро"

до Сумської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Сумській області

про скасування податкового повідомлення-рішення, -

ВСТАНОВИЛА:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрполагро" (далі - ТОВ "Укрполагро") звернулось до суду з позовом до Сумської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Сумській області (далі - Сумська ОДПІ) в якому просить скасувати податкове повідомлення-рішення.

Постановою Сумського окружного адміністративного суду від 21 січня 2014 року позов ТОВ "Укрполагро" задоволено.

Ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2014 року апеляційну скаргу Сумської ОДПІ залишено без задоволення, а постанову Сумського окружного адміністративного суду від 21 січня 2014 року - залишено без змін.

Не погоджуючись з вказаними рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій Сумська ОДПІ подала касаційну скаргу в якій просить скасувати постанову Сумського окружного адміністративного суду від 21 січня 2014 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2014 року та прийняти нове рішення, яким відмовити ТОВ "Укрполагро" у задоволенні позову.

Сторони в судове засідання не з'явились, а тому відповідно до вимог ст. 222 КАС України розгляд справи проведено в письмовому провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 220 КАС України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, розглянувши та обговоривши доводи, наведені у касаційній скарзі, перевіривши матеріали справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судами першої та апеляційної інстанцій встановлені такі фактичні обставини справи.

Сумською ОДПІ проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ "Укрполагро" щодо правомірності нарахування бюджетного відшкодування податку на додану вартість на рахунок платника податку у банку за березень 2013 року. За результатами перевірки складено акт №1/15-042/37105273 від 21 червня 2013 року.

Перевіркою встановлено порушення ТОВ "Укрполагро" вимог абз. а) п. 198.1, п. 198.6, ст. 198, п. 2001, п. 200.3 та п. 200.4 ст. 200 Податкового кодексу України, внаслідок чого завищено суму бюджетного відшкодування на 16418, 00 грн. та занижено залишок від'ємного значення на 13120, 00 грн.

Також Сумською ОДПІ проведена документальна позапланова виїзна перевірка ТОВ "Укрполагро" щодо правомірності нарахування бюджетного відшкодування ПДВ за березень 2013 року. За результатами перевірки складено акт №2/18-15-15-042/37105273 від 13 грудня 2013 року.

Перевіркою встановлено порушення ТОВ "Укрполагро" вимог п. 200.1, п. 200.3, п. 200.4 п. 200.5 Податкового кодексу України, внаслідок чого завищено суму, що підлягає відшкодуванню на розрахунковий рахунок платника у банку за березень 2013 року на 983582, 00 грн.

На підставі актів перевірок Сумською ОДПІ прийнято податкове повідомлення-рішення №0003991500 від 20 грудня 2013 року, яким ТОВ "Укрполагро" зменшено суму бюджетного відшкодування з податку на додану вартість на 983582, 00 грн. та застосовано штрафні санкції у сумі 491791, 00 грн.

Судами попередніх інстанцій встановлено, що ТОВ "Укрполагро" подано до бюджетного відшкодування податкову декларацію за березень 2013 року, яка була зареєстрована Сумською ОДПІ у квітні 2013 року. До рядка 24 податкової декларації за березень 2013 року включено у тому числі суму від'ємного значення, що сформувалася за звітні періоди: лютий 2011 року - січень 2012 року, березень 2012 року - червень 2012 року, жовтень 2012 року.

Відповідно до пп. 200.1, 200.2, 200.3 ст. 200 Податкового кодексу України сума податку, що підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов'язання звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового) періоду. При позитивному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету у строки, встановлені цим розділом. При від'ємному значенні суми, розрахованої згідно з пунктом 200.1 цієї статті, така сума враховується у зменшення суми податкового боргу з податку, що виник за попередні звітні (податкові) періоди (у тому числі розстроченого або відстроченого відповідно до цього Кодексу), а в разі відсутності податкового боргу - зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду.

Згідно вимог п. 200.4. ст. 200 Податкового кодексу України, якщо в наступному податковому періоді сума, розрахована згідно з пунктом 200.1 цієї статті, має від'ємне значення, то: а) бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку, фактично сплаченій отримувачем товарів/ послуг у попередніх податкових періодах постачальникам таких товарів/ послуг або до Державного бюджету України, а в разі отримання від нерезидента послуг на митній території України - сумі податкового зобов'язання, включеного до податкової декларації за попередній період за отримані від нерезидента послуги отримувачем товарів/ послуг; б) залишок від'ємного значення попередніх податкових періодів після бюджетного відшкодування включається до складу сум, що відносяться до податкового кредиту наступного податкового періоду.

Відповідно до п. 200.5 ст. 200 Податкового кодексу України не мають права на отримання бюджетного відшкодування особи, які були зареєстровані як платники цього податку менш ніж за 12 календарних місяців до місяця, за наслідками якого подається заява на бюджетне відшкодування (крім нарахування податкового кредиту внаслідок придбання або спорудження (будівництва) основних фондів).

Відповідно до п. 200.7 ст. 200 Податкового кодексу України платник податку, який має право на отримання бюджетного відшкодування та прийняв рішення про повернення суми бюджетного відшкодування, подає відповідному органу державної податкової служби податкову декларацію та заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, яка відображається у податковій декларації.

Судами попередніх інстанцій зазначено, що для бюджетного відшкодування необхідна фактична сплата сум податків отримувачем товарів (робіт та послуг) у попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (робіт та послуг) та реєстрація платником ПДВ більше 12 календарних місяців. Законодавством не обмежено право платника податку на бюджетне відшкодування сум ПДВ фактично сплачених останнім у ціні товару або послуг у попередніх податкових періодах часовими межами певного податкового періоду, та не поставлено право платника податку на отримання податкової вигоди у залежність від того, в якому звітному податковому періоді у платника виникло право на податковий кредит у розмірі суми бюджетної заборгованості. Так як облік бюджетного відшкодування ПДВ має накопичувальний характер, попередніми податковими періодами для грудня 2011 року можуть бути попередні йому податкові періоди (12 місяців).

За таких обставин суди першої та апеляційної інстанцій дійшли до висновку, що ТОВ "Укрполагро" правомірно включено до рядка 24 податкової декларації за березень 2013 року у т.ч. суму від'ємного значення, що сформувалася за звітні періоди: лютий 2011 року - січень 2012 року, березень 2012 року - червень 2012 року, жовтень 2012 року, і оскільки Сумською ОДПІ не виявлено порушень у формуванні податкового кредиту за будь-який з досліджених податкових періодів, то податкове повідомлення-рішення є протиправним.

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про задоволення позовних вимог ТОВ "Укрполагро".

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що касаційну скаргу слід відхилити, оскільки рішення судів першої та апеляційної інстанцій постановлені з додержанням норм процесуального та матеріального права, правова оцінка обставинам у справі дана вірно, а доводи касаційної скарги висновок суду не спростовують.

Керуючись ст.ст. 220, 222, 224, 230, 231 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Касаційну скаргу Сумської об'єднаної державної податкової інспекції Головного управління Міндоходів у Сумській області залишити без задоволення, постанову Сумського окружного адміністративного суду від 21 січня 2014 року та ухвалу Харківського апеляційного адміністративного суду від 26 березня 2014 року залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у строк та у порядку, визначеному статтями 237, 238, 239-1 Кодексу адміністративного судочинства України.

Судді С.Е. Острович

О.В. Карась О.І. Степашко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
18.12.2014
ПІБ судді:
Острович С.Е.
Реєстраційний № рішення
818/102/14
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Касаційну скаргу контролюючого органу залишено без задоволення, постанову окружного адміністративного суду та ухвалу апеляційного адміністративного суду залишено без змін.
Подальше оскарження
Рішення Вищого адміністративного суду не переглядалося Верховим Судом України.
Замовити персональну презентацію