Ухвала Вищого адміністративного суду України від 18.07.2013 у справі №0670/6346/12

  Державний герб України

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М   У К Р А Ї Н И

"18" липня 2013 р. м. Київ К/800/29136/13

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі:

головуючої: Блажівської Н.Є., 

суддів: Костенка М.І., Усенко Є.А. 

розглянувши у попередньому судовому засіданні касаційну скаргу  Дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Автомобільні дороги України» на постанову Житомирського апеляційного адміністративного суду від 7 травня 2013 року  

у справі № 0670/6346/12

за позовом:  Дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільн дороги України»

до: Державної податкової інспекції в Андрушівському районі Житомирської області

про визнання дій протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення, -

В С Т А Н О В И Л А:

Дочірнє підприємство «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Автомобільні дороги України» (надалі також - «Позивач», «ДП «Житомироблавтодор») звернулось до суду з позовом до Державної податкової інспекції в Андрушівському районі Житомирської області (надалі також - «Відповідач», «ДПІ в Андрушівському районі Житомирської області») про визнання дій протиправними та скасування податкового повідомлення-рішення від 16 серпня 2012 року № 0002721701.

Постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 5 грудня 2012 року позов задоволено частково, визнано протиправним та скасовано податкове повідомлення-рішення Державної податкової інспекції у Андрушівському районі від 16 серпня 2012 року № 0002721701.

Постановою Житомирського апеляційного адміністративного суду від 7 травня 2013 року апеляційну скаргу Державної податкової інспекції в Андрушівському районі Житомирської області Державної податкової служби задоволено, а постанову Житомирського окружного адміністративного суду від 5 грудня 2012 року скасовано та прийнято нову, якою відмовлено Дочірньому підприємству «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» в задоволенні позовних вимог до Державної податкової інспекції в Андрушівському районі Житомирської області про скасування податкового повідомлення-рішення 16 серпня 2012 року № 0002721701.

Вказуючи на допущені судом апеляційної інстанції порушення норм матеріального та процесуально права, що призвело до неправильного вирішення даного спору, Дочірнє підприємство «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Автомобільні дороги України» просить скасувати постанову Житомирського апеляційного адміністративного суду від 7 травня 2013 року.

Заслухавши суддю-доповідача, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши за матеріалами справи правильність застосування судами норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі, колегія суддів звертає увагу на наступне.

Так, судами попередніх інстанцій встановлено, що Державною податковою інспекцією в Андрушівському районі Житомирської області було проведено планову виїзну перевірку Філії «Андрушівський райавтодор» Дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» з питань дотримання вимог податкового законодавства.

За результатами проведеної перевірки Відповідачем складено Акт від 11 квітня 2012 року № 102/2201/26193108. Актом встановлено, зокрема, порушення що полягали в несвоєчасній сплаті Позивачем, як податковим агентом, податку на доходи фізичних осіб, в результаті чого Відповідачем на підставі підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 Податкового кодексу нараховано пеню, яка сплачена платником податків добровільно.

В той же час, на підставі Акту перевірки Державною податковою інспекцією в Андрушівському районі Житомирської області прийнято податкове повідомлення-рішення від 16 серпня 2012 року № 0002721701 на загальну суму 2496,00 грн.

Як вбачається з обставин встановлених судами попередніх інстанцій, фактичною підставою винесення податкового повідомлення-рішення стало те, що Позивачем, хоч і нараховувався оподатковуваний дохід на користь платників податків, проте не виплачувався, в той же час, Філією «Андрушівський райавтодор» Дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» до бюджету суми податку на доходи фізичних осіб не перераховувались.

Так, згідно підпункту 168.1.5 пункту 168.1 статті 168 Податкового кодексу України якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.

Відтак, з огляду на наведене, чинне, на момент виникнення спірних правовідносин, законодавство ставить до податкових агентів вимогу перераховувати податок на доходи фізичних осіб (у випадку нарахування, але не виплати доходу платнику податків) саме в межах місячного податкового періоду в якому нарахований такий дохід, що вірно встановлено судом апеляційної інстанції.

Відповідно до пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку) , самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.

Згідно з положеннями підпункту 49.18.1 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України податкові декларації подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному місяцю, протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Відтак, з урахуванням наведеного, податок, який підлягає утриманню з нарахованого, але не виплаченого (на наданого) доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки для місячного податкового періоду, тобто 10 календарних днів для сплати податкового зобов'язання, починають розраховуватись після 20 числа (як граничного строку, передбаченого Податковим кодексом України для подання місячної податкової декларації) , незалежно від того, чи передбачено подання самої декларації.

В той же час, колегія суддів Вищого адміністративного суду України погоджується з висновками суду апеляційної інстанції про те, що факт відсутності місячної податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб не впливає на розрахунок граничних строків сплати вказаного податку, які становлять 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Пунктом 127.1 статті 127 Податкового кодексу України визначено, що не нарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податків платником податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на користь іншого платника податків, - тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету.

Відтак, з огляду на те, що станом на 31 грудня 2011 року за Філією «Андрушівський райавтодор» Дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» рахувалась кредиторська заборгованість по сплаті податку на доходи фізичних осіб, суд апеляційної інстанції дійшов вірного висновку про правомірність застосування до Позивача штрафних санкцій в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету. Таким чином, оскаржуване податкове повідомлення-рішення прийнято податковим органом на підставі та у спосіб, що визначені положеннями чинного законодавства.

Доводи касаційної скарги висновків суду апеляційної інстанції не спростовують і не дають підстав для висновку, що судом при розгляді справи неправильно застосовано норми матеріального права, які регулюють спірні правовідносини, чи порушено норми процесуального права. Таким чином, ухвалене по справі рішення суду апеляційної є законним і обґрунтованим, а зазначена позиція скаржника не ґрунтується на положеннях законодавства та не підтверджується матеріалами справи.

За правилами статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій. Не може бути скасовано судове рішення з мотивів порушення норм процесуального права, якщо це не призвело і не могло призвести до неправильного вирішення справи.

За таких обставин, колегія суддів Вищого адміністративного суду України, перевіривши у межах касаційної скарги правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, приходить до висновку, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а оскаржуване судове рішення - без змін.

Керуючись статтями 220, 2201, 223, 224, 230, 231Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

Касаційну скаргу Дочірнього підприємства «Житомирський облавтодор» Відкритого акціонерного товариства «Автомобільні дороги України» залишити без задоволення, а постанову Житомирського апеляційного адміністративного суду від 7 травня 2013 року  у справі № 0670/6346/12 - без змін.

Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення копій сторонам, які беруть участь у справі та може бути переглянута з підстав, встановлених статтею 237 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуюча: Н. Є. Блажівська

Судді: М.І. Костенко А. Усенко

comments powered by HyperComments
close icon
Інформація про документ

Дата ухвалення
17.07.2013
ПІБ судді:
Блажівська Н.Є.
Реєстраційний № рішення
0670/6346/12
Інстанція
Касаційна
Резолютивна частина
Вищий адміністративний суд України залишив без задоволення касаційну скаргу платника податків, залишивши без змін постанову апеляційного адміністративного суду. 
Подальше оскарження
В подальшому рішення суду не оскаржувалося. 
Замовити персональну презентацію